7. Marts 2016

Lejrliv giver livsfundament

Til sommer er rigtig mange børn og juniorer på lejr over hele landet. For rigtig mange står oplevelser fra en sommerlejr som et af barndommens højdepunkter. Men vidste du, at DFS ejer fire lejrbygninger?

Livet på en sommerlejr former børnene rent menneskeligt. På lejrene oplever mange også, at de får et fundament for deres tro på Jesus, et fundament, som giver afklaring og grundlag at bygge livet på. Af de mange lejrsteder over hele Danmark ejer DFS de fire: Storskovlejren ved Dronninglund, Lærkereden ved Grenå, Lyngsbo ved Fredericia og Kjelsø lejren ved Ans.

Lejrbygningernes grundlag er at fremme lejrliv og aktiviteter, der bygger på evangeliet om Jesus Kristus, som givet os i Bibelen. Lejrene er opstået, når lokale ildsjæle har haft en vision om at nå børn og unge med evangeliet gennem gode lejroplevelser. Det er forskelligt, hvor tæt de er forbundet med de lokale kredse i DFS, men fælles for dem er, at lejrlivet og de lokale muligheder er omdrejningspunktet og drivkraften for at have et lejrsted.

Lejrliv udvikler børn
Lejrene er vældig populære, og ved flere af dem skal du langt hen i kalenderen for at finde en ledig uge. På en lejr med sin egen og anderledes rytme er der grobund for at give et bærende livsfundament. Mange har på en lejr fundet afklaring i sin kristentro. At være med på lejr, i få eller mange dage, med leg, fysiske udfordringer, ferie, samvær og Guds ord, giver en fantastisk grobund for gode oplevelser.

Se også årets gratis lejrmaterialer på
sommerlejr.soendagsskoler.dk
bibelcamping.soendagsskoler.dk

Lejrliv giver livsfundament

Brug lejrene!

DFS' fire lejre ligger ved hhv. Dronninglund, Ans, Grenå og Fredericia. Kontakt lejrene for at få mere at vide:

storskovlejren.dk

lyngsbo.com

Husk, at du kan støtte de lokale lejrbygninger ved at booke dem, også til private fester. Lejrene har online bookingsystemer, så du kan se, når de er ledige.

Nyhedsarkiv

Se alle tidligere nyheder i nyhedsarkivet. 

gå til nyhedsarkivet