29. April 2019

Inspirationsdag for alle pengene

I løbet af dagen holdt psyko- og familieterapeut Hanne Esmarch to foredrag, som der var rigtig god respons på. Der var en del af deltagerne, som primært kom for foredragets skyld, og de fik masser af guldkorn med hjem!

Tak til Erik, Erik og Karen
Erik Bertelsen og Erik Vibenholm Christensen var på valg til LU og begge opstillede ikke igen. Stor tak til jer for 6 års arbejde i LU, hvor begge har lagt en kæmpe indsats! Erik Bertelsen fortsætter dog i en tid som LU's bindeled til DFS' fire lejre for at bevare det gode momentum, der er blevet skabt her. Alle lejrene gav i 2018 overskud, og det blev afspejlet i regnskabet, som Erik Vibenholm - for sidste gang - gennemgik. Også tak til Karen Nebel Møller, der udtrådte af LU tidligere på året.

4 nye i landsudvalget
Kirsten Birk Sørensen, Kirsten Braüner Bækgaard, Flemming Hebsgaard og Janne Bodilsen blev valgt ind i LU, og Inger Marie Kristensen blev valgt som suppleant til LU. Det bliver rigtig spændende at se, hvad de fire nye brænder for og hvilke nye veje, det nye LU vælger at gå.

Økonomien forpligter
DFS har en sund økonomi, og et overskud på mere end 3 mio. giver fantastiske muligheder. Regnskabet var budgetteret med et underskud på -300.000 kr., og hvis lejrenes overskud (som lejrene, og ikke landskassen, råder over) på 769.000 kr. samt to store testamentariske gaver på i alt 2.786.000 kr. trækkes fra, så endte underskuddet med tæt på budget på -334.000 kr.

Det er besluttet, at de ekstraordinære testamentariske gaver over en årrække skal gå til nye og udadrettede tiltag som fx Evigglad, udviklingskoordinator, ny konsulent på Fyn, en ny initiativpris og -pulje samt en gratis inspirationsdag 2. maj 2020.

Derfor er gavetallet stadig en udfordring. Både DUF-tilskud og gaver er fastholdt i 2018, men antallet af givere er faldet en smule. Vi har dog en helt fantastisk sag, som vi tror på, mange gerne vil støtte, så vi er fortrøstningsfulde og meget taknemmelige over enhver støtte.

Værdier på rygraden
Landsleder Steen Møller Laursen fortalte om tankerne bag DFS' værdier, og som en gave kunne alle deltagerne tage en T-shirt eller en stofpose med hjem med værdierne skrevet på ryggen. De kommer snart på hjemmesiden til brug af de frivillige ved fremstød o.lign.

Nye medarbejdere og tiltag
Elektronisk registrering er en af de ting, udviklingskoordinator Sonnich Thacker skal arbejde med, og dermed gøre det administrativt lettere for klubber at være foreningsopbyggede. Konsulent på Bornholm, Morten Nørgaard, og videomedarbejder Jonathan Vindum blev også formelt budt velkommen. Der blev også snakket om Minifrø til legestuer og babysalmesang, om en ny trosoplæringskonference og materiale til seksualundervisning.

Optælling
Kredsene har siden sidste år indrapporteret antal børn i klubber og på lejre. Det var meget opløftende og motiverende at se masser af prikker på et stort danmarkskort: Der sker noget i DFS - og der sker noget for rigtig mange børn og juniorer!

Vedtægtsændringer
Fem paragraffer skulle stemmes om - som alle blev vedtaget. De fire første handlede om fulde demokratiske rettigheder for alle, også under 16 år, og den femte (§ 9, stk. 5) handlede om ligestilling og beslutningsdygtighed internt i LU: Fremover skal der ved afstemninger ikke længere være simpelt flertal af de valgte på Repræsentantskabsmødet (ift. de fire af Indre Mission udpegede) og formandens stemme er ved stemmelighed ikke længere afgørende.

Vejle Gospel-kids sluttede festen
Til afslutning sang koret, der efter 4-5 ørehængende sange blev klappet ud af salen. Dermed var en hyggelig, inspirerende og motiverende dag til ende!

Næste års repræsentantskabsmøde
Fredag 24. april 2020 vil være et kortere RM20, da der kun vil være inspirationsdage i forbindelse hermed hvert andet år.

Nyhedsarkiv

Se alle tidligere nyheder i nyhedsarkivet. 

gå til nyhedsarkivet