Mimespil om påske

DRAMASTYKKE

Oplæser:
(Henvendt til publikum): Det er vigtigt, at I er med. Når I skal sige eller gøre noget, kommer det op på en skærm, så alle kan se det. (Brug overhead el. projektor).

Oplæser:
Peter hed egentlig Simon, men Jesus kaldte ham for Peter. Peter betyder klippe. For det meste var det ham, der turde sige det ligeud, som de andre disciple bare stod og tænkte på. Han ville være en modig mand. Ja, han ville gerne gå i døden for Jesus, hvis det var nødvendigt.
Det er selvfølgelig let at sige. Men nu skal jeg fortælle jer, hvad der hændte den nat, da Judas havde forrådt Jesus. Jesus var blevet taget til fange og var blevet ført bort af soldaterne. Det var i påskeugen, det skete. Og den nat, det skete, var natten mellem torsdag og fredag. Nu tænker vi os, at dette er ude i gården til ypperstepræstens hus i Jerusalem.
Det er en væmmelig kold nat. Vi hører fodtrin fra folk, som kommer …

(Skærm: Alle tramper.) (Imens kommer alle medvirkende, undtagen Peter, Jesus og to soldater ind på scenen).

Oplæser:
Det er nogle soldater og nogle folk, som arbejder hos ypperstepræsten. Dem, som holder vagt ved porten – og sådan noget. I, som sidder her, skal forestille soldaterne. Og I, som sidder derhenne, er folket. I fryser og gyser og ryster af kulde …

(Skærm: Alle gnider sig i hænderne.)

Oplæser:
Nogen har tændt et stort bål midt ude i gården. Åh, det var dejligt! Nu kan man i det mindste varme sine hænder over ilden … Jamen, her kommer faktisk Peter. (Peter kommer ind). Hvor ser han dog bange ud. Han ryster jo over det hele. Fryser, gør han også, for han gnider sig i hænderne og forsøger at varme sig ved ilden. Soldaterne praler med, at de har været med til at tage Jesus til fange. Og folk, som gerne vil høre, hvordan det gik til, spørger, om ikke disciplene forsvarede Jesus.
Jo, én af dem havde ganske vist trukket sit sværd. Men det eneste, han kunne gøre, var at hugge det ene øre af en soldat. Skal vi pege på ham, som gjorde det?

(Skærm: Alle peger på Peter.)

Oplæser:
Pludselig får én af dem, som arbejder hos ypperstepræsten, øje på Peter. Han siger: ”Du var jo også med Jesus …!” Men Peter svarer, at han ikke kender den mand. Nu skriver soldaterne:

(Skærm: Soldaterne: Vi så dig med Jesus i haven.)

Oplæser:
Peter sværger på, at han ikke kender ham. Og folket råber:

(Skærm: Folk: Ja, du er i hvert fald tilfældig fra Galilæa!)

Oplæser:
Netop da Peter for tredje gang sværger på, at han ikke kender Jesus, galer hanen …

(Skærm: Alle siger: Kykeliky!) (Jesus og to soldater kommer ind).

Oplæser:
Her kommer soldaterne med Jesus, som har hænderne bundet på ryggen. Jesus standser et øjeblik op og ser på Peter. Og nu forstår Peter, hvad han har gjort. Han har løjet og sagt, at han ikke kendte sin Herre og Mester. Han gemmer ansigtet i hænderne og begynder at stortude. Så skynder han sig bort.
Nu skal vi se, hvad der sker, når Jesus bliver ført frem for Pontius Pilatus. Pilatus er den romerske landshøvding og en mægtig mand. Det er ham alene, som kan bestemme, om Jesus skal leve eller dø.
Forestil jer, at vi er på den store åbne plads foran slottet, hvor Pilatus bor. Der er en masse støjende demonstranter, som har samlet sig foran slottet. Det er jer, alle I, som sidder her, alle sammen! Alle er imod Jesus. Det virker, som om der ikke er en eneste af hans venner her. (Pilatus kommer).

Oplæser:
Her kommer Pilatus. Han véd godt, at Jesus ikke har gjort noget ondt. Han kunne sådan set godt lade ham gå. Men han er bange for de her demonstranter. Så får han en idé. Tænk, hvis han nu lod demonstranterne vælge, om de ville have Barabbas eller Jesus sat fri. Ham Barabbas er en morder, som sidder i fængsel. Pilatus spørger dem derfor, hvem de synes, han skal lade gå fri. Barabbas eller Jesus. Og nu råber I alle:

(Skærm: Barabbas!)

