TV2 - Israel år 33

DRAMASTYKKE

1. Scene

(På scenen til venstre står der et fjernsyn (papkasse skåret til) på et lille bord. Herfra taler kommentatoren altid. Midt på scenen kommer journalisten ind. Helt til højre kommer Jesus på æslet langsomt. Bag Jesus og æslet står en af de skriftkloge og flere folk. Mellem journalisten og æslet ses disciplene, flere folk og drengen.)

Kommentator:
Godaften og velkommen til dagens ekstra nyhedsudsendelse. Her er de seneste nyheder fra Jerusalem. Der meldes om uroligheder, og vi stiller hurtigt om til vores udsendte medarbejder i Jerusalem, Miriam Jacobi. (Kommentatoren går).

Journalist:
Vi står her på torvet i Jerusalem. Her er mange mennesker, og jeg befinder mig midt i menneskemyldret. Det nærmer sig jo den jødiske højtid, og mange er kommet til Jerusalem for at fejre det. Men nu sker der noget...... (kigger hen mod æslet og Jesus). Der kommer en mand ridende på et æsel. Folk rundt om hylder ham, råber. Kaster palmegrene foran ham. Orv... der er endda nogle, som kaster deres kapper ned foran. (Folk råber: Hosianna. Journalisten fanger en dreng og vil spørge ham...).

Journalist:
Hej... du, hvad er det, der sker her?

Dreng:
Det er ham Jesus, der skal være vores nye konge. Det er ham, der kommer her.

Journalist:
Hvem er Jesus egentlig? (Stiller mikrofonen hen til en discipel).

Discipel:
Det er ham, Gud har sendt som konge til os, for at befri os fra romerne. Han har magt over naturen. Gør døde levende, helbreder mange… og nu skal han være vores konge. (Jesus står af æslet og går om bag ved folkemængden. Der lyder larm af dyr, borde der vælter, lyd af penge, der rasler osv.).

Journalist:
Vi bevæger os hen mod tempelpladsen. Nu er der optøjer derhenne. Det ser ud, som om duehandlernes borde bliver væltet. De, der veksler penge, får også væltet deres borde. Pas på... de handlende vælter ud fra tempelpladsen. Det ser ud, som om det er Jesus, der gør det. (Strækker hals og kigger bag ved folkene). Lad os høre hvorfor. (Finder en skriftklog, som får ham væk fra mængden.). Hvad er det, der sker?

Skriftklog:
Det er bare for meget med Jesus. Han tror, han skal bestemme alt her i templet. Ja, han påstår, det er hans! Ja, se selv, børnene kan han få til at holde med sig. (Børnene jubler og danser rundt og råber Hosianna).

Journalist:
Og nu tilbage til studiet. Miriam Jacobi, TV 2, Jerusalem.

2. Scene

(Kun fjernsynet på scenen).

Kommentator:
Goddag. Her kommer TV2´s ekstra nyhedsudsendelse denne skærtorsdag. Der er kommet et telegram fra vores udsendte medarbejder i Jerusalem, Miriam Jacobi. Hun skriver: ”Den Jesus, som i søndags blev modtaget med stor hyldest her i Jerusalem, fordi man mente, han var den nye konge, er nu blevet taget til fange af de skriftkloge og farisæerne. Det forlyder, at han er blevet meldt af en af sine egne tilhængere. Han skal stilles for retten hos Pontius Pilatus i morgen fredag. Tilfangetagelsen forløb ganske roligt. Han overgav sig uden modstand og forbød endda sine egne tilhængere at forsvare sig. Vi følger udviklingen og slutter med billeder fra Jerusalem.”

3. Scene

(Fjernsynet på scenen. Journalist midtpå. Ved siden af ham skriftkloge, folk og Peter. Ved siden af dem står et stort kors, hvor Jesus står foran. På den anden side af korset står flere folk).

Kommentator:
Goddag. Her kommer TV2´s ekstra nyhedsudsendelse i dag langfredag. Der er sket noget drastisk i Jerusalem. Vi stiller straks om til vores udsendte medarbejder i Jerusalem, Miriam Jacobi. (Kommentator går. Lyset slukkes, kun dæmpet lys).

Journalist:
Vi er lige nu på vej ud af Jerusalems midtby og til Golgata, som er byens henrettelsesplads. Denne Jesus, som vi har fulgt den sidste tid, har nu været stillet for retten og er blevet dømt til døden. Det er en mystisk sag. På grund af solformørkelse er billederne, vi sender, af meget ringe kvalitet. Jeg er nu kommet herud og ser, at Jesus er klynget op på et kors mellem to andre forbrydere. (De kan undlades, hvis der ikke er plads til dem på scenen). Soldaterne er ved at fastgøre ham. (To soldater ”banker” søm i Jesu hænder). Han ser forpint ud, blodet drypper fra ham, men han siger ingenting. Er det nu retfærdigt at korsfæste Jesus? Her er en skriftklog, jeg kan spørge.

Skriftklog:
Ja, det er sandelig på tide. Han er selv ude om det, sådan som han har bildt folk ind, at han er Gud. Det er bestemt fortjent.

Journalist:
Vi går lige lidt bagved. Her står en af Jesu tilhænger. Peter, hvad synes du om denne korsfæstelse?

Peter:
(Sorgfuld). Jeg havde jo håbet... ja, Jesus havde lovet det. Men nu er det bare slut.

Journalist:
Jesus er ved at sige noget. Vi prøver lige, om vi kan høre det.

Jesus:
DET ER FULDBRAGT.

Journalist:
Det var alt fra denne fredag. Og nu tilbage til studiet. Miriam Jacobi, TV 2, Jerusalem.

(Kommentator i fjernsynet).

