Retningslinjer for klubber

Det er dejligt, at vi igen kan nå børn i Danmark med evangeliet - fordi ledere holder klub for dem. TAK for det!

Kan vi stadig mødes efter det nye pressemøde?
Forsamlingsforbuddet er nedsat til 50 personer fra 19/9 - og gælder foreløbig stadig. Vores anbefaling er, at klubber fortsat mødes – selvfølgelig med overholdelse af de retningslinjer, som har været gældende fra før sommerferien. Der kan være lokale situationer med smittekæder og andet, der gør, at I ikke kan samles i en periode.

Bemærk at vejledningen kun gælder klubarbejdet og ikke lejraktiviteter, som du kan læse om her.

Denne vejledning er baseret på de udsendte retningslinjer fra Kulturministeriet og Styrelsen for patientsikkerhed, så de bliver så konkrete som muligt for jer som ledere i klubberne. Vær opmærksomme på, at retningslinjerne kan blive ændret fra myndighederne. Vi vil da opdatere her på corona.soendagsskoler.dk med nyeste viden, når vi får den, og udsende den til jer.

Et fælles ansvar
Det er vigtigt, at vi tager fælles ansvar for at genåbning af klubberne sker sikkert og forsvarligt, så smittespredning begrænses mest muligt, herunder at der sikres afstand mellem deltagerne, og at der er ekstra fokus på hygiejne i henhold til myndighedernes generelle retningslinjer. Hjælp hinanden med at komme godt i gang. Tag en snak om, hvordan I kan følge retningslinjerne, gennemgå jeres lokaler sammen – og gør det ok at minde hinanden om retningslinjerne i lederflokken.

Undgå smittespredning

Principperne bag retningslinjerne er at undgå smittespredning ved at

 • personer med symptomer, hvad enten det er deltagere eller ledere, ikke må møde op i klubben
 • holde afstand til hinanden
 • sørge for ekstraordinær rengøring og håndhygiejne
 • begrænse berøring af ting, som andre også rører ved.

Få mere præcis information i Sundhedsstyrelsens Forebyggelse af smittespredning.

 

Overordnede krav

For at kunne åbne og afholde klub skal følgende krav overholdes:

Antal

 • Der må maksimalt være 100 personer samlet i et lokale, hvis nedenstående arealkrav samtidig overholdes. Der må gerne være flere grupper i samme hus, hvis de opholder sig i andre lokaler. Grupperne må på intet tidspunkt samles – og det er de samme 100 personer (inkl. ledere), der skal være sammen under hele klubforløbet.
 • Der må maksimalt opholde sig 1 person pr. 4 m2 gulvareal i det lokale, hvor klubben afholdes og maksimalt 100 personer i samme gruppe.
 • I lokaler, hvor deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • Afstandskravene på min. 1 meter (2 meter ved sang og anden aktivitet med kraftig udånding) skal stadig kunne overholdes.
 • Gulvarealet måles fra indervæg til indervæg uanset inventar m.v.

Afstand

 • Klublokalet skal indrettes, så alle deltagere kan holde mindst 1 meters afstand til hinanden. I forbindelse med fællessang og anden fysisk udfoldelse skal afstanden være 2 meter.
 • Der skal ligeledes holdes en afstand på 2 m fra underviser/formidler til tilhørere – tilhørerne må gerne sidde med 1 m afstand ved undervisning/formidling.
 • Afstand måles fra næsetip til næsetip. I skal minimere kontakten mellem deltagerne så meget som muligt, men der må gerne tages hensyn til deltagernes alder. Minimer særligt varigheden af tæt kontakt ansigt-til-ansigt.
 • Tag hensyn til, at børn er børn – og at særligt mindre børn kan have svært ved at overholde retningslinjerne. Tal med børnene om det på en god måde, så det bliver italesat, at det ikke er naturligt for os at holde afstand, men at vi lige nu skal hjælpes ad med at gøre noget lidt andet, end vi plejer. Vi glæder os til igen at kramme!

Plakater og information (se også øverst t.h.)

 • Der skal være let adgang til både håndvask og håndsprit (70-85% alkohol) for alle deltagere. Holder I udendørs klub er håndsprit tilstrækkeligt. Vær opmærksom på, at mindre børn skal have hjælp til at anvende håndsprit korrekt – og at håndsprit altid skal opbevares uden for rækkevidde af børn.