Oplæser:
Så spørger Pilatus dem om, hvad han skal gøre med Jesus. Og nu råber I:

(Skærm: Korsfæst ham!)

Oplæser:
Da giver Pilatus ordre til soldaterne om at hente korset, som Jesus skal bære hen til henrettelsesstedet.

Mime:
(Pilatus peger på korset, som ikke ses, og han går så ud. Soldaterne lader, som om de henter et tungt kors, som de lægger på Jesu skuldre. Med stort besvær bærer Jesus korset og går langsomt ud sammen med soldaterne. Alle ud – bag efter korset).

Fællessang:
Dansk version af ”Were you there?”
(Melodien kan findes i “Ung sang” nr. 198).

1. :/Var du med, da de førte ham af sted?/:
Åh, Herre!
Tak, for hvad du måtte lide!
Var du med, da de førte ham af sted?

2. :/Var du med, da de hængte ham på kors?/:
Åh, Herre!
Tak, for hvad du måtte lide!
Var du med, da de hængte ham på kors?

3. :/Var du med, da de la’ ham i en grav?/:
Åh, Herre!
Tak, for at du døde for os!
Var du med, da de la’ ham i en grav?

4. :/Var du med, da de vælted’ stenen for?/:
Åh, Herre!
Tak, for at du døde for os!
Var du med, da de vælted’ stenen for?/:

5. :/Var du med, da de vælted’ stenen fra?/:
Åh, Herre!
Tak, for din sejr over døden!
Var du med, da de vælted’ stenen fra?

6. :/Var du med, da han opstod påskedag?/:
Åh, Herre!
Tak, for at du gav os livet!
Var du med, da han opstod påskedag?

(Når alle er gået ud, og sangen er forbi, kommer Peter ind sammen med nogle af disciplene. De er oprørte og skræmte. Nogle låser døren. Andre sidder og taler sammen. Andre igen ligger helt udmattede på gulvet. Peter græder).

Oplæser:
Hvis vi nu skulle spørge disciplene, om de var med, da Jesus blev korsfæstet, måtte de svare nej. Kun én var der – Johannes. Han stod under korset sammen med Maria. Alle de andre gik hjem for at gemme sig, og de låste alle døre. Jesus var blevet korsfæstet om fredagen. Lørdagen var sabbatsdag, hvor alle jøder hvilede sig, og ingen måtte arbejde. (Kvinder ind).

Oplæser:
Men nu er det meget tidligt søndag morgen. De her kvinder, som kommer gående, er på vej til Jesu grav for at gøre det i stand, som de ikke nåede om fredagen. De går og spekulerer på, hvordan i alverden de skal få kræfter nok til at kunne rulle den store sten foran graven væk. Pludselig begynder hele jorden at skælve. Og det buldrer præcis ligesom i tordenvejr. Det må være et jordskælv …

(Skærm: Tramp, larm som tordenvejr.)

Oplæser:
Da de mærker jorden ryste og bagefter får øje på en engel ved den åbne grav, bliver de meget forskrækkede. De holder hænderne op for ansigtet og falder på knæ. Englen går hen imod dem og siger: ”Vær ikke bange! I leder efter Jesus. Han er ikke her. Han er opstanden!” Nu råber alle:

(Skærm: Han er opstanden!)

Oplæser:
Og englen beder dem om med det samme at gå hen og fortælle disciplene, at Jesus er opstanden. Særligt er det vigtigt, at Peter får besked. (Kvinder hen til disciplene).

Oplæser:
Nu skynder kvinderne sig tilbage til det sted, hvor apostlene gemmer sig, og banker på døren … Men da de fortæller, at Jesus er opstanden, er der ingen, som vil tro på dem. Det er da noget underligt snak, synes apostlene. Men de bliver overbevist. Og da Jesus senere viser sig for dem, er de ikke mere i tvivl.

Fællessang:
Sangforslag fra Syng med, DFS/Forlagsgruppen Lohse

  • Nr. 103: Jesus lever, Jesus lever
  • Nr. 104: Han er opstanden

Adgang til hele kartoteket

DFS har et helt kartotek med dukketeater og drama. Her ser du et eksempel fra kartoteket. Du skal købe adgang for at se det hele.

Læs mere

Information

Rekvisitter:
- Udklædningstøj til div. roller

Deltagere:
- Oplæser
- Peter
- En som arbejder hos ypperstepræsten
- Jesus
- Pilatus
- Engle
- Soldater
- Folket
- Kvinder
- Alle, som er til stede ved arrangementet