Kommentator:
Er det virkelig retfærdigt, at denne Jesus er dømt til korsfæstelse? Der er noget sælsomt over denne Jesus. Han gjorde ikke modstand. Er det, fordi han er skyldig, eller er der en mening med hans død? Hans sidste ord var jo: DET ER FULDBRAGT. Vi følger sagen tæt. Tak for i aften.

4. Scene

(Fjernsynet til venstre. Journalisten midt på scenen. Ved siden af Maria og ved siden af hende Thomas og nogle få folk).

Kommentator:
Godaften. Her kommer TV2´s ekstra nyhedsudsendelse i dag søndag - påskedag. Vi sender stadig ekstraudsendelser pga. den mærkelige situation i Jerusalem. Begivenhederne ser nu ud til at være faldet næsten til ro i og omkring Jerusalem. Dog har vores udsendte medarbejder, Miriam Jacobi, fået et par udtalelser fra et par af Jesu tilhænger. Vi stiller om til vores udsendte medarbejder i Jerusalem, Miriam Jacobi.

Journalist:
Maria – du kendte denne Jesus, som blev henrettet i fredags og nu begravet. Har du set, hvor han er begravet?

Maria:
Ja, i morges da sabbatten var ovre, var vi et par stykker, som ville gå ud til graven. Men jeg blev faktisk bange, for da vi kom derud, var den store sten væltet fra graven. Jeg troede, nogle havde taget liget af Jesus, for graven var tom. Men da jeg stod der ved graven, kom Jesus hen til mig – ja det var ham. Jeg så ham med mine egne øjne. Han er blevet levende igen og er stået op af graven. Jeg ved, at det lyder helt vildt! Men det er sandt. Og her i aften kom Jesus og besøgte os. Det er helt ufatteligt, men helt fantastisk. Han er ikke død mere.. Det er bare synd for Thomas, at han ikke var der i aften, da Jesus kom. Da han hørte nyheden i morges om, at Jesus var blevet levende igen, ville han bare ikke tro det. Han nægtede pure at tro på det.

Journalist:
Det er lykkes mig at få fat på Thomas. Thomas - er det sandt, at Jesus er blevet levende igen?

Thomas:
Nej! Jeg nægter at tro det. Jeg så jo selv henrettelsen. Jeg må have beviser. Jeg vil stikke fingrene i hans naglemærker og i siden på ham, før jeg tror noget som helst.

Journalist:
Det var alt for i aften. Nu tilbage til studiet. Miriam Jacobi, TV 2, Jerusalem.

Kommentator:
Det lyder jo helt utroligt, hvis det passer, at Maria har set graven tom og set Jesus i levende live. Måske døde han ikke helt, men var kun skindød. Men alle ting peger jo på, at han virkelig var død, og så er spørgsmålet: Taler Maria sandt? Og hvis hun taler sandt, så er spørgsmålet: Hvem kan klare selv døden? I så fald er ham Jesus mere end et menneske. Så må han være Gud, og så må hans ord tages alvorligt. Vi følger sagen tæt. Det var alt for i aften. Og nu tilbage til studiet. Miriam Jacobi, TV 2, Jerusalem.

5. Scene

(Fjernsynet til venstre. Journalist midtpå. Derefter Thomas og til højre disciplene, kor)

Kommentator:
Godaften. Her kommer TV2´s ekstra nyhedsudsendelse i dag søndag. Det er nu en uge siden, vi hørte om Jesus- sagen i Jerusalem. Der er faldet ro over de seneste begivenheder i Jerusalem. Men man må nok erkende, at der er noget specielt ved denne Jesus. Han blev henrettet forrige fredag, men fra flere øjenvidner lyder det, at de har set ham i levende live. Det seneste øjenvidne er en af hans tilhænger. Han hedder Thomas, som vores udsendte medarbejder også talte med i sidste uge. Vi stiller om til vores udsendte medarbejder i Jerusalem, Miriam Jacobi.

Journalist:
Jeg står her i Jerusalem med en af Jesu tilhænger. Thomas, mener du nu at have set Jesus i levende live?

Thomas:
Jeg må nok indrømme, at jeg nægtede at tro, at Jesus kunne opstå. Det er helt utroligt! Men det er han! Han kom til os, mens vi sad i huset med lukkede døre. Det var ham. Jeg mærkede naglemærkerne i hænderne, og jeg stak mine fingre i såret i hans side. Det var Jesus. Han er stået op af gravet og blevet levende igen.

Journalist:
Det var alt herfra. Nu tilbage til studiet. Miriam Jacobi, TV 2, Jerusalem.

Kommentator:
Det kan nu ikke længere være tvivl om, at det er sandt, at Jesus er opstanden. Det er jo chokerende. Et menneske har overvundet døden. Det kan kun Gud.

---

Sangforslag
Fra Syng med, DFS/Forlagsgruppen Lohse

  • Nr. 103: Jesus lever, Jesus lever
  • Nr. 104: Han er opstanden

Fra Fællessang, Forlagsgruppen Lohse

  • Omkvædet af 181: Vi låste vores dør (Thomas' sang)

Adgang til hele kartoteket

DFS har et helt kartotek med dukketeater og drama. Her ser du et eksempel fra kartoteket. Du skal købe adgang for at se det hele.

Læs mere

Information

Rekvisitter
-
Fjernsyn (papkasse)
- Bord
- Briller m.m. til kommentator
- Tøj til udsendt medarbejder (hat, frakke, mikrofon m.m.)
- Lyd af larm
- Kapper
- Palmegrene eller lign.
- Æsel
- Stort kors
- Søm
- Soldatertøj

Deltagere
- Kommentator
- Udsendt medarbejder
- Dreng
- Discipel
- Skriftklog
- Jesus
- Maria
- Thomas.