Bibelcamping-
materiale til børn

Udarbejdet af DFS til brug ved teltmøder og på bibelcamping

Tekstvejledninger og male- og opgaveark til børnene.

2011

”Kære Gud – hør lige her…”
1. Jesus underviser om bøn Luk 11,5-13
2. Helbredelse af de 10 spedalske. Lær os at sige tak!  Luk 17,11-19 
3. Enken og dommeren. Lær os at være udholdende!   Luk 18,1-8  
4. Jesus bad Matt 14,23; Joh 11,41-42; Luk 6,12; 22, 41-43; 23,34
5. Jesus snakker med sin far … også om os Joh 17,9-23
6. Kristne beder ApG 4,23-31

Forslag til en evt. andagt: 
7. Bøn… mere end tomme ord ApG 12,1-17

I Daniels fodspor
1. Goddag – lydige Daniel Dan 1
2. Gud, hvad er det, du siger? Dan 2
3. Modige venner i flammerne Dan 3,1-30
4. Gud har magten Dan 3,31-4,34
5. Hvem skriver på væggen? Dan 5
6. Hvem kan reddes fra løvernes tænder Dan 6

 Forslag til en evt. andagt:
”Daniel – en bønnens mand” Dan 9,1-23

2010

Lad solen fortælle
1. Solen skaber liv 1 Mos 1,14-19
2. Solen, der står stille Jos 10,12-15
3. Gud bruger solen som redskab Jonas 3,10-4,11
4. Solopgangen Luk 1,78-79
5. Når solen slukkes Luk 21,25-28; Åb 7,16b; 21,23
6. Solen – et billede på noget større 

  • Sl 84,12a (Solen som symbol), 
  • Es 60,19-21a (Profetien om solen på den nye jord) 
  • Åb 22,5 (Solen på den nye jord) 

”Kom – vi spiller fodbold”
7. En del af et hold  ApG 2,42
8. Spilleren og påklædningen Ef 6,10-18
9. Modstanderen Matt 4,1-11
10. Bolden, målet og spillereglerne 2 Mos 1-20. Matt 22,32-40.
11. Træneren Matt 14,22-33
12. Dommeren Matt 25,14-30

2009

Banditter i Bibelen... men Gud kunne lide dem alligevel
1. Eva... du er ulydig! 1 Mos 3,1-13; 16; 20-24
2. Kain... du er en morder! 1 Mos 4,3-16
3. Jonas... du flygter! Jonas 1,1-2,1; 2,11-3,3
4. Peter... du svigter din ven! Matt 26,69-75
5. Røver på korset... du fortjener din straf! Luk 23,32-33; 39-43. Mark 15,27-28. Matt 27,44.
6. Paulus... du forfølger de kristne! ApG 9,1-19 

Hvem er Jesus?
7. Jeg er den, jeg er 2 Mos 3,14
8. Jeg er livets brød Joh 6,22-58
9. Jeg er døren og den gode hyrde Joh 10,1-15
10. Jeg er opstandelsen og livet Joh 11,1-7 + 17-44
11. Jeg er vejen, sandheden og livet Joh 14,1-7
12. Jeg er vintræet, I er grenene Joh 15,1-8 

2008

Engle i Bibelen
1. Engle, Guds sendebud Dom 6,11-24
2. Engle, som ødelægger, for at beskytte 2 Kong 19,34-35
3. Engle, som bringer nyheder Luk 1,5-20; 26-38. Matt 1,18-21. Luk 2,8-14.
4. Engle, der skal hjælpe, når det er svært Luk 22,39-46. Matt 28,1-10.
5. Engle, der skal redde ApG 12,1-17
6. Engle, der lovpriser Åb 7,11-12.

