24. April 2017

Generalforsamling 2017

Til generalforsamlingen fredag 21. april 2017 mødtes 59 fra kredsene, landsudvalget og medarbejdere - samt lidt gæster.

God mad og festlige indslag
Atter i år blev generalforsamlingen afholdt på Soldaterhjemmet. Maden var god - som vi er vant til - og fire konsulenter havde indslag, der lagde bunden for en festlig og hyggelig aften. Elisabeth lærte os sin sang 'Du ta’r det bort' (inkl. meget sigende fagter) fra seneste Gospel-kids cd. Rudolf forkyndte om Hjerter Konge gennem underholdende trylleri. Hanne fortalte en go' historie om alle de forskellige og givende oplevelser som konsulent. Lissen var frisk med gode tilbud ved bogbordet.

Landsudvalgets formand Michael Thomsen og landsleder Steen Møller Laursen aflagde derefter deres beretninger for 2016. Budskabet var gennemgående: Det går godt i DFS: Der er mange at takke, for mange yder rigtig store indsatser. Økonomien er også god - selvom det primært skyldes ubesatte stillinger, bl.a. p.t. i København. Nye krav fra DUF har gjort, at Landsudvalget har skullet kigge på vedtægterne; og i samme omgang blev de grundigt gennemgået og foreslået ændret på en række punkter. Det kommende initiativ BREAK (overgangen mellem junior- og teenarbejde, hvor for mange desværre falder fra), lanceringen af Kirkefrø 1 samt et større fokus på udadrettede aktiviteter blev også nævnt.

Årsregnskabet for 2016 blev gennemgået af DFS' revisor. Næste års resultat er budgetteret med et underskud på 100.000 kr. – men som det ser ud med rekrutteringsvanskelighederne bliver der sandsynligvis ikke underskud alligevel.

Valgt til LU
Jannie Ng Skjerning genopstillede til landsudvalget og blev genvalgt. Marianne Ravn Olesen opstillede og blev valgt ind. Læs lidt om Marianne. Tillykke til jer!

Vedtægtsændringer
Næstformand Erik Bertelsen gennemgik forslagene til vedtægtsændringer – som alle blev godkendt ved efterfølgende afstemninger. Overordnet er der to typer af ændringer. Den ene er en opstramning: Tekster er tilrettet, historiske beskrivelser er taget ud og overflødige ord er slettet. Almindelige vejledninger og hensigter er også fjernet og vedtægterne er opbygget mere sammenhængende i emner og med angivelse af stk.-numre. 'Generalforsamling' er ændret til 'repræsentantskabsmøde' - da det er udvalgte repræsentanter, der mødes.

Derudover er der en række reelle ændringer, især af strukturel karakter:
- Der er nu fulde medlemsrettigheder for alle medlemmer fra 16 år – i stedet for myndighedsalderen.
- Der bliver ny mulighed for landsmedlemsskab.
- Hele kredsbestyrelsen - op til syv medlemmer i hver kreds - vil fremover udgøre den øverste myndighed; ikke blot kredsformanden. Alle medlemmer inviteres med som gæster.
- Landsudvalgets forretningsudvalg nedlægges, så der ikke længere sker dobbeltbehandling af punkter.
- Kassererfunktionen nedlægges, da opgaven hovedsageligt sker administrativt.
- Der indføres et økonomiudvalg, der kan have fokus på DFS' økonomiske udvikling og grundlag.
- Landsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 5 medlemmer er til stede, med simpelt flertal af de valgte på Repræsentantskabsmødet.

Lokale vedtægter skal selvfølgelig også gennemgås og ændres, nu hvor nye landsvedtægter er godkendt. Oplæg til standardvedtægter for det lokale arbejde og kredsarbejdet vil blive gennemarbejdet og formidlet til lokalforeninger og kredse.

Læs de nye vedtægter her.

Alt i alt var det en rigtig dejlig aften med god stemning og masser af input fra deltagerne.

Regnskab og årsberetninger
Læs regnskabet for 2016 her og årsberetning fra hhv. Landsudvalg og landsleder.

Næste generalforsamling er fredag 20. april 2018.

Nyhedsarkiv

Se alle tidligere nyheder i nyhedsarkivet. 

gå til nyhedsarkivet