22. Februar 2019

Så skal der udvikles!

DFS ønsker at være endnu mere synlige i det kirkelige landskab og har derfor oprettet en helt ny stilling som udviklingskoordinator. Blandt en del ansøgere faldt valget på 25-årige Sonnich Thacker, der allerede fra 1. marts er med i medarbejderflokken.

Sonnich skal være med synliggøre DFS gennem forskellige udviklingsaktiviteter, men også arbejde med at  udvikle digitale værktøjer for medlemsregistrering og kontingentbetalinger og gøre det foreningsopbyggende nemmere for klubberne. Han har været webmaster i Brøndby Strand Kirke, så han er inde i det tekniske mht. hjemmesider.

- I stillingen vil jeg være med til at sprede budskabet om Jesus til en masse børn, og det ligger mit hjerte meget nært, fortæller han.

Sofie lokkede Sonnich fra Sjælland til Silkeborg
Sonnich er ikke en ukendt mand i DFS. I DFS Hovedstaden, hvor han boede indtil han i 2018 flyttede til Silkeborg, har han gennem mange år været engageret som klubleder, kredsbestyrelsesmedlem og siden 15-årsalderen lejrleder bl.a. på Feddet. Sonnich flyttede til Silkeborg, da han skulle giftes med sin udkårne, Sofie, der studerer til lærer på VIA University College i Silkeborg og derfor boede her i forvejen. Sonnich selv har en kandidat i bioteknologi fra DTU.

Efter flyttet sidste år blev han hurtigt valgt ind som formand i Midtjyllands Børnekreds og begyndte kort efter som lejrleder på Kjelsø lejren og juniorkirkeleder og koordinator i Borgerkirken Silkeborg. Derfor har han allerede før sin start et indgående kendskab til organisationen og de kirkelige miljøer.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at være med til at udvikle DFS' arbejde og til at snakke med og møde en masse af de frivillige ude i DFS-landskabet til gensidig inspiration, fortæller Sonnich begejstret.

Elsker mennesker - og cricket!
Som person elsker han at møde og arbejde sammen med andre mennesker, og denne styrke ser han som et stort plus, da han i stillingen vil skulle arbejde en del med forskellige projekter i mindre teams.

Sammen med Sofie kommer Sonnich i Silkeborg IMU. I København var han formand for IMU-afdelingen Bethesdas Unge, så kendskabet til det kirkelige arbejde blandt de lidt større end børnene regner han også med at bringe i spil.

I fritiden er Sonnich passioneret cricketspiller og har været træner for børn 5-11 år i Svanholm, en af de bedste klubber, den lille sport har i Danmark. Først og fremmest elsker han at bruge tid sammen børn i klubber eller kirken, og slapper af med tv-sport og brætspil.

Sonnich kommer til at arbejde på Landskontoret i Fredericia tre dage om ugen, de resterende to dage hjemmefra.

Velkommen i medarbejderflokken!
DFS ønsker dig Guds rige velsignelse i tjenesten.

Nyhedsarkiv

Se alle tidligere nyheder i nyhedsarkivet. 

gå til nyhedsarkivet