Retningslinjer for klubber

Følgende gælder pr. 22. marts - eneste ændring ift. 1. marts er antallet udendørs, der stiger fra 25 til 50

 • I må mødes op til 50 personer på samme tid, men kun udendørs og med tilnærmelsesvis 2 meters afstand.
 • Er I flere end det, kan I dele jer op. I må derfor gerne samles udendørs i flere tydeligt adskilte grupper med hver maks. 50 personer og med 2 meters afstand. Antallet er inklusive ledere.
 • I kan også vælge at mødes online. Se nedenfor for en række tips til det.
 • Det forudsætter IKKE en negativ coronatest at deltage i klubben.
 • Gør, hvad I lokalt føler jer trygge ved.
 • Reglerne gælder fra 22. marts og indtil videre frem til og med 5. april.

Retningslinjerne nedenfor på denne side gælder således stadig, men husk, at det er maks. 50 personer pr. afgrænset område - og det er kun udendørs med 2 meters afstand.

Når vi hører nyt, så opdaterer vi corona.soendagsskoler.dk på denne side.

Brug for hjælp?
Kontakt landskontoret eller jeres lokale konsulent, hvis I har spørgsmål eller brug for hjælp. Vi er klar på at snakke med jer ledere om det, der ligger jer på sinde omkring coronasituationen, retningslinjer, gode idéer, hvordan I holder kontakten, bekymringer, etc. Vi er her for jeres skyld : )

Konkrete idéer, I kan bruge, hvis I vælger at holde pause

Saml gerne lidt forskelligt fra denne side, og send løbende mail eller sms til forældrene.

Tips til at holde kontakten
Brug Facebook, sms, Zoom (se nem guide via linket), Google Meet – eller hvad I nu finder på som de vigtige voksne, I er for klubdeltagerne. Hold kontakten på en masse måder, som vi har samlet her: Se relevante tips til forskellige klubtyper. Hvis I mødes udendørs, så hjælper det jo gevaldigt ift. at holde kontakten : )

Send remindere ud om de to online klubber
Send reminder ud til børnenes forældre om Klub-Online, der kommer med et afsnit onsdage 16.30 i lige uger. Gør det gerne hver gang, og find det evt. selv på YouTube-kanalen, og send linket til det nye afsnit til dem.

For junior/teens er der Break-Online, der kommer med et nyt afsnit på YouTube-kanalen 1. onsdag i hver måned.

Bibeltimer på video
I kan også opfordre forældre/børnene til at se (eller gense) videoerne med Ester (til børn) eller bibelske banditter (for juniorer). Find links m.m. her …

Se (og del gerne) tips på Facebook
Ekstra hjemmetid = ekstra bibeltid med børnene. Opfordr forældrene til at bruge nogle af vores 10 tips.

Læs her, hvis I er legestue, Messy Church m.m., hvor også voksne er en del af målgruppen.

Bemærk at vejledningen kun gælder klubarbejdet og ikke lejraktiviteter, som du kan læse om her.

Hvis myndighederne ændrer retningslinjerne, så opdaterer vi her på corona.soendagsskoler.dk

Et fælles ansvar
Det er vigtigt at tage fælles ansvar, når vi holder klub, så det er sikkert og smittespredning begrænses mest muligt. Hjælp hinanden og gør det ok at minde hinanden om retningslinjerne i lederflokken.

Undgå smittespredning

Principperne bag retningslinjerne er at undgå smittespredning ved at

 • personer med symptomer, hvad enten det er deltagere eller ledere, ikke må møde op i klubben
 • holde afstand til hinanden
 • sørge for rengøring og håndhygiejne
 • begrænse berøring af ting, som andre også rører ved.

Få mere uddybende information i Sundhedsstyrelsens Forebyggelse af smittespredning.

 

Overordnede krav

For at kunne åbne og afholde klub skal følgende krav overholdes:

Mundbind/visir

Alle, der er fyldt 12 år, skal bruge mundbind eller visir, når de ikke er udøvende. Se uddybende forklaring og konkrete klub-eksempler.

Antal

 • Der må maksimalt være XX personer samlet i et lokale, hvis nedenstående arealkrav samtidig overholdes. Der må gerne være flere grupper i samme hus, hvis de opholder sig i andre lokaler. Grupperne må på intet tidspunkt samles – og det er de samme XX personer (inkl. ledere), der skal være sammen under hele klubforløbet.
 • Der må maksimalt opholde sig 1 person pr. 4 m2 gulvareal i det lokale, hvor klubben afholdes og maksimalt XX personer i samme gruppe.
 • I lokaler, hvor deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 deltager pr. 2 m2 gulvareal.
 • Afstandskravene på min. 1 meter (2 meter ved sang og anden aktivitet med kraftig udånding) skal stadig kunne overholdes.
 • Gulvarealet måles fra indervæg til indervæg uanset inventar m.v.

