12. Marts 2018

Kom og præg DFS!

Velkommen til repræsentantskabsmøde i DFS på Børkop Højskole fredag den 20. april 2018 kl. 17.30

Repræsentantskabet er den højeste myndighed i alle DFS' anliggender og samles ordinært hvert år inden udgangen af juni. Landsudvalget varetager ledelsen af DFS' arbejde og er over for repræsentantskabet ansvarlig for dette arbejde. Det er derfor vigtigt, at alle kredse er repræsenteret!

Hvem kan deltage?
Har du interesse i DFS' arbejde, så er du mere end velkommen - både kredsbestyrelser, klubledere, forældre, klubmedlemmer, etc. Det kræver blot medlemskab af DFS. Hvis du ikke er medlem, kan du enten medbringe din indmeldelsesblanket eller få en udleveret på selve aftenen.

Hvem har stemmeret?
Alle fremmødte kredsbestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af DFS' Landsudvalg er repræsentanter og har hver én stemme på repræsentantskabsmødet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Valg 2018
Ved repræsentantskabsmødet skal der i år vælges to medlemmer til Landsudvalget. På valg er Jens Edvard Vammen, Rold (modtager genvalg), og Karen Nebel Møller, Bøgballe (modtager genvalg). Præsentation af kandidater godkendes af Landsudvalget og vil blive sendt via e-mail i uge 14.

Nyhedsarkiv

Se alle tidligere nyheder i nyhedsarkivet. 

gå til nyhedsarkivet