Persondata- forordningen for klub og kreds

Vejledning til persondataloven for klubber og kredsen

Herunder kan i finde en vejledning samt to skabeloner til hvordan I kan håndtere persondataloven (GDPR) i jeres klub eller kreds. Hvis i opbevare medlems- eller tilmeldingsoplysninger er det vigtigt I er opmærksomme på dette.

Følgende beskriver de to skabeloner.

Persondatapolitik

  • Her beskrives over for den der registreres data om, hvad der registreres og hvor længe det opbevares.
  • Hvis I har en hjemmeside skal dette dokument være på hjemmesiden. Ellers opbevares dokumentet hos en leder, og kan fremvises på forlangende.
  • Dokumentet skal tilpasses de persondataoplysninger i behandler lokalt.

Datafortegnelse

  • Udfyldes for at dokumentere overblik over hvor og hvilke data der behandles.
  • Dette dokument skal ikke være offentligt tilgængeligt. Opbevar det samme sted som persondatapolitikken.

Hvis du har spørgsmål til hvordan I i din klub eller kreds skal håndtere jeres oplysninger eller udarbejde jeres politikker så kontakt Udviklingskoordinator Sonnich Thacker.

Kontaktperson

Sonnich ThackerUdviklingskoordinator
Direkte:3029 7743Email:sonnich@soendagsskoler.dk