3. Marts 2011

DFS nedlægger stilling

Landsudvalget (LU) har besluttet at nedlægge organisationskonsulentstillingen i DFS og Mikael Arendt Laursen er efterfølgende efter eget ønske blevet fritstillet.

Begrundelsen er den nuværende økonomiske situation i DFS, hvor regnskabet for 2010 viser store røde tal.
 
LU arbejder nu og i den kommende tid med at få balance i økonomien – og dermed fortsat sikre at mange børn i Danmark hører om Jesus.
 
Ved henvendelser om foreningsopbygning, vedtægter, DUF – opgaver som før var hos organisationskonsulenten – henvises nu til landslederen eller landskontoret.

Nyhedsarkiv

Se alle tidligere nyheder i nyhedsarkivet. 

gå til nyhedsarkivet