Øvrige retningslinjer, der skal følges

Rengøring og indretning

 • Der skal være grundig rengøring af fælles kontaktpunkter inden deltagernes ankomst og når klubben er færdig.
 • Kontaktpunkter med særligt fokus på rengøring er håndtag, gelændere, lyskontakter, bordoverflader, vandhaner, computere og tablets, redskaber, som hyppigt berøres af mange. Brug vand og universalrengøring på en opvredet engangsklud (fx skumvaskeklude).
 • Gennemgå kontaktpunkter før klubstart. Fjernelse af ikke-nødvendige kontaktpunkter anbefales (fx legetøj og spil, som er svære at rengøre).
 • Det er muligt at bruge fælles toiletter, så længe myndighedernes generelle anbefalinger til hygiejne, afspritning, rengøring m.m. overholdes. Alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres (indkøb overfladedesinfektion – håndsprit må ikke anvendes). Der skal være vand og flydende sæbe til rådighed. Der må ikke anvendes fælles håndklæder til tørring. Brug papirservietter (eller en rulle køkkenrulle) i stedet.
 • Bruger I computer/tablet ifm. formidling – vælg, at den i en periode kun må betjenes af lederen.
 • Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige brugere eller der benyttes personlige redskaber (foreslå fx børnene at tage eget penalhus med) eller engangsudstyr.
 • Kontaktpunkter, der er nødvendige i aktivitetsudøvelsen skal rengøres hyppigt – og husk håndhygiejne efter aktiviteten. Brugen af fælles kontaktpunkter bør begrænses mest muligt.
 • Overvej at uddele sangark eller vise sange på skærm i stedet at bruge sangbøger, der er vanskelige at rengøre efter brug.
 • Sørg for god udluftning i lokalet.
 • Skraldespande tømmes efter hver klubgang.

Mad og drikke

 • Ved servering af forfriskning skal dette gøres af den samme leder efter afspritning eller grundig vask af hænderne. Alle deltagere afspritter/vasker hænderne, inden de modtager forfriskningen.

Personer i særlig risiko

 • Det anbefales, at ledere i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, ikke deltager som leder indtil videre.

Bliv hjemme ved symptomer og/eller sygdom

 • Ledere og børn/ bør ikke møde op i klubben, hvis der bare er milde symptomer, der kan tyde på COVID-19. Bliv hjemme indtil 48 timer efter symptomophør.
 • Hvis et medlem af lederens familie har symptomer på COVID-19, bør lederen ligeledes blive hjemme.

Hvis I går udenfor

Udendørs gælder forsamlingsforbuddet også. Så også her må der maksimalt være 100 personer samlet.

 • Der må gerne være flere grupper af 100 personer, men de skal være tydeligt adskilt og må ikke blandes i løbet af aktiviteten.
 • Sundhedsstyrelsens retningslinjer er p.t., at der holdes mindst 1 meters afstand mellem personer ved udendørs aktiviteter. Dog skal der være mindst 2 meters afstand ved aktiviteter i bevægelse.
 • Hvis der er flere grupper af maksimalt 100 personer til stede på det samme udendørsareal, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt med egen leder. Inddeling i felter kan fx ske med snore, kegler, ved optegning eller lign.
 • Vi har samlet en masse forskellige aktiviteter, der kan udføres med afstand. Det finder du lige her.

Husk at du kan finde seneste nyt og masser af inspiration ind i en Corona-tid på corona.soendagsskoler.dk

Udendørs aktiviteter

Herunder har vi nogle forslag til aktiviteter, hvis I vil kombinere det med aktiviteter udendørs. Tænk legen godt igennem, og lav de nødvendige tilpasninger, så I fx overholder afstandskravene.

Udover de nævnte aktiviteter kunne det også være en mulighed med bål, og evt. et løb. På legekasse.dk er der en række forslag til løb.

Sådan byder du velkommen tilbage i klubben - inde eller ude

Tænk over, hvordan I får sagt velkommen tilbage i klubben.

 1. Giv en personlig velkomst – Vis at du er begejstret for at se børnene/juniorerne igen og brug øjenkontakt til at sikre, at hver enkel føler sig set.
 2. Tal om fællesskabets værdi - Fortæl om den store værdi, det har for fællesskabet, at de er mødt op i dag.
 3. Vær nysgerrig - Giv plads til at medlemmerne kan dele deres tanker og sæt god tid af til at spørge ind til deres oplevelser af at være i coronakrisen.
 4. Få smilet frem – gør brug af lege og øvelser, der skaber glæde, samhørighed – og samtidig overholder de officielle retningslinjer.
 5. Her finder du inspiration til corona-venlige måder at sige velkommen på:
  • Den respektfulde: Saml håndfladerne foran brystet. Bøj overkroppen mod den, du hilser på.
  • Pistolen: Fold begge hænder som pistoler, og ”skyd” den, du hilser på, skiftevis med begge hænder.
  • Den høje luft-high-five: Hold højre arm ud i luften og lad som om du giver en high five til den, du hilser på.
  • Den energifyldte: Stræk armene over hovedet og dan et ”V” med begge armene i vejret.

Corona-hotline

Har du spørgsmål og ønsker hurtigt svar, så benyt corona-hotlinen på forsiden af hjemmesiden.

En hos os er testet positiv!

Se vejledning og mailtekst til forældre/værger, hvis en deltager eller leder er testet positiv - eller mistænkes at være det.

Læs mere

Corona-plakater

Ved indgangen skal der være synlig information om Sundhedsstyrelsens anbefalinger for god hygiejne og adfærd. Download og ophæng flg. tre plakater, der gennemgås sammen med børnene, så de er bekendte med retningslinjerne:

 

Har I et større arrangement, eller er lokalet kun godkendt til et vist antal personer, så brug desuden disse:

Download alle 5 plakater