23. Marts 2018

Påsken er mere end chokoladeæg!

Børnene skal lære at navigere i en verden fuld af forskellige og lige gyldige holdninger

Korsdød og chokoladeæg
Påsken, som vi er på vej ind i, er et eksempel på, at børn kan møde en gammel kristen tradition, som bliver stadig mere sekulariseret og dermed tømmes for kristent indhold. Barnet vil møde budskaber om, at påske mest af alt handler om påskeharer og chokoladeæg. Og samtidig vil barnet, som vokser op i en kristen familie, møde påskens stærke og befriende evangelium om, at Jesus døde på korset langfredag og opstod påskemorgen for at give frelse til alle mennesker.

Barnet får altså to vidt forskellige budskaber om påsken, budskaber som kan synes lige gyldige. Og det er i dette spænd, at barnet skal udrustes til at kunne balancere.

Mødet med andre livssyn
Dette er bare ét eksempel på, hvor barnet vil møde forskellige opfattelser og holdninger, som de fleste opfatter som lige gyldige. Andre eksempler kunne være synet på ægteskab, familieliv, sex, skabelse, Guds eksistens og mange andre synspunkter.

Vi forældre er ikke de eneste forbilleder - gode og dårlige - vores børn får. Men udruster vi ikke vores børn til, på en sund måde, at navigere i spændet mellem de forskellige budskaber, så vil de let kunne chokeres over mødet med livsopfattelser, som er væsentlig anderledes end hjemmets kristne livsopfattelse.

Alt er ikke lige gyldigt
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler har i samarbejde med et par andre organisationer arbejdet på et projekt med titlen Børn i pluralisme. Titlen peger på projektets anliggende, nemlig at alt i vores tid er lige gyldigt. Det er den virkelighed, som børnene vokser op i.

Projektets mål er, direkte og gennem kristne fællesskaber, at give forældre tro på og lyst til at gøre hjemmet og familien til en ramme om dannelse af en sund, kristen identitet hos barnet, sådan at det frimodigt kan deltage i de sekulære sammenhænge, som er en del af barnets hverdag.

Steen Møller Laursen (har været bragt som leder i impuls)

Påsken er mere end chokoladeæg!

Du kan finde meget mere inspiration om påsken på legekasse.dk eller her på siden.

Nyhedsarkiv

Se alle tidligere nyheder i nyhedsarkivet. 

gå til nyhedsarkivet