Børn i pluralisme

Dato:
23. maj 2018
Tidspunkt:
Onsdag d. 23. maj 2018
Sted:
Børkop Højskole
Peder Breths Vej 1, 7080 Børkop
Seneste tilmelding:
9. maj 2018
Pris:
290 kr.
Målgruppe:
Lønnede og ulønnede medarbejdere i kirkeligt børne- og familiearbejde, præster m.fl.
 • 09.30 Kaffe og rundstykker
 • 10.00 Velkomst og introduktion til projektet og dagen, v. Carsten Hjorth Pedersen
  Derfor er det så vigtigt, at vi støtter og inspirerer forældre til at hjælpe deres børn til at leve offensivt og frimodigt i pluralistiske og sekulære miljøer! – motivation
 • 10.15 Oplæg, v. Andreas Østerlund Nielsen: Hvordan kan kristen identitet bidrage i et sekulært-pluralistisk samfund? – forståelsesrammen
 • 10.45 Se på vores samtid som en mulighed og en udfordring for kristne forældre og børn
  (”Dwelling in the world of God”)
  Kort oplæg v. Thomas Willer, derpå arbejde i grupper og opsamling i plenum, faciliteret v. Steen Møller Laursen
 • 11.30 Lyt til hvad Gud kalder kristne forældre og børn til at være og gøre i vores samtid
  (”Dwelling in the word of God”)
  Arbejde med bibeltekster, bøn, stilhed, korte paneloplæg
 • 12.15 Middag
 • 13.00 Gå videre med at hjælpe forældrene med at hjælpe deres børn (”Dwelling in the work of God”) Præsentation af vigtige sammenhænge/temaer (skole, seksualitet, digitale medier etc.)
  Arbejde i temagrupper: Hvad kan forældrenes og barnets kristne identitet positivt bidrage med på dette område, og hvordan fremmer vi dette på en nådesfyldt, alderssvarende måde
 • 13.30 Grupperne fremlægger ideer og muligheder
 • 14.30 Kaffe
 • 14.45 Præsentation, v. Carsten Hjorth Pedersen: Projektets materialer m.m. - ressourcer
 • 15.00 Opsamling, v. Merete Holm Dalsgaard: Hvad tager vi med herfra, og hvad gør vi så, når vi kommer hjem? - handlemuligheder
 • 15.30 Tak for i dag!

Facebook

soendagsskoler.dk bruger cookies. Mere information OK