Hvordan fokus på bønnen i klubben?

Det er vigtigt, at DFS-ledere vil vælge at sætte fokus på bønnen. Det kan gøres igennem sang, bibeltekster, aktiviteter, samvær og meget andet.

Her kommer ti forskellige ideer til konkret brug.

1: Slå en bøn
Brug bedeterningen, som DFS-klubberne har modtaget.
Her er et par ideer til, hvordan du kan bruge den:

a. Lad en leder, et barn eller en junior kaste terningen og bede den bøn, der viser sig.

b. Sid i en rundkreds. Lad terningen gå rundt og lad alle kaste efter tur. Hver enkelt beder højt bønnen, der viser sig.

c. Lær børn og juniorer at bede videre på bønnerne, hvis de vil. Fx: ”Alt, hvad vi har, er gaver fra dig. Tak kære Gud.”

Eller: ”Vi beder dig for alle børn i verden. Lad os aldrig glemme at hjælpe hinanden. Vi beder særligt for de steder, hvor børn ikke har nok at spise.”

d. Gennemgå de 6 bønner på terningen i klubben: Her er temaer om: Ting vi kan takke for, gaver fra Gud, Guds nærvær, forbøn for børn i andre lande, vores ansvar for naturen, Gud passer på os, hvad vi kan gøre for Gud? Osv.

e. Hver side indeholder en illustration. Lad deltagerne bede en fri bøn, hvor illustrationen er inspirationen. Fx: Pigen med frugterne. Kan der fx bedes således: Tak, kære Gud, for æbletræet, og foråret, hvor du får det hele til at gro. Tak, fordi vi er raske og kan spise os mætte. Tak for tøj og sko, og fordi jeg kan løbe på mine ben. Hjælp mig at dele ud af de gaver, du giver mig – så andre også kan spise sig mætte. Amen.

2: Faste bedeemner
Hvis I har en opslagstavle i klubben, så kan I afmærke et stykke af den til bedeemner, som I fast vil bede for i klubben. Lad børn og juniorer være med til at bestemme dem. Ved at have dem til at hænge fremme viser man, at klubben har fokus på bøn, og at man beder for hinanden.

3: Bedemøde i ring
Stil jer i en ring og tag hinandens hænder. Nu ”går” bønnen rundt i ringen og har man lyst til at bede højt, så gør man det, har man ikke lyst, så trykker man bare naboen i hånden, så fortsætter bønnen. Naboen bliver også trykket i hånden, når man er færdig med at bede.

Har deltagerne ikke lyst til at tage hinanden i hånden, så kan I sige ”amen” i stedet for,  og så går turen videre til den næste.
(Se flere ideer under kreative bedeformer for børn og juniorer under bønnens år)

4: Brug bogen ”Kære Gud… hør lige her”
Brug bogen fra forlagsgruppen, Lohse. Lad børnene på skift vælge en bøn i bogen. Tal om bønnen og hvad den betyder. Slut af med at bede den udvalgte bøn. Enten kan barnet bede den eller den voksne alt efter, hvordan barnet har det med at bede højt. (Se anmeldelse af bogen)

5:”Kristuskransen” for børn
Kristuskransen er en bedekrans med perler i forskellige farver og former. Børnene kan selv lave deres egen krans. Der er forskellige ideer under kreative ideer til, hvad perlerne kan minde om. Børnene får et armbånd, som de kan gå med, og som vil minde dem om vigtigheden af at bede.

Forslag til perlernes farver:
Guld: Tak Gud for den, han er. 
Sølv: Tak for skabelsen af dig selv og den værdi, du har fået af Gud.
Grøn: Tak Gud for alt det, han har skabt.
Gul: Tak for alle dine venner og familie.
Sort: Bed om tilgivelse for alt det, du har gjort forkert eller undladt at gøre.
Rød: Tak Jesus, fordi han kom til jorden og viste os, hvordan man praktiserer Guds kærlighed i forhold til andre mennesker.Tak fordi han ville dø på korset fra os.
Hvid: Tak Jesus for tilgivelsen. Fordi du kan få hans tilgivelse og være befriet fra dine synder. (Ren)
Blå: Tak Jesus for dem, der har fortalt dig om ham – og at du kan tro på ham.
Orange: Nævn dem ved navn, som du gerne vil bede for.
Sandfarvet: Bed for dem, der er rejst ud for at fortælle om Gud.
Violet: Del dine hemmeligheder med Gud.
Brun: Bed for det, du skal i dag/dagen på lejren osv.
Osv.

6: Stilhed og ro
Lad børnene ligge på gulvet på ryggen og skab et rum, hvor der er stilhed og ro. Nu kan de enten slappe helt af efter en hård dag i børnehaven/ skolen eller de kan snakke lidt med Gud. Hvis I har meget urolige børn, så kan det være en rigtig god ide, at sætte noget klassisk musik på. Mozart har en god indvirkning på os, så vi kommer til at slappe af.
Det er en god ide inden at forklare børnene, hvad det her går ud på, og hvorfor vi nu skal ligge på gulvet og slappe af.