Afstand

 • Klublokalet skal indrettes, så alle deltagere kan holde mindst 1 meters afstand til hinanden. I forbindelse med fællessang og anden fysisk udfoldelse skal afstanden være 2 meter.
 • Der skal ligeledes holdes en afstand på 2 m fra underviser/formidler til tilhørere – tilhørerne må gerne sidde med 1 m afstand ved undervisning/formidling.
 • Afstand måles fra næsetip til næsetip. I skal minimere kontakten mellem deltagerne så meget som muligt, men der må gerne tages hensyn til deltagernes alder. Minimer særligt varigheden af tæt kontakt ansigt-til-ansigt.
 • Tag hensyn til, at børn er børn – og at særligt mindre børn kan have svært ved at overholde retningslinjerne. Tal med børnene om det på en god måde, så det bliver italesat, at det ikke er naturligt for os at holde afstand, men at vi lige nu skal hjælpes ad med at gøre noget lidt andet, end vi plejer. Vi glæder os til igen at kramme!

Plakater og information (se også øverst t.h.)

 • Der skal være let adgang til både håndvask og håndsprit (70-85 % alkohol) for alle deltagere. Holder I udendørs klub er håndsprit tilstrækkeligt. Vær opmærksom på, at mindre børn skal have hjælp til at anvende håndsprit korrekt – og at håndsprit altid skal opbevares uden for rækkevidde af børn.

Øvrige retningslinjer, der skal følges

Rengøring og indretning

 • Der skal være grundig rengøring af fælles kontaktpunkter inden deltagernes ankomst og når klubben er færdig.
 • Kontaktpunkter med særligt fokus på rengøring er håndtag, gelændere, lyskontakter, bordoverflader, vandhaner, computere og tablets, redskaber, som hyppigt berøres af mange. Brug vand og universalrengøring på en opvredet engangsklud (fx skumvaskeklude).
 • Gennemgå kontaktpunkter før klubstart. Fjernelse af ikke-nødvendige kontaktpunkter anbefales (fx legetøj og spil, som er svære at rengøre).
 • Det er muligt at bruge fælles toiletter, så længe myndighedernes generelle anbefalinger til hygiejne, afspritning, rengøring m.m. overholdes. Alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres (indkøb overfladedesinfektion – håndsprit må ikke anvendes). Der skal være vand og flydende sæbe til rådighed. Der må ikke anvendes fælles håndklæder til tørring. Brug papirservietter (eller en rulle køkkenrulle) i stedet.
 • Bruger I computer/tablet ifm. formidling – vælg, at den i en periode kun må betjenes af lederen.
 • Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige brugere eller der benyttes personlige redskaber (foreslå fx børnene at tage eget penalhus med) eller engangsudstyr.
 • Kontaktpunkter, der er nødvendige i aktivitetsudøvelsen skal rengøres hyppigt – og husk håndhygiejne efter aktiviteten. Brugen af fælles kontaktpunkter bør begrænses mest muligt.
 • Overvej at uddele sangark eller vise sange på skærm i stedet at bruge sangbøger, der er vanskelige at rengøre efter brug.
 • Sørg for god udluftning i lokalet.
 • Skraldespande tømmes efter hver klubgang.

Mad og drikke

 • Ved servering af forfriskning skal dette gøres af den samme leder efter afspritning eller grundig vask af hænderne. Alle deltagere afspritter/vasker hænderne, inden de modtager forfriskningen.

Personer i særlig risiko

 • Det anbefales, at ledere i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med Covid-19, ikke deltager som leder indtil videre.

Bliv hjemme ved symptomer og/eller sygdom

 • Ledere og børn/ bør ikke møde op i klubben, hvis der bare er milde symptomer, der kan tyde på Covid-19. Bliv hjemme indtil 48 timer efter symptomophør.
 • Hvis et medlem af lederens familie har symptomer på Covid-19, bør lederen ligeledes blive hjemme.

Hvis I går udenfor

Udendørs gælder forsamlingsforbuddet også. Så også her må der maksimalt være XX personer samlet.

