Karen Nebel Møller

Præsentation
Jeg bor i landlige omgivelser i Bøgballe - tæt på Løsning/Hedensted, er gift med Leif og har to døtre.

Jeg har tidligere arbejdet som pædagogmedhjælper, dagplejer og konsulent i DFS. Nu er jeg uddannet pædagog og socialrådgiver og arbejder på Bofællesskabet Skærvebo/Annekset i Løsning.

Kirkeligt engagement
Jeg er engageret i det lokale IM-samfund i Øster Snede. Jeg har i mange år været aktiv leder i klubarbejdet i sognet har været leder på Lyngsbo, er med til at arrangere aktivitetsnat i Vejle kredsen og har desuden i mange år været lejrchef på "JuniorStreet" på Skovgårde Bibelcamping.

Visioner
Det skal være godt at være i DFS, og målet må være at Danmarks børn skal lære Jesus at kende. Jeg vil med min pædagogiske viden og erfaring arbejde på at skabe rammer for og udruste såvel ansatte som frivillige, så de kan møde børnene med en nærværende og nutidig forkyndelse.

Kontakt

Direkte: 2857 1073 

Adresse: Fælledvej 32, Bøgballe, 7171 Uldum

Facebook