T625
Om bøn og Fadervor

Nytårsdag

Sang og musik

T625: Om bøn og Fadervor

Baggrund og leksikon


En gennemgang af Fadervor i børnehøjde
(Download bilag her til højre).

--- 

Til yderligere inspiration kan bruges Katekismus Updated, Lohse
Se mere her.

---

Leksikon
Forlade: Tilgive.

Sang og musik

T625: Om bøn og Fadervor 

Sang & musik


Den Danske Salmebog
Nr. 584: Beder, og I skulle få

--- 

Syng med
Nr. 174: Somme tider siger Gud ja
Nr. 176: Vor Fader
Nr. 178: Om du smiler eller fælder en tåre

--- 

Bønner fra Syng med
Der findes mange bønner, som vi synger. Find nogle i Syng med sangbogen. Se fx ”Syng med” nr. 175, 177, 180 og fx 183. 


LUK VINDUET Udskriv
Sang og musik

T625: Om bøn og Fadervor

Bibelfortælling


Med billeder – Fadervor
Brug billederne til at fortælle om Fadervor.
(Download bilag her til højre).

--- 

Med dukker – Om Fadervor
Et dialogstykke med en hånddukke, en voksen og præsten.
(Download bilag her til højre).

---

Som drama – Fadervor som dialog
Et dramastykke, hvor en person beder Fadervor, men bliver afbrudt af en stemme, som skal symbolisere Gud.
(Download bilag her til højre).

---

Dukketeater – Et brev til Gud
Et dukketeaterstykke mellem en hånddukke og en voksen. De snakker om bøn.
(Download bilag her til højre).

---

Dukketeater – bøn
Et dialogstykke mellem en stor dukke og en voksen (kan spilles både med og uden dukketeateret).
(Download bilag her til højre).

Sang og musik

T625: Om bøn og Fadervor

Illustrationer


Fadervor – med fagter
 
Lær børnene at bede Fadervor ved hjælp af fagter. 
(Download bilag her til højre).

---

Fadervor – som tegn til tale
Brug tegn til tale som en illustration af Fadervor. I kan også udvælge nogle af tegnene, som I bruger, mens I beder Fadervor. Gå til tegn til tale.

---

Fadervor – med tegninger
Lad børnene få Fadervor med tegninger (download bilag her til højre), og brug tegningerne til at gennemgå Fadervor – hver bøn for sig – så børnene bedre kan huske den og gøre den til deres egen, eller lad dem male bilaget.

---

Dialog med mennesker – dialog med Gud
Tal om, hvordan vi holder kontakt med hinanden fx gennem brev, samvær, mails, telefon. Tal om, at man snakker med venner og familie. Hvordan snakker man med Gud?

---

En i den anden ende
Medbring en mobil. Tal om brugen af telefon (optaget, få fat i folk, hurtig besked, sms m.m.). Hvad er forskellen mellem at snakke med mennesker og med Gud?

--- 

Illustrere en bøn
Tegn, mal eller skriv en bøn til Gud.

---

Tema: Be’ en bøn
På søndagsskolernes hjemmeside er der et tema om bøn (klik her). Her er inspiration til, hvordan man kan samles om bøn med børnene. Gå til tema.

T625: Om bøn og Fadervor

Huskevers


Huskevers - med en aktivitet
”Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn” (Fil 4,6). 

(Har du større børn, så tag evt. hele bibelverset med: ”Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn… og påkaldelse med tak (Fil 4,6).

Aktivitet
Lav 17 (eller 21) brikker (evt. A4-ark). Skriv et ord fra huskeverset på hver brik. Brikkerne lægges på gulvet, så børnene kan ”hoppe” igennem bibelverset, mens de siger verset. 

---

Ark med huskevers
Lad børnene få dagens huskevers med hjem. Udskriv arket (se bilag her til højre), klip versene fra hinanden og del det ud. 

T625: Om bøn og Fadervor 

Undringsdelen


Til samtale:
Hvem har lært dig bønnen, Fadervor?

Hvorfor mon, vi har fået bønnen af Jesus?

Hvad kan man være bekymret for?

LUK VINDUET Udskriv

T625: Om bøn og Fadervor 

Bøn


Forslag til bøn
Kære Jesus. Tak, fordi du lærte dine disciple at bede. Tak, fordi vi også må bruge Fadervor. Hjælp os til at bruge Fadervor som vores egen bøn. Fadervor... Amen.

---

Bedekort
I en æske lægges der forskellige tegninger med en kort bøn på bagsiden, der knytter sig til tegningen. (Se forslag på bilaget her til højre).
Udvælg et par børn, som kan trække et kort. Vis tegningerne frem, mens du beder bønnen på bagsiden. Kortene kan anvendes igen til næste børnekirke.

Udvidelse: I kan også tage billeder af jeres kirke, præsten, andre ansatte, døbefonten (bed fx for dem, der er blevet døbt i jeres kirke - og for alle Guds børn), jeres byskilt osv. Så beder I dermed for nogle mere personlige og lokale ting. Laminer tegningerne eller billederne, så de holder bedre.

---

Fadervor med fagter
Lær børnene at bede Fadervor ved hjælp af fagter. 

