Klub på max 10 personer

Nu er det endelig blevet muligt at mødes i klub igen - hvis I mødes udendørs max 10 personer (inkl. ledere)

NU kan vi endelig så småt komme i gang igen med at holde klub – med retningslinjer der skal overholdes. Det er glædeligt at der nu er kommet retningslinjer fra kulturministeriet, som alt foreningsarbejde er underlagt, og dermed også DFS. Dette gør det muligt at starte klubberne op igen – dog endnu KUN udendørs og i grupper af maksimalt 10 personer inkl. leder, men selv om der er nogle begrænsninger, er det meget bedre end ingenting at kunne, så det er virkeligt positivt.

Det er altså nu muligt at mødes det samme sted udenfor, hvis blot man er i flere grupper på maksimalt 10 personer inkl. leder på den samme facilitet, såfremt det sker med afstand, tydelig inddeling i undergrupper og styring med deltagerantallet. Alternativt kan i også tilbyde klub i 2 forskellige tidsrum, så alle kan have muligheden for at komme i klub.

Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme udendørsareal, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt med egen leder. Inddeling i felter kan fx ske med snore, kegler, ved optegning eller lign.

Det er op til lederne i den enkelte klub, om de vil sætte gang i aktiviteterne under de forudsætninger, der er gældende. Det er vigtigt, at I gør jer klart, at der ligger et stykke arbejde i at overholde kravene til afstand og hygiejne.
Husk også, at I kan se forskelligt på det i jeres ledergruppe, og lige nu er det fortsat vigtigt at være forsigtig, så vi ikke risikerer at smitte eller selv blive smittet. Vi bliver nødt til respektere, hvis nogen i ledergruppen fx ikke har mod på at begynde igen.

Aktiviteter

Herunder har vi nogle forslag til aktiviteter, som I kan lave, og samtidig overholde de gældende regler.

Når I mødes, kan det enten være udenfor ved jeres klublokale, i en have ved en af lederne eller måske ville det være oplagt at rykke klubben ud i naturen.

 • Forsøg for børnenes skyld at gøre det I plejer, når I holder klub, så det ligner det, de kender. Det vil skabe tryghed midt i det, der er anderledes.
 • Afhængigt af, hvor I har mulighed for at mødes, er der forskellige mulige aktiviteter.
 • Hvis i fx vil lave krea-aktiviteter, kan I bede børnene om at medbringe forskellige materialer, som saks og farveblyanter m.m.
 • Når I vælger aktiviteter, er det vigtigt at tænke på om man kan overholde afstandskravene.

Herunder er der nogle forslag til aktiviteter, I kan lave. Tænk legen godt igennem, og lav de nødvendige tilpasninger, så I fx overholder afstandskravene.

Udover de nævnte aktiviteter kunne det også være en mulighed med bål, og evt. et løb. På legekasse.dk er der en række forslag til løb.

Vi håber, I kan finde inspiration i materialet til at forsøge jer med nogle udendørsaktiviteter!

Afstand og hygiejne

De nye retningslinjer bygger på Sundhedsstyrelsen generelle råd til forebyggelse. Kredse og klubber, der i den kommende tid vælger at afholde møder, skal overholde følgende:

 • Der må maksimalt samles 10 personer, inkl. ledere.

 • Det må kun foregå udendørs.

 • I skal minimere kontakten mellem deltagerne så meget som muligt, men der må gerne tages hensyn til deltagernes alder. 

 • Alle skal holde 1 meters afstand til andre, Dog skal der være mindst 2 meters afstand ved aktiviteter i bevægelse samt ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, fx sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v

 • I skal særligt være opmærksomme på høj håndhygiejne. Brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der bør ikke være fælles håndklæder til tørring. Brug papirservietter i stedet.

 • Alle, der oplever symptomer som feber, hoste og muskelømhed, skal blive hjemme. Opståede milde symptomer skal medføre, at den pågældende (barn eller leder) sendes hjem.
 • Det anbefales, at ledere i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, ikke deltager som leder indtil videre. Ledere bør ikke møde op til aktiviteten, hvis der bare er milde symptomer, der kan tyde på COVID-19, eller et medlem af lederens familie har symptomer på COVID-19.

 • Der skal så vidt muligt anvendes personlige rekvisitter og udstyr (fx sakse, farver m.m.), når det er nødvendigt for aktiviteten. Er dette ikke muligt, skal klubben være ekstra opmærksom på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang udstyret skifter hænder.

 • Klubbens lokaler må ikke benyttes og deltagerne må ikke samles indendørs. Det er muligt at bruge fælles toiletter så længe myndighedernes generelle anbefalinger til hygiejne, afspritning, rengøring m.m. overholdes.
 • Ved servering af forfriskning skal dette gøres af den samme leder efter afspritning eller grundig vask af hænderne. Alternativt kan der benyttes engangshandsker. Alle deltagere afspritter hænderne inden de modtager forfriskningen.

Sæt plakater op
Det anbefales desuden, at plakater med Sundhedsstyrelsens anbefalinger opsættes synligt det sted, aktiviteterne foregår. Der findes forskellige udgaver, så vælg den eller dem, der passer bedst til de lokale forhold:

Sådan byder du velkommen tilbage i klubben

Tænk over, hvordan I får sagt velkommen tilbage i klubben.

 1. Giv en personlig velkomst – Vis at du er begejstret for at se børnene/juniorerne igen og brug øjenkontakt til at sikre, at hver enkel føler sig set.
 2. Tal om fællesskabets værdi - Fortæl om den store værdi, det har for fællesskabet, at de er mødt op i dag.
 3. Vær nysgerrig - Giv plads til at medlemmerne kan dele deres tanker og sæt god tid af til at spørge ind til deres oplevelser af at være i coronakrisen.
 4. Få smilet frem – gør brug af lege og øvelser, der skaber glæde, samhørighed – og samtidig overholder de officielle retningslinjer.
  Her finder du inspiration til corona-venlige måder at sige velkommen på
  • Den respektfulde: Saml håndfladerne foran brystet. Bøj overkroppen mod den, du hilser på
  • Pistolen: Fold begge hænder som pistoler, og ”skyd” den, du hilser på, skiftevis med begge hænder
  • Den høje luft-high-five: Hold højre arm ud i luften og lad som om du giver en high five til den, du hilser på
  • Den energifyldte: Stræk armene over hovedet og dan et ”V” med begge armene i vejret
 5. Husk at alle skal afspritte hænderne ved ankomst til klubben.

Corona-hotline

Har du spørgsmål og ønsker hurtigt svar, så benyt corona-hotlinen på forsiden af hjemmesiden.