Priser og booking (Mini-Evigglad trailere)

Priser
Klubber og kredse tilsluttet DFS: Gratis + transport
Menigheder eller klubber, der ikke er tilsluttet DFS: 500 kr./dag + transport

Kontakt din nærmeste konsulent og spørg efter indhold.

Book en DFS-trailer
Kontakt en DFS-konsulent og hør om indholdet i den pågældende trailer. I aftaler afhentning og betaling indbyrdes.


Kredsformand Laila B. V. Sode, Bornholm
lailasode@gmail.com eller 2173 1957


DFS-konsulent Elisabeth Holdensen,
elisabeth@soendagsskoler.dk eller 2131 5224


DFS-konsulent Hanne Pedersen, Videbæk
hanne@soendagsskoler.dk

Traileren bruges fortrinsvist til stævner, bibelcamping og lejre


DFS- og materialekonsulent Berit Skødt, Aarhus
berit@soendagsskoler.dk eller 4091 8376