12. April 2018

Kan du lave video?

DFS igangsætter toårigt videoprojekt med støtte fra Borgfonden

- I DFS er vi vilde med børn og Gud, og vi ønsker, at endnu flere børn i Danmark skal høre om Gud og Jesus. Derfor er vi vildt begejstrede over den toårige støtte, som er bevilget af Borgfonden til vores nye satsning med videomateriale, fortæller landsleder Steen Møller Laursen.

Læs mere om stillingen.

I DFS har vi altid ønsket at gøre det let at være frivillig leder. Det nye videoprojekt skal levendegøre noget af det skriftlige materiale og dermed bliver det endnu lettere at være leder. Det vil fx betyde, at materialet til Børnefrø, Juniorfrø og Kirkefrø vil blive udvidet.

Hvorfor videoer?
Den nye satsning skal producere videoer med tre formål. For det første skal der laves videoer, som skal inspirere lederne til at fortælle bibelhistorier. For det andet skal der laves bibelhistorier på video, som kan aflaste lederne, og for det tredje skal der også produceres videoer til vores YouTube-kanal. Det er vigtigt, at børn og juniorer kan møde det kristne budskab i børnehøjde på et sundt teologisk grundlag, når de alligevel færdes på de sociale medier. På den måde bliver endnu flere børn i Danmark nået med evangeliet.

Skal støtte trængte klubber
DFS har gennem de seneste otte år udarbejdet materialeserier til børneklubber, juniorklubber og senest til børnekirker. Materialeserierne består dels af fysiske bøger med idéer til formidlingen af den konkrete tekst, dels af et online tilgængeligt materiale med mange muligheder. Desværre er antallet af klubber svagt faldende flere steder, primært på grund af ledermangel.

- Dette fald skal videoerne være med til at afhjælpe, fortsætter landslederen i sin begrundelse af satsningen på videoer. De kan både bruges til at aflaste de frivillige ledere med forhåbning om, at de fortsætter deres frivillige engagement i længere tid og samtidig sådan, at flere vil påtage sig opgaven med oplæring af børnene i den kristne tro. Og endelig når vi børnene på en anden måde end de traditionelle klubformer, slutter landslederen.

Stillingen er netop slået op med ansøgningsfrist 30. maj.

Uddybet stillingsopslag kan ses på job.soendagsskoler.dk

Kan du lave video?

For at virkeliggøre videoprojektet har vi brug for dig, der også brænder for, at børn skal høre om Gud - og har kompetencer til at styre sådan et projekt.

Læs mere om stillingen her - og se, om du skal søge den, eller måske fortælle om den til en, du kender ...

Du er også velkommen til at kontakte landsleder Steen Møller Laursen på 3072 3843 eller steen@soendagsskoler.dk - til hvem ansøgninger sendes senest 30. maj 2018.

Vi modtager gerne videoansøgning sammen med dit CV.

Nyhedsarkiv

Se alle tidligere nyheder i nyhedsarkivet. 

gå til nyhedsarkivet