19. April 2016

Generalforsamling - en fest!

Til generalforsamlingen fredag 15. april 2016 var vi 60 fra kredsene, landsudvalget og medarbejdere samt lidt gæster.

14.000 klubmøder
Vi lagde ud med en god middag på Soldaterhjemmet, hvorefter både LU og landslederen aflagde beretning for 2015. Budskabet var gennemgående: Det går godt i DFS! Vi har cirka 330 klubber, 5.000 børn og juniorer og 1.000 frivillige ledere. Hvis man regner lidt på det, svarer det til cirka 14.000 klubmøder. Sådan meget Jesus bliver der forkyndt om året – det er stort. Tak til alle, der gør det muligt, lige fra landsudvalg og medarbejdere til frivillige i klubber og på lejre!

2015
Noget af det, der skete i 2015, var bl.a., at vi fik udgivet Juniorfrø 3, materialer til Børnefrø 1 blev udvidet, det grafiske udtryk blev opdateret, to nye konsulenter blev ansat og arbejdet med Vision2020 blev igangsat. Vi havde en kort fælles drøftelse af fire af de ni indsatsområdet i Vision2020:

1) Bagland: Flere mennesker skal brænde for DFS!
2) Frivillige: Flere aktivt engagerede i DFS’ sag!
3) Materialer: Vi vil lave Danmarks bedste materialer til dåbsoplæring af børn!
4) Kurser: Vi vil lave de bedste kurser for ledere i kirkens børnearbejde!

Kirkefrø
Kirkefrø er selvfølgelig det næste store, og det fik vi også sat på dagsordenen. Materialet, der stadig er i udviklingsfasen, blev præsenteret og det ser allerede rigtig lovende ud.

Årsregnskabet blev gennemgået ud fra DFS' mission: Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler ønsker at inspirere til, at børn i Danmark skal høre om Gud.

Valgt til LU
Erik Bertelsen og Erik Vibenholm genopstillede til landsudvalget og blev genvalgt. Jannie Skjerning opstillede og blev valgt ind.

Næste generalforsamling er fredag 21. april 2017.

Regnskab og årsberetning
Læs regnskabet for 2015 her og årsberetning her.

Nyhedsarkiv

Se alle tidligere nyheder i nyhedsarkivet. 

gå til nyhedsarkivet