23. April 2018

Alle kom på banen

Årsberetningerne plejer mere eller mindre at blive læst højt af både formand og landsleder, men i år havde formand Michael Thomsen og landsleder Steen Møller Laursen lavet én samlet årsberetning, som forud var tilsendt alle deltagere. Fremlæggelsen på mødet tog hele landsudvalget sig af, hvor de hver især fremlagde brudstykker af den. Det var en god måde at få beslutningstagerne i DFS på banen.

Kiggede fremad
Spændende tiltag den kommende tid er det nye videoprojekt, som der er bevilliget penge til fra Borgfonden. Der vil også komme en optælling af alle børn og juniorer, som DFS er i berøring med i løbet af et helt år. I løbet af året vil en ny mail også tage form, DFS-venner. Endelig kom DFS' fire lejre i fokus. Efter en årrække, hvor LU-medlem Erik Bertelsen målrettet har sparret med de lejrbestyrelserne og nye kræfter er trådt til, har lejrene igen fået en god økonomi og optimisme.

Alle kom på banen i en drøftelse ved bordene om synlighed og frivillighed - også to indsatsområder den kommende tid. Der blev diskuteret og skrevet ned, og snakken gik godt.

Årsregnskabet
Formand for Økonomiudvalget, Erik Vibenholm Christensen, fremlagde regnskabet enkelt og overskueligt. På papiret har DFS en god og sund økonomi, endda med et overskud. Under spørgsmålene til regnskabet pointerede Erik, at overskuddet ift. budget til dels skyldes ubesatte stillinger. Det kom også frem, at det er strengt nødvendigt med en likvid beholdning, da 45 % af indtægterne kommer fra DUF-tilskud. I 2018 har vi oplevet en anden organisation tilsluttet DUF miste hele sit tilskud. Det må DFS stå rustet til, hvis det skulle ske for os.

Mødet blev holdt i foredragssalen på IMB i Børkop. Aftensmad og kaffe foregik i spisesalen, og flytningen mellem spisning og møde og kaffe gjorde, at mange deltagere fik flere gode relevante snakke, end de før har prøvet.

Genvalg af Jens og Karen
Jens Edvard Vammen og Karen Nebel Møller var på valg til landsudvalget, genopstillede begge, og blev begge valgt. Kort forinden havde Jannie Ng Skjerning valgt at stoppe som LU-medlem, hvorfor LU p.t. er en mand/kvinde i undertal. Det betyder, at der til næste år skal findes tre kandidater, foruden suppleanter.

Hilsner fra venner
Generalsekretæren i Indre Mission, Jens Medom Madsen, og Rasmus Kjær Slot fra DUF, bragte begge hilsner, som begejstrede deltagerne. Jens lagde vægt på, at børn og unge i DFS får meget mere med end forkyndelsen af Kristus - som jo er det vigtigste - de bliver også udrustet til deltagelse i samfundet. Det lyder af store ord, men demokratisk dannelse er ikke bare noget, der kommer af sig selv. Her spiller frivillige foreninger en central rolle.

Rasmus fortsatte med at sige, at alle engagerede i DFS er frivillige, fordi de vil ændre noget og gøre noget bedre. Det at være i et frivilligt fællesskab gør en forskel i samfundet og er noget, man husker gennem hele sit liv. At DFS er en del af DUF, er med til at modvirke det faktum, at åndsfriheden er under pres i Danmark, og det arbejder DUF aktivt imod.

Fra og med 2019 bliver det endnu mere festligt!
Glæd jer til næste år, 27. april 2019, hvor Repræsentantskabsmødet bliver en del af en hel lørdag med foredrag og spændende seminarer. Ulige år vil være sådan en festdag, og lige år vil være en mere normal fredag festaften, som det netop har været 20. april 2018.

Alle kom på banen

Efter Steen og LU's fremlæggelse kom et ældre ægtepar uventet forbi og kommenterede årsberetningen. Ikke mange fandt ud af, at det faktisk var Randi Taulborg og Lene Bøndergaard, der havde forklædt sig og opført et rigtig sjovt skuespil!

Nyhedsarkiv

Se alle tidligere nyheder i nyhedsarkivet. 

gå til nyhedsarkivet