Bønnenetværk

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler udbyder et netværk af mennesker, der vil bede for konkrete DFS-ting samt andre personlige bedeemner

Bønnenetværket har taget forskellig form siden det begyndte, fx en mail, der blev udsendt hver anden uge. I dag er det en del af DFS-venner, en mail, der sendes max 10 gange årligt, hvor der er tre bønneemner, en historie fra arbejdet og en gavestatus.

Bliv DFS-ven


Be' en bøn med andre

Opret lokale DFS-bedegrupper

Styrken ved at bede sammen ser vi her, når Jesus giver sine børn dette løfte og siger:

”Jeg siger jer også: Alt, hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske fader. For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.” (Matt 18,19-20)

Derfor opfordrer DFS til lokale bedegrupper rundt i landet.

Snak med Gud … om DFS, børn, juniorer, ledere, din kirke, osv.
Snak med Gud … også sammen med andre!

DFS-venner

Be' en bøn

Kontaktperson

Lissen Margård Bendix JensenKonsulent i DFS (materialer)
Direkte:5056 8304Email:lissen@soendagsskoler.dk