Børnene gider ikke vores aktiviteter

Hej Kirsten

Vi oplever ofte, at børnene i vores klub ikke synes at have behov for de aktiviteter, vi gør så meget ud af at planlægge. Hvad gør vi?

Mvh. de lærevillige ledere


Hej lærevillige

Det er et supergodt spørgsmål, og jeg tænker, de fleste har prøvet at stå i det.

Men lad mig komme med et bud. Jeg tænker, det er vigtigt, at vi som ledere er omstillingsparate; forstået på den måde, at det er vigtigt, vi følger børnenes spor og interesserer os for, hvad det er, de vil. Det er en af mulighederne for at trække børnene/juniorerne ind i en klub. Dog skal vi samtidig have øje for, at det bliver inden for klubbens rammer - samt at det er ansvarligt, selvfølgelig.

Når det er skrevet, så er det vigtigt, at vi som ledere lytter ind til, hvorfor de ikke lige vil de forskellige aktiviteter. Kunne det handle om, at den samme aktivitet lige har været i børnehaven/skolen? Eller handler det om, at børnene har fundet ud af, at de kan ”styre” ledergruppen? Eller er der et af børnene, som de andre ser op til, og derfor gør og mener, hvad denne ”formand” gør – for ikke at skille sig ud fra selskabet med de andre. I så fald handler det om gruppepres, og det må drøftes til et børnerådsmøde.

Gå i dialog med børnene
Når vi oplever, at børnene ikke vil de planlagte aktiviteter, må vi ledere tage en snak om, hvordan vi fanger deres interesser. Her har jeg gode erfaringer med helt lavpraktisk at snakke med børnene om, hvad de kunne tænke sig skulle ske, fx i forbindelse med årsfesten (generalforsamlingen) eller børnerådsmøder. Se forslag til samtalespørgsmål (i referatskemaerne).

Jeg har også prøvet at komme med en planlagt aktivitet, og så melder børnene fra. Frem for at tvinge noget igennem har jeg nogle gange spurgt dem, hvad de så vil lave. Vi kan som ledere være nok så godt forberedte til en aktivitet, men midt i det er vi nødt til at være omstillingsparate. Det er nemlig mere vigtigt, at børnene kommer i klubben og hører om Jesus, end det er vigtigt at lave den planlagte aktivitet.

Derfor er det vigtigt at gå i dialog med børnene om, hvad de har lyst til at lave. Lyt til, hvad har de oplevet hjemme, i børnehave eller skole. Snak om, hvad det er, vi laver i klubben, og at det er vigtigt, at børnene er glade for at komme i klubben. Også at klubben gerne skal være et dejligt sted af være, hvor alle kan komme. Men tal også om, at lederne bruger tid på at forberede sig hjemmefra, og det derfor kan opleves som trælst, at børnene ikke vil være med til aktiviteterne. Endeligt, at vi ikke er uden på at tvinge nogen til noget, men meget hellere vil have, at alle har det sjovt i klubben.

Jeg håber, at I finder ud af det i klubben. Har I brug får idéer til konkrete aktiviteter, som måske kunne fange jeres målgruppe, så kunne det også være godt at kontakte jeres lokale konsulent eller bruge lidt tid på at tjekke legekasse.dk igennem. Børnefrø og Juniorfrø indeholder også mange gode forslag til aktiviteter.

Mange kærlige hilsner
Kirsten

Kontakt redaktøren

Kan du godt genkende situationen - eller har du en helt anden udfordring - så tøv ikke med at kontakte Kirsten, der stiller sig til rådighed for ledersparring.

Ring eller send en mail