Lidt skærpede restriktioner i visse kommuner

Vi er glade for, at det igen er muligt og forsvarligt at holde klub og lejr. Det er glædeligt, og vi håber, så mange som muligt går i gang igen. Restriktioner og retningslinjer skal selvfølgelig overholdes, og er ikke så svære at implementere, når man først får kigget lidt på dem.

Bemærk, hvor i landet, der er underlagt nedenstående - der primært handler om, at forsamlingsforbuddet sænkes fra 100 til 50 personer, og at mest muligt foregår udendørs.

Restriktionerne - der gjaldt til 22. september 2020 i Odense Kommune og nogle sjællandske kommuner  - de gælder efter 19. september i hele landet (frem til foreløbig 4. oktober).

Indtil videre gælder følgende:

  • Forsamlingsforbuddet sænkes fra 100 til 50 personer. Der har indtil nu været særlige undtagelser for foreningerne, men vi ved ikke om disse fortsat gælder i de omtalte kommuner, og derfor anbefaler DUF, at vi i ovenstående kommuner holder aktiviteter til under 50 personer. Hvis man er over 50 personer, skal selskabet splittes i to, og de to grupper må ikke have noget med hinanden at gøre - fx skal de bruge forskellige toiletter.
  • Vær opmærksom på anbefalingen på afstand to meter for aktiviteter med tung vejrtrækning. Det er stadig tilladt at lave sociale lege, men overvej om I kan gøre det med bedre afstand, eller om I skal ændre på legene, så anbefalingerne følges.
  • Der opfordres til, at flest mulige aktiviteter foregår udendørs.

Der kan gælde andre lokale restriktioner, og DUF arbejder stadig på at finde ud af,  i hvilket omfang foreningerne påvirkes.

Lad os ikke blive mismodige, men glæde os over, hvad der er muligt!

Corona-hotline

Har du spørgsmål og ønsker hurtigt svar, så benyt corona-hotlinen på forsiden af hjemmesiden.