9. Maj 2017

Fritidskonsulent i Landsudvalget

Ved første LU-møde efter generalforsamlingen blev Landsudvalget konstitueret. Michael Thomsen blev genvalgt som formand, Erik Bertelsen som næstformand. Grundet vedtægtsændringerne er der ikke længere en kasserer i LU, men et økonomiudvalg – som dog først oprettes senere. Marianne Ravn Olesen havde til gengæld sit første møde, sammen med Randi Taulborg, der er medarbejderrepræsentant i denne periode.

Marianne blev valgt ind i stedet for Jørgen Bech Knudsen, der var på valg og ikke genopstillede. Jannie Ng Skjerning var på valg og blev genvalgt. Tillykke til begge!

Marianne er 44 år og bor i Ringkøbing med sin mand, som hun har tre børn med. Hun arbejder i Rindum Kirke som kirke- og kulturmedarbejder, primært med børn og unge, hvor hun får lov at give børnene en hel masse kristendom med hjem, som de ellers ikke vil få. I fritiden er Marianne fritidskonsulent i DFS, hvor hun har taget ud og holder familiemøder/-aftener rundt om i det vestjyske; men er p.t. også lejrchef for 70-80 børn på sommerlejr på Holmsborg.

- Jeg har været klubleder i vores lokale børneklub og står nu standby, hvis der er brug for hjælp. Jeg kan godt lide at blive udfordret og prøve noget nyt og har derfor sagt ja til at blive opstillet til LU fordi DFS har rigtig meget at give til Danmarks børn og juniorer og jeg håber, jeg kan være med til at inspirere ind i det gode arbejde.

Nyhedsarkiv

Se alle tidligere nyheder i nyhedsarkivet. 

gå til nyhedsarkivet