Aktiviteter målrettet både børn voksne

Gælder legestuer

Her er de forældrene nødvendige voksne (nødvendige for at aktiviteten kan finde sted) og I må derfor samles 50, ligesom klubber kun målrettet børn.

I kan evt. indkøbe små tæpper, som hver familie kan sidde på, så der er god afstand mellem jer.

(Babysalmesang er underlagt Kirkeministeriets rammer på max 50 personer. Har denne denne type klub vedtægter (og derfor ligger under Kulturministeriet, uagtet den fysiske placering i en kirke), gælder begrænsningen stadig de 50, da forældrene også her er nødvendige voksne).

Gælder Messy Church og evt. særlige arrangementer, hvis I fx inviterer (bedste-)forældre som deltagere

"Voksne" er her deltagere på over 21 år, ikke ledere. For disse aktiviteter gælder de restriktioner, der blev indvarslet 23. oktober, da kun aktiviteter målrettet børn og unge er undtaget stramningerne.

Men: Hvis I som Messy Church er en del af et missionshus eller en kirke, så er I under Kirkeministeriets retningslinjer. I er dermed undtaget det generelle forsamlingsforbud, og kan mødes det antal personer, lokalet kan rumme i henhold til afstandskravene (se under overskriften Afstand foregående side). Med mindre I har vedtægter, så er I under alle omstændigheder underlagt Kulturministeriets retningslinjer, og kan kun mødes 10 personer i alt. I praksis er det to steder, og disse steder har fået besked.

Corona-hotline

Har du spørgsmål og ønsker hurtigt svar, så benyt corona-hotlinen på forsiden af hjemmesiden.