 • Der må gerne være flere grupper af XX personer, men de skal være tydeligt adskilt og må ikke blandes i løbet af aktiviteten.
 • Sundhedsstyrelsens retningslinjer er p.t., at der holdes mindst 1 meters afstand mellem personer ved udendørs aktiviteter. Dog skal der være mindst 2 meters afstand ved aktiviteter i bevægelse.
 • Hvis der er flere grupper af maksimalt XX personer til stede på det samme udendørsareal, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt med egen leder. Inddeling i felter kan fx ske med snore, kegler, ved optegning eller lign.

Coronavenlige lege og løb

Vi har samlet en masse forskellige aktiviteter, der kan udføres med afstand. Det finder du lige her.

Sådan byder du velkommen i klubben

Tænk over, hvordan I får sagt velkommen tilbage i klubben, hvis det er længe siden, at I så hinanden sidst.

 1. Giv en personlig velkomst. Vis, at du er begejstret for at se børnene/juniorerne igen og brug øjenkontakt til at sikre, at hver enkel føler sig set.
 2. Tal om fællesskabets værdi. Fortæl om den store værdi, det har for fællesskabet, at de er mødt op i dag.
 3. Vær nysgerrig! Giv plads til at medlemmerne kan dele deres tanker. Sæt god tid af til at spørge ind til deres oplevelser af at være i coronakrisen.
 4. Få smilet frem! Gør brug af lege og øvelser, der skaber glæde, samhørighed - og samtidig overholder retningslinjerne.
 5. Her er nogle coronavenlige måder at sige velkommen på:
  • Den respektfulde: Saml håndfladerne foran brystet. Bøj overkroppen mod den, du hilser på.
  • Pistolen: Fold begge hænder som pistoler, og skyd den, du hilser på, skiftevis med begge hænder.
  • Den høje luft-high five: Hold højre arm ud i luften og lad som om, du giver en high five til den, du hilser på.
  • Den energifyldte: Stræk armene over hovedet og dan et V med begge armene i vejret.

Rigtig god fornøjelse med at holde klub! Vi står altid parat med et godt råd, hvis I har brug for hjælp eller er usikre på noget. Vær også med til Online hjælp.

Corona-hotline

Har du spørgsmål og ønsker hurtigt svar, så benyt corona-hotlinen på forsiden af hjemmesiden.

Svært at mødes udenfor?

VI HAR IKKE EGEN GRÆSPLÆNE ...

Hvis I ikke har egen græsplæne eller lignende sted at kunne mødes på, så må I gerne mødes på den lokale boldbane eller i skoven.

Der er ikke noget krav om, at udendørs klubaktivitet skal finde sted i tilknytning til foreningslokaler. Derfor må klubben godt mødes andre steder.

I skal i princippet ikke kunne dokumentere, at I er en forening, hvis fx politiet kommer forbi. Det kan dog skabe tryghed hos jer som ledere at kunne dokumentere det - fx via et print af klubbens vedtægter og jeres program - eller sætte nedenstående plakat op.

Vis, at I gerne må mødes

For netop at skabe tryghed og vise lokalsamfundet, at I har lov til at mødes, kan I downloade og printe denne plakat. Laminer den evt. og sæt den op, hvor I mødes.

Hent plakat

Ha' god samvittighed

BØR VI HOLDE KLUB?

Nogle stiller måske sig selv spørgsmålet, om ikke det er at vise samfundssind og solidaritet at lukke ned ligesom så meget andet i samfundet?

Det er en god overvejelse, men med heri skal være, at myndighederne har valgt at lukke andre dele af samfundet ned, for netop at foreningslivet kan holdes åbent – med børn og unges trivsel for øje, og for at børn og unge fortsat kan deltage i de vigtige fællesskaber, de er en del af.

Derfor skal der lyde en stor opfordring til at holde klubben åben med overholdelse af de gældende retningslinjer.

TAK
Det er fortsat vores gode opgave at give det største til de mindste – også midt i en coronatid. Og vi er taknemmelige for at det stadig kan lade sig gøre.

Der skal lyde en kæmpestor TAK til alle jer, der med opfindsomhed og kreativitet får tingene til lykkes. TAK for omstillingsparathed og syn for gode muligheder for at holde klubberne i gang.

En hos os er testet positiv

Se vejledning og mailtekst til forældre/værger, hvis en deltager eller leder er testet positiv - eller mistænkes at være det.

Læs mere

Corona-plakater

Ved indgangen skal der være synlig information om Sundhedsstyrelsens anbefalinger for god hygiejne og adfærd. Download og ophæng flg. tre plakater, der gennemgås sammen med børnene, så de er bekendte med retningslinjerne:

 

Har I et større arrangement, eller er lokalet kun godkendt til et vist antal personer, så brug desuden disse:

Download alle 5 plakater