30. September 2016

TAK til dig som frivillig

Nedenstående er skrevet ud til alle frivillige i DFS. Mange har vi ikke mailadresser på, særligt frivillige på lejre, men også andre. Vi håber alligevel, at taknemmelighen for det store stykke arbejde, der gøres, når ud og mærkes i alle hjørner af DFS-familien.

"Fredag den 30. september er frivillighedens dag i Danmark. Og frivillige er der rigtig mange af i DFS, og du er en af dem.

For 45 år siden havde jeg en Onkel William i den søndagsskole, jeg kom i. Han var tudsegammel, i hvert tilfælde set fra børnehøjde. Men han var rigtig rar og sjov, og så kunne han fortælle bibelhistorie for os drenge på en måde, så vi oplevede os selv som en del af historien. Onkel William mødte op søndag efter søndag og fik os drenge til at forstå, at Bibelen handlede om Gud og os. Jeg mindes ham stadig med stor glæde og taknemmelighed, selv om han er død for mange år siden.

Onkel William var en frivillig i min barndom, som har haft stor betydning for mig. Det tror jeg egentlig aldrig, jeg har fået fortalt ham.

Din frivillige gerning i DFS har også stor betydning for de børn, du er sammen med. Måske ved du det ikke, og får det måske heller aldrig at vide. Men din og mange andre frivilliges gerning er med til at åbne Bibelen for børn, så de ser, at den handler om Gud og dem, og derved hjælpes de til at blive og leve i troen på Jesus.

Jeg kan godt forstå, hvis du ind imellem synes, at det er lidt drøjt; hvis du bliver lidt trist over at se børn forsvinde fra både klub og tro. Men enhver frivillig gerning for børn, er et lille frø lagt ind i deres sind. Og hvis ikke du lægger det ind, så bliver der måske ikke lagt noget frø.

Jeg vil på vegne af DFS og de mange børn, vi møder her, glæde mig over din frivillige gerning, og du skal have rigtig mange tak for din tid og indsats.

Det betyder noget for børnene. Og forhåbentlig får du også selv glæder og succesoplevelser med i gerningen. Uden din og dine frivillige kollegers indsats var der ikke noget DFS – det får så være med det; men hvad værre er: mange børn ville ikke få grund til glæde og taknemmelighed for dig og vores himmelske far.

Endnu engang: TAK – Må Gud velsigne dig, at du kan være til velsignelse for børn."

Michael Thomsen
Formand for Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

Nyhedsarkiv

Se alle tidligere nyheder i nyhedsarkivet. 

gå til nyhedsarkivet