4. April 2014

Ledere kæmper for børn i kirken

Kirkeledere fra forskellige Folkekirker, valg- og frimenigheder samt flere organisationer var samlet et døgn den 3. og 4. april for at drøfte og blive klogere på børns åndelige liv og integration i kirke, menighed, og familie.

- Konferencen har givet mig motivation til at gå hjem og tale med de andre i kirken om vores syn på børnene i menigheden, og om vi gør det, vi gerne vil gøre med børnene. Ofte bliver det meget praktisk, og et spørgsmål om, hvem der gør hvad i forhold til børnene. Men konferencen har hjulpet mig til at få løftet det med børn og Gud op i et andet perspektiv, lød det fra en af de mange deltagere, Karen Krøjgaard, der er sognemedhjælper i Gjellerup Kirke ved Herning.

Konferencen vekslede mellem oplæg og procesgrupper, som var ca. seks personer der sammen talte om, hvad de havde hørt og hvordan det kunne omsættes. Konferencen havde også flere forskellige workshops bl.a. om diakoni blandt børn, børn med særlige behov i menigheden, hvorfor lave børnekirke? Gud i familien m.m. Konferencen sluttede med en paneldebat og med at samtlige deltagere underskrev erklæringen: 'Børn har krav på kristen læring' med følgende otte punkter:

• Vi vil bede for børnene og alle dem, der har ansvar for dem.

• Vi vil være fortalere for Bibelens syn på barnet; at det døbte barn har krav på læring og er en del af familiens og menighedens åndelige liv på lige fod med voksne. Det døbte barn er et fuldværdigt medlem af den kristne menighed og bidrager til helheden.

• Vi vil som kirkens ledere støtte og opmuntre forældre til at tage ansvar og vove at være tydelige forældre i barnets kristne læring og åndelighed, men også beskytte barnet mod f.eks. åndelig understimulering såvel som åndeligt overgreb.

• Vi vil arbejde for, at forældre og kirkeledere indser, at lige som børn kan modtage læring fra voksne, så gælder det også modsat. Samspillet og læringen mellem børn og voksne og den interaktion det giver er vigtig for alle, og er en påmindelse om, at Guds rige modtager vi ligesom et lille barn.

• Vi vil værne om barnet ved at skelne mellem barnetro og voksentro. Barnet skal ikke tvinges til noget åndeligt, som det ikke er modent til, og det skal ikke pålægges samme ansvar som voksne i hjem og menighed.

• Vi vil være ansvarlige i forhold til at bringe evangeliet videre til næste generation, fordi børnene er kirkens nutid og fremtid. Børnene får ikke betydning for kirken i fremtiden, uden at de også har betydning for kirken i dag.

• Som forkyndere vil vi arbejde for at styrke og bevare troen hos børn og gøre os umage med forkyndelsen for børn, så den har samme høje kvalitet som forkyndelsen til voksne.

• Vi vil arbejde for, at menigheder ikke har nok i sig selv, men rækker ud til børn, som ikke får nogen troshjælp og kristen læring hjemme og som derfor har behov for ekstra omsorg og støtte i livet.

 

Nyhedsarkiv

Se alle tidligere nyheder i nyhedsarkivet. 

gå til nyhedsarkivet