7: Bedegrupper for og med børn
Lad børnene gå i mindre grupper, drenge for sig og piger for sig. Lad dem tale med hinanden om oplevelse og ting, de er glade for. Lad dem bede sammen på deres betingelser. Øv dem i at fortælle Gud det, de lige har fortalt hinanden. Lad dem nævne hinandens navne for Gud. At snakke med Gud er at bede til Gud. 
(Se flere ideer under kreative bedeformer for børn og juniorer)

8: Stilhed i bønnen
Lad der være stilhed i et stykke tid (fx 2-3 min), når der bliver bedt i klubben. Det giver børn og juniorer mulighed for at bede inde i sig selv for det, der lige rører sig i dem.

9: Bønne-lys
Tænd et stort lys og sæt det på bordet. Måske kan børnene skiftes til at tænde lyset. Hav nogle små lys, som kan stå i en stage eller noget sand, så de ikke vælter. Børnene kan nu tænde et lys eller flere, for nogle de gerne vil bede for eller noget, de gerne vil sige tak for.
Der kan også tændes et lys for hvert barn og juniorer. Nævn deres navn, når ”deres” lys bliver tændt og bed for dem.

10: Kropsbøn
Lær børn og juniorer at bøn er mange ting og har mange former.
Brug fx denne kropsbøn til juniorerne.
Lad dem rejse sig, tænd et lys og lad dem lave flg. bevægelser med armene, mens de ser ind i lyset og langsomt beder:

Herre Jesus Kristus.
Du står foran mig, (Hænderne rækkes foran)
og du står bag ved mig. (Hænderne rækkes bagud)
Du står ved min venstre side, (Hænderne rækkes til venstre side)
og du står ved min højre side. (Hænderne rækkes til højre side)
Du er over mig, (Hænderne rækkes opad)
og omgiver mig på alle sider. (Hænderne svinges rundt om kroppen)
Du bor i mit hjerte, (Hænderne holdes foran hjertet)
og gennemtrænger mig helt. (Klap på hele kroppen)
Og du elsker mig. (Giv dig selv et knus)
Herre Jesus Kristus.
Amen.

Ukendt

Ideerne er samlet af børnekonsulent Randi Taulborg, Aulum og materialekonsulent Lissen Margård Bendix Jensen, Hinnerup.

Et glimt fra det virkelige liv:

Klub 16.30 i Bedsted Thy har lavet om på deres klub. De har fået nogle mere rolige børn og her beskriver de, hvad de laver:

”Vi mødes fredag kl. 16.30 i missionshuset. Vi har sat stolene i en halvmåne, og foran har vi vores tavle, til at skrive bedeemner på. Når børnene kommer får de et mærke sat på kalenderen, og når de har været der 10 gange, får de en ting. Derefter går vi i gang. Alle børnene sidder på stolen, og vi starter som følgende.

Program for en klubaften
- Sang fra sangbogen
- Sang fra sangbogen
- Dagens tekst.
- Samtale om, hvad vi har hørt.
- Der skrives bedeemner op på tavlen, og det kan være rigtigt meget forskelligt.
- Når alle har foldet hænderne og er stille beder en leder højt. Vi slutter af med Fadervor.
- Sang fra sangbogen.
- Kage og saftevand (de har deres egne krus), og lederne sætter sig blandt børnene og snakker med dem.
- En aktivitet eller leg.

Vi slutter kl. 17.45. Ca. 3 min før, slutter vi af med en sang, som er den samme hver gang. Vi har fundet ud af, at børnene ellers havde svær ved at finde ud af, hvornår vi var færdige.

Vi synes, at vi har fået mere rolige børn. Når vi ledere gør det samme, så kan børnene bedre finde ud af det, og der er mere ro. De nye børn lærer meget hurtig, hvordan det foregår i vores klub.

Jeg synes helt sikker, at vi har fået en meget bedre klub, nu hvor vi er fælles om bønnen. Vi viser børnene, at det okay at bede, både når man er ked af det, og når man er glad.
Et eksempel:
Der var en pige, som gerne ville bede for hendes lillesøster. Det gjorde vi så. Under kaffen sad jeg ved siden af hende, og jeg spurgte hende, om der var noget galt med hendes lillesøster. Det var der. Hun skulle opereres i halsen, og hun var bange for at miste hende. Hun turde ikke snakke med hendes forældre om det. Jeg spurgte hende om, det var okay, at jeg gjorde det. Det var det. Moderen blev glad for at høre det og havde slet ikke tænkt, at hendes store pige havde det skidt. Alt gik godt. Når man har sådan en oplevelse, så siger det alt om, hvor vigtig bønnen er.

Af Lone Graversen, Klub 16.30, Bedsted, Thy 

Be' en bøn

Kontaktperson

Lissen Margård Bendix JensenKonsulent i DFS (materialer)
Direkte:5056 8304Email:lissen@soendagsskoler.dk