Samuel - Guds tjener
7. Bøn og bønnesvar: Gaven Samuel 1 Sam 1,2,8a
8. Gud bruger Samuel 1 Sam 2,12-4,1
9. Pagtens ark - Guds magt 1 Sam 4-6
10. Samuel. Israels dommer og forbeder 1 Sam 7
11. Samuel og kong Saul 1 Sam 8-10
12. At være på Guds hold. Samuel hilser af 1 Sam 11-12

2007

Josef - Guds mand
1. Lillebror Josef 1 Mos 30,22-24; 37,1-11
2. Fra brønd til slot 1 Mos 37,12-36
3. Bag fængslets dør (Fortælletekst: 1 Mos 39) 1 Mos 40
4. Drømmetyderen Josef (Fortælletekst: 1 Mos 41,1-13) 1 Mos 41,14-40
5. Josef og hans brødre   (Fortælletekst: 1 Mos 41,41-57) 1 Mos 42,1-29
6. Josefs familiesammenføring 1 Mos 43 (Fortælletekster: 44, 45, 46,1-5;28-30, (Josefs død) 50,22-26)

Når Jesus fortæller ...
7. Hvor er det uretfærdigt! (Arbejderne i vingården) Matt 20,1-16
8. Har du brug for Jesus? (Den fortabte søn) Luk 51,11-32
9. Vil du med til fest? (Det store festmåltid) Luk 14,16-24
10. Om at være rig på den rigtige måde. (Den rige bonde)  Luk 12,13-21
11. Troen kommer af det, der høres. (Sædemanden) Matt 13,1-9+19-23
12. At blive hos Jesus. (Vintræet og grenene) Joh 15,1-8

2006

Man skule tro det var løgn
1. Æslet, der kunne tale 4 Mos 22-24
2. Den mystiske kasse 1 Sam 4,1-11+ 5,1-8
3. De blinde soldater 2 Kong 6,8-23
4. Fisk - med guld i mund Matt 17,24-27
5. Død, men levende ApG 9,36-43
6. Mad fra himlen ApG 10,1ff 

Det gode land
7. Det gode Land: Gud skabte 1 Mos 1-2,3; 3,15-24 + Joh 3,16
8. Det gode Land: Den store hvide flok  Åb 7,9-17
9. Det gode Land: Sommerlandet Åb 21,1-5; 22,1-5
10. Det gode Land: Vi må være klar Matt 25,1-13
11. Det gode Land - her og nu: Diakoni - at lade sig tjene Joh 13,1-17
12. Det gode Land - her og nu: Diakoni - at tjene andre Luk 10,25-37

2005

Templet
1. Da Gud boede i et telt ApG 7,44-50
2. Da Gud boede i et hus 1 Krøn 22,1-13; 2 Krøn 7,1-2
3. Den største hovedrengøring! (Ofringerne) Sl 51,4-5;12-21
4. Jesus som barn i templet Luk 2,22-52                     
5. Jesus som voksen i templet Matt 21,12-17
6. Sang og musik til Guds ære i templet 1 Sam 1-2,1-10
7. Bøn i Templet Luk 18,9-14                    
8. Gaver til Gud og de fattige gives i templet Luk 10,27; 21,1-4; 1Kor 16,1-4
9.  Festerne i templet 3 Mos 23,33-43; Joh 7,11-46
10. Præsteskabet og ypperstepræsten Luk 1,8-25;  Hebr 4,14-16; 8,1-4; Matt 27,51
11. Vi er et tempel for Guds Ånd 1 Kor 6,19-20;1 Kor 3,16-17; 1 Pet 2,5
12. Engang skal Gud bo synlig på jorden Matt 22,1-14; Åb 21,1-5; 21-23 

2004

Udvalgte byer i Bibelen      
1. Byen, der blev ødelagt; Sodoma og Gomorra 1 Mos 18,16-33;19,15-28
2. Byen, hvor muren faldt; Jeriko Jos 6,1-16 + 20
3. Byen, der blev reddet; Nineve  Jonas 3
4. Byen, der fik store ting at se; Kapernaum Mark 2,13-17
5. Byen, hvor Jesus døde; Jerusalem Joel 3,5     
6. Byen, hvor ordet kom; Rom ApG 1,8b; 28,14b-29

De 5 B'er
7. Dåben (Badet) ApG 2,41-42; 8,26-40
8. Bibelen ApG 2,42; Luk 24,13-32
9. Nadveren (Bordet) ApG 2,42; 22,7-20; Mark 14,12-25     
10. Bøn ApG 2,42; Luk 18,1-14  
11. Fællesskabet (Brødene) ApG 2,42; Kol 3,12-17
12. Tro ApG 2,42; Matt 14,22-33

