29. Maj 2018

Her har der været 300 lejre!

Kjelsø lejren fejrede 26. maj 50 års jubilæum som lejrsted for oplevelser, venskab og livsfundament

Der var fest og gensynsglæde, da omkring 450 personer mødtes på Kjelsø lejren. Folk fra hele landet havde sat hinanden stævne for at mindes oplevelser og fællesskab gennem de seneste 50 år.

- Kjelsø lejren har gennem årene haft som mål at gøre det kristne budskab levende og nærværende for børn, fortæller Erik Bertelsen på vegne af lejren.

- Vi er fyldt med glæde og taknemmelighed over alt det, der er sket på stedet, fortsætter han. Omkring 300 børnelejre har fyldt stedet med glæde og latter gennem disse år. Det har givet omkring 20.000 børn, der hver især har fået oplevelser og ud fra Bibelens ord fået bekræftelse på, at de er værdifulde - et livsfundament ud fra kristne værdier. I alt 5.500 ledere - unge og voksne - har været med til at bygge de trygge og rummelige relationer for børnene, slutter Erik Bertelsen.

Sigurd Barrett var med
Sigurd Barrett åbnede festen og tryllebandt både børn og voksne med sang og bibelfortælling.

- Her, hvor I har formidlet bibelhistorie i mange år, har jeg glædet jeg mig til at spille, fortæller Sigurd Barrett.

Herefter var der reception og hilsner fra blandt andre biskop i Viborg Stift, Henrik Stubkjær, og byrådsmedlem Susanne Jacobsen, Silkeborg Kommune.

Ballon for hvert år og hver klub
Det er Midtjyllands Børnekreds, der står bag Kjelsø lejren, og der blev opsendt 50 balloner med hilsner fra børneklubber i hele Midtjylland. 50 selvfølgelig som symbol for de 50 år der er gået; men også 50 for det antal klubber, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler har i Midtjyllands Børnekreds!

Elever fra Hestlund Efterskoles kokkelinje serverede mad til cirka 400 mennesker. Ved aftenfesten sang et stort børnekor og tidligere biskop Steen Skovsgård holdt festtalen. Dagen sluttede med et kæmpe festfyrværkeri.

Navnet 'Kjelsø'
Stedet var oprindelig Brårup gamle skole. Navnet Kjelsø lejren er forbogstaverne af Kjellerup Søndagsskoler, som oprindelig stod bag købet af stedet. I dag er navnet gået ind i folks bevidsthed, så hele området hedder i daglig tale Kjelsø og ikke længere Brårup.

Nyhedsarkiv

Se alle tidligere nyheder i nyhedsarkivet. 

gå til nyhedsarkivet