Tema: Kong David – med link til NT
er årets bibelcamping materiale i 2016.


Materialet indeholder 8 samlinger (6 bibeltimer og 2 andagter) til børn og juniorer til brug på årets bibelcampings. Materialet indeholder ledervejledninger med bibelformidling, leg og kreative ideer. Bibeltimerne indeholder kreativt bibel- og samtaleark til børn og til juniorer. Til børnene er der udarbejdet maleark til alle 8 samlinger, der passer til dagens tekst.

Du kan downloade alle ledervejledninger og alle bilag til materialet her - og sæt materialet i en mappe og du har det hele samlet.Oversigt

Time 1: Fra fårehyrde til løftet om en kongestol – David salves
Tekst: 1 Sam 16,4-13+19-21
Tema: Jesus er udvalgt og udvælger os.

Time 2: I kamp for Gud – David møder Goliat
Tekst: 1 Sam 17,1-4 + 24-25 + 32-37 + 40 + 48-50
Tema: Jesus kamp mod det onde.

Time 3: Venner for livet – David og Jonatan
Tekst: 1 Sam 18,1-11 + 28-30; 19,1-10; 20,11-16
Tema: Venskab med Jesus.

Time 4: David gengælder ondt med godt
Tekst: l Sam 24,1-13 + 17-21
Tema: Jesus lærer os og viser os, at vi ikke skal gengælde ondt med ondt.

Time 5: Kong David får magten
Tekst: Saul dræbes sammen med sine sønner af filistrene. (1 Sam 31,2-6) David bliver konge over Juda (2 Sam 2,4) David bliver konge over hele Israel (2 Sam 5,1-5) Jerusalem bliver hovedstad (2 Sam 5,9-12) David ønsker et tempel, men Herren forhindrer det (2 Sam 7,2-13) David besejrer filistrene og flere andre nabofolk (2 Sam 8,11 + 14c + 15)
Tema: Gud styrer historien, og Guds riges fremgang er Guds ære.

Time 6: ”David – du er manden!”- David og Batseba
Tekst: 2 Sam 11,1-27; 12,1-10 + 13-15a
Tema: Jesus tilgiver, når mennesker kommer til ham.

Time 7 (Andagt): Davids søn Absalom og Davids død
Tekst: 2 Sam 15,1-6 + 10-14; 17,1-4; 18,5 + 9-17. 1 Kong 2,10
Tema: Gud er historiens Gud og svigter ikke sine.

Time 8. (Andagt): David som salmedigter
Tekst: Sl 23
Tema: Jesus er den gode hyrde.

Fællesbilag til alle timerne
Fortællebog, kreative bedeformer for børn og juniorer, forslag til løb.


Kontaktperson

Lissen Margård Bendix JensenKonsulent i DFS (materialer)
Direkte:5056 8304Email:lissen@soendagsskoler.dk