30. Januar 2019

Konference bygger bro

Deltagere fra hele landet var i weekenden på Messy Church konference i Vejle. Aftenen før, om fredagen, var der Messy Meet Up, hvor eksisterende Messy Church teams blev inspireret, udrustet og fik idéer og teknikker til teamsamarbejdet hjemme i deres Messy Church.

30 lande
Mange var enige om, at det var spændende at høre Lucy Moore, en af grundlæggerne af konceptet, fortælle om, hvad Messy Church er.

I Danmark holdes der Messy Church over 30 steder - det nyeste sted er Lemvig Bykirke, hvor der begynder ny Messy Church 5. februar - mens der i verden er 30 lande med over 4.000 steder, som holder Messy Church.

For dem, der ikke kommer i kirke
Hovedtaler på konferencen var netop Lucy Moore. Hun lagde vægt på, at Messy Church først om fremmest er for dem, som normalt ikke kommer i kirken.

- Det er også dem, vi skal indrette vores samlinger efter. Vi skal indrette samlingerne i Messy Church, så vi kan mødes i bredden af bibelkendere og bibelfremmede, fortæller Karen Markussen, der som landskoordinator var tovholder for konferencen. Ellers bliver vi lukkede fællesskaber af mennesker, som er godt inde i Bibelen, men har stor afstand til de, der ikke har Bibelen og troen inde under huden.

- Mange var fascinerede af aktiviteterne fra Messy Church Does Science og Lego stop motion-videoværkstedet. I det hele taget mødte folk op med begejstring og glæde. De var gode til at spille op mod hinanden, både til værksteder og under de 10 aktiviteter, der hørte til samlingen, som blev brugt som eksempel på konferencen.

Det hele fungerede rigtig godt, og folk snakkede på kryds og tværs af kirkeretninger. Lidt over halvdelen var fra eksisterende Messy Churches, resten går med planer om at begynde en Messy Church eller kom for at få inspiration til det arbejde, det allerede har gang i.

Bro mellem generationerne
Katja Steffensen (til højre på billedet) er regionalkoordinator i Midtjylland. Hun er kontaktperson for eksisterende Messy Church og dem, som er på vej til starte i Indre Missions Region Midt. Hun mener, at det er vigtigt at arbejde på at bygge bro mellem generationerne.

- Jeg brænder for arbejdet med børn og børnefamilier, men også for, at vi er et fællesskab af mange generationer, fortæller hun.

MC og gudstjenesten
Katja deltog i værkstedet om Messy Church og gudstjenesten. Hun havde ikke prøvet at holde Messy Church, hvor en gudstjeneste indgår i samlingen og var derfor spændt på at høre, hvordan det fungerer i praksis.

- Det var et meget inspirerende seminar med sognepræst Henrik Arendt Laursen, fortæller Katja, der især syntes, at det var spændende at høre om, hvordan gudstjenesten gøres rummelig over for dem, som normalt ikke besøger kirken.

Det ligger nemlig Katja på hjerte at nå længere ud til mennesker, der ikke kommer i kirkelig sammenhæng til daglig. Messy Church er på den måde med til at bygge bro mellem forskellige forståelser og opfattelser af det at være kirke.

- Hvordan kan vi komme med et anderledes liv i kirkerummet med aktiviteter, trosbekendelse med fagter, sange med fagter - og nadver, hvor børn hjælper med uddeling og velsignelse. Det er helt klart en måde, vi kan nå længere ud med, fortsætter hun begejstret. Det bedste ved samlingerne er samtalerne under aktiviteterne, var der en, der nævnte ved aktiviteten, jeg stod for.

Gør kirken forståelig og gæstfri
Nogle gange gør vi nogle mærkelige ting i kirken og gør måske Bibelen mere svær, end det behøves. Her kan Messy Church være med til at gøre kirken og Bibelen mere forståelig og lettere lade bibelhistorierne blive en del af hverdagen.

Spioner i kirken ...
Mange fik i løbet af konferencen inspiration til at se på deres kirke på en anden måde, bl.a. ved at lade en "spion" komme ind i kirken og føle, hvordan fx gæstfriheden føles.

Når vi kommer til et nyt kirkerum, skulle vi gerne mærke på egen krop, om kirken afspejler, hvem Gud er, og hvad kirken gerne vil være. Messy Church kan være med til at gøre kirken nærværende mellem arrangementerne i kirken.

Vil hjem og starte Messy Church
- Det var i det hele taget et vellykket arrangement, hvor det hele flaskede sig. Der var fx en kirketjener, som efter at have været med på konferencen ville hjem og starte en Messy Church op. Det er da fantastisk! Sidste gang, Lucy var i Danmark, var i marts 2012. Dengang var der ikke så mange Messy Church i landet, og nu er verden en helt anden, slutter Karen Markussen.

Nyhedsarkiv

Se alle tidligere nyheder i nyhedsarkivet. 

gå til nyhedsarkivet