(Download bilag her til højre eller se videoforklaring)

---

Fadervor som sang
Syng Fadervor sammen med børnene.
Find den i ”Syng med” nr. 176: Vor Fader.

---

Kreative bedeformer
Se fire forslag til, hvordan I kan inddrage børnene omkring bønnen,
så de oplever, at de er med til at bede til Gud. 
(Download bilag her til højre).

T625: Om bøn og Fadervor 

Kreativitet & Leg


Kreativ med fadervor
(Fra tekstvejledningens ”Mine kirketing”)
Se forskellige forslag til kreative ting med fadervor. 

- Fadervor som bog
Lad børnene folde en bog med Fadervor og tegninger. Download bilag her til højre - bemærk, at der er en vejledning til Fadervor-bogen på side 2. 

- Fadervor som billede 
Vælg mellem Fadervor med tekst, der kan farvelægges eller Fadervor med et billede som baggrund. (Download bilagene her til højre).

- Fadervor som puslespil
Print bilaget med ”Fadervor som billede” ud og klip det ud i brikker, så børnene selv kan samle det. (Download bilag her til højre).

- Fadervor som bogmærke 
Gå til legekasse.dk

- Fadervor formet som et kors
Fadervor, der er formet som et kors, kan bruges som et bogmærke eller sættes i en ramme og hænges op. Se mere på legekasse.dk - klik her.

---

Bønneæske
Lav en æske, som du i løbet af ugen kan putte forskellige bønner i.

---

Bønnestationer
Lav forskellige bønnestationer for de større børn. Se forslag til bønnestationer på legekasse.dk – klik her

---

Bagerens middagsmad (leg)
En får bind for øjnene. Når vedkommende hører et bank, spørger han: ”Hvad skal bageren have til middag?” Den, der har banket, skal sige en ret. Bliver stemmen gættet, skal vedkommende have bind for øjnene. Tal om, at Gud kender vores ”banken” og vores stemme.

T625: Om bøn og Fadervor

Min kirke


Fadervor under gudstjeneste
Tal om, hvornår der bliver bedt Fadervor under jeres gudstjeneste. Spørg evt. jeres præst.

LUK VINDUET Udskriv

T625: Om bøn og Fadervor

Opgave- og samtaleark


Opgave- og samtaleark 1
(Download bilag her til højre).

Opgaver og svar 1
1. Skriv tal ved billederne som passer til sætningerne.
1. Fader vor, du som er i himlene!
2. Helliget vorde dit navn,
3. komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;
4. giv os i dag vort daglige brød,
5. og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
6. og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde.
7. Thi dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. 

2. Tegn selv, hvad du tænker, når du hører Fadervor.
Svarforslag: Måske bliver jeg glad, tænker sovetid eller tænker på min farmor. 

3. Hvem kan bede?
Svar: Alle.

---

Opgave- og samtaleark 2
(Download bilag her til højre).

Opgaver og svar 2
1. Tegn en bøn til Gud. 

2. Jesus gav os Fadervor
Find opdelingen i Fadervor og mal:
Indledningen – Hvid
1. Bøn – Rød
2. Bøn – Grøn
3. Bøn – Gul
4. Bøn – Lilla
5. Bøn – Blå
6. Bøn – Brun
7. Bøn – Sort
Afslutningen: Orange.

Svar:
Indledningen, hvid: Fadervor…
1. Bøn, rød: Helliget …
2. Bøn, grøn: Komme …
3. Bøn, gul: Ske din …
4. Bøn, lilla: Giv os …
5. Bøn, blå: og forlad …
6. Bøn, brun: og led os …
7. Bøn, sort: Men fri os …
Afslutningen, orange: For dit er …
Sæt en streg under den bøn, du bedst kan lide. 

3. Tegn dit ansigt, når du ved, at Gud er din far, og han altid hører, hvad du siger.
Svarforslag: Et glad ansigt.

T625: Om bøn og Fadervor

Til forældre

 
Til lederen
Giv børnene Fadervor med hjem på tryk sammen med sedlen ”Til hjemmet”.
Se forskellige forslag under ”Kreativitet og leg”.
(Download bilag her til højre).

T625: Om bøn og Fadervor

For de mindste


Samling for de mindste
Find inspiration til en samling for de mindste børn og deres voksne.
Brug den som en ramme for hver samling, så børnene oplever en genkendelighed og tryghed i, hvad der skal ske.
(Download bilag her til højre).

---

Bibelfortælling: Om bøn og Fadervor
Forslag til en enkel gennemgang af evangelieteksten for de 0-3 årige børn. (Download bilag her til højre).


På bilagene er der sangforslag fra ”Lille sang”. Køb "Lille sang" her 

Se også...

  • Kirkefrø 2 online

Hjælpemidler til Kirkefrø

En vældig masse hjælpemidler
– gjort nemt for dig!

Får du alligevel problemer med nogle af hjælpemidlerne, er du velkommen til at kontakte vores materialekonsulent herunder for hjælp.

Rigtig god fornøjelse sammen med børnene!

Kontaktperson

Lissen Margård Bendix JensenKonsulent i DFS (materialer)
Direkte:5056 8304Email:lissen@soendagsskoler.dk