2003

Temaer fra campinglivet
1. Veje; Lyset på vejen ApG 9,9-19
2. Mennesker; Mennesker midt i menneskemængden. ApG 14,1-20
3. Uvejr: Uvejret, der gjorde fri  ApG 16,16-40
4. Sten: Hård som sten ApG 17,19-34
5. Vandet: Trygheden midt i vandkampen ApG 27
6. Bål; Bål, slanger og helbredelse ApG 28,1-10

Kvinder i Bibelen
7. Rebekka, du skal jo rejse! 1 Mos 24,29-67
8. Ester - dronning og jøde. Est 2; 3,1-6; 4,8-17
9. Ester redder sit folk Est 5,1-8; 6,1-11; 7,1-8
10."Martha, så slap dog af!" Luk 10,38-42
11. Maria, sikke noget frådseri!" Joh 12,1-11
12. Den samaritanske kvinde og hendes spand. Joh 4,1-42 

2002

Daniel
1. Du må adlyde Gud mere end mennesker  Dan 1
2. Bønnens magt og kraft Dan 2
3. Gud passer på os Dan 3,1-30
4. Gud har magt Dan 3,31-4,34
5. Gud er hellig Dan 5
6. Gud redder og befrier Dan 6 

Bjerge i Bibelen
7. Ararats Bjerg 1 Mos 8,18-9,17
8. Sinaj Bjerg 2 Mos 19
9. Saligprisningernes Bjerg Matt 7,24-27
10. På toppen af Tabor Bjerg Mark 9,2-8
11. Golgata Joh 19,17-22 + 20,1-10
12. Med Jesus på Oliebjerget ApG 1,8-12

2001

Teltmøder
1. Abraham, Guds ven 1 Mos 12,1-9
2. Abraham skal ofre Isak  1 Mos 22,1-14
3. Rebekka 1 Mos 24,29-67
4. Jakob og Esau 1 Mos 25,29-34
5. Jakobs udåd 1 Mos 27,18-30
6. Jakobs drøm 1 Mos 28,10-19

Bibelcamping
1. Guds omsorg 1 Kong 17,1-24
2. At tjene og frygte Gud 1 Kong 18,1-19
3. Hvem er den stærkeste Gud 1 Kong 18,20-46
4. Gud viser sig for Elias 1 Kong 19,1-18
5. Nabots vingård 1 Kong 21,1-29
6. Elisas kaldelse og Elias' himmelfart 1 Kong 19,19-21; 2 Kong 2,1-18
7. Tak for vejen Mark 14,3-7
8. Lys på vejen Matt 28,1-8
9. Tilbage på vejen  Joh 21,15-17
10. Jesus er med på vejen Joh 10,27-30
11. Sandheden er vejen Joh 14,1-6
12. Friheden findes på vejen Joh 8,30-36 

2000

Teltmøder
1. Hanna - Bøn i tillid og lydighed 1 Sam 1-2,8a
2. Samuel - lydighed og tillid til Gud fører til velsign 1 Sam 2,12-4,1
3. Pagtens ark - Guds almagt 1 Sam 4-6
4. Samuel som Israels dommer og forbeder 1 Sam 7
5. Guds udvælgelse 1 Sam 8-10
6. Gud/Jesus vor konge og frelser 1 Sam 11-12

Bibelcamping
1. At spille fodbold ApG 2,42
2. Spilleren Ef 6,10-18
3. Modstanderen Matt 4,1-11
4. Bolden og målet 2 Mos 1-20
5. Træneren Matt 14,22-33
6. Dommeren Matt 25,14-30
7. Da det gik i fisk for Jonas I Jonas 1
8. Da det gik i fisk for Jonas II Jonas 2-3
9. Da det gik i fisk for Jonas III Jonas 4
10. Gud hører bøn Luk 1,5-25 og 57-65
11. Ved Jordanfloden Luk 3,1-17
12. En invitation Joh 1,35-42

Tema: Bøn

Link til Lohse

Kontaktperson

Lissen Margård Bendix JensenKonsulent i DFS (materialer)
Direkte:5056 8304Email:lissen@soendagsskoler.dk