Se på Jesus!

DRAMASTYKKE

Påskeforberedelse

Sangkor el. fællessang
Sangforslag fra Syng med, Forlagsgruppen Lohse

  • Nr. 95: Vi vil være med
  • Nr. 96: Hvem er han, der kommer?
  • Nr. 97: Vi vil lovsynge, ære
  • Nr. 98: Påske i Jerusalem

Fortæller:
Jesus sagde: ”Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om Menneskesønnen, skal opfyldes.” (Luk 18,31).

1. Barn:
(Evt. flere i kor): Kongen kommer!

2. Barn:
Han rider på et æsel!

1. Barn:
Lad os krone ham!

2. Barn:
Velsignet være han, som kommer, kongen, i Herrens navn!

Sangkor:
(Under sangen kommer et barn med palmegrene ind, eller børnene står med palmegrene, mens de synger. Se forslag ovenfor).

Fortæller:
Om torsdagen i denne uge samledes Jesus med sine disciple for at spise påskelammet. Den aften indstiftedes ”den hellige nadver”.

1. Barn:
Se, nu tager Jesus et bæger vin!

2. Barn:
Han ser op mod himlen.

1. Barn:
Han velsigner det.

2. Barn:
Se, han tager også et brød.

1. Barn:
Ser op mod himlen, brækker det i stykker, velsigner det og deler det ud.

2. Barn:
”Spis og drik det,” siger Jesus, ”for at mindes mig.”

Sangkor:
Sangforslags fra Syng med, Forlagsgruppen Lohse)

  • Nr. 171: Lad os bryde brødet

Fortæller:
Natten til fredag bad Jesus i Getsemane have med angst og sved: ”Fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig. Dog, ske ikke min vilje, men din.” For vor skyld var Jesus parat til at gå i døden.

1. Barn:
Jesus beder.

2. Barn:
Han er bange!

1. Barn:
Han sveder meget.

2. Barn:
Hans sved bli’r til blod.

Sangkor:
(Syng en sang om bøn. Under sangen knæler et barn i bøn til Gud).
Sangforslag fra Syng med, Forlagsgruppen Lohse

  • Nr. 175: Mød mig, mød mig Gud

Fortæller:
De romerske soldater greb Jesus og førte ham for det jødiske råd, som dømte ham til døden, fordi han sagde, at han var Guds søn. De gav ham en tornekrone på og spottede ham og sagde: Hil dig, jødekonge!

1. Barn:
Uha, hvor de mishandler Jesus!

2. Barn:
Han har ellers aldrig gjort andre ondt.

1. Barn:
Nej, Jesus gjorde kun godt.

Sangkor:
(Syng en sang om tornekronen. Under sangen kommer et barn med en tornekrone)
Sangforslag fra Syng med, Forlagsgruppen Lohse

  • Nr. 94: Hil dig, frelser og forsoner, vers 1. (el. DDS nr. 192)

Fortæller:
Og de korsfæstede Jesus mellem to røvere, men Jesus bad: ”Fader, tilgiv dem, for de véd ikke, hvad de gør!”

1. Barn:
Se, der hænger Jesus! (Peger på et krucifiks).

2. Barn:
Åh, hvor han lider.

1. Barn:
Han beder for sine fjender!

2. Barn:
Han blev dømt, selv om han var uskyldig.

1. Barn:
For at vi skulle få fred.

Sangkor:
(Syng en sang om korset. Under sangen kommer et barn med et kors)
Sangforslag fra Syng med, Forlagsgruppen Lohse

  • Nr. 101: På Golgata stod der et kors

Fortæller:
Jesus sagde: ”Det er fuldbragt”, og han bøjede hovedet og opgav ånden. Da skælvede jorden, og klipperne revnede.

1. Barn:
Så var han virkelig Guds søn!

2. Barn:
Han udstod korsets smerte.

1. Barn:
Han gav sit liv for os.

Sangkor:
(Syng en sang om, hvad Jesu død på korset betyder).
Sangforslag fra Syng med, Forlagsgruppen Lohse

  • Nr. 159: For så højt har Gud elsket verden (med fagter).

Fortæller:
Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kom kvinderne ud til graven for at salve Jesu legeme, men stenen var væltet bort, og de fandt ikke Jesu legeme.

1. Barn:
Se de tre kvinder!

2. Barn:
De er vist på vej til Jesu grav.

1. Barn:
Stenen er væk!

2. Barn:
Jesus er væk.

1. Barn:
Jesus er stået op fra de døde.

2. Barn:
Jesus lever, ja, Jesus lever også i dag. Halleluja!

Fællessang:
(Under sangen kommer et barn med et tændt lys).
Sangforslag fra Syng med, DFS/Forlagsgruppen Lohse

  • Nr. 104: Han er opstanden, Halleluja

Adgang til hele kartoteket

DFS har et helt kartotek med dukketeater og drama. Her ser du et eksempel fra kartoteket. Du skal købe adgang for at se det hele.

Læs mere

Information

Rekvisitter:
- Palmegrene
- Vin (saftevand)
- Brød
- Tornekrone
- Kors
- Tændt lys

Deltagere:
- Fortæller (voksen el. junior)
- 1. barn (10-12 år)
- 2. barn (10-12 år)
- Sangkor
- Evt. 1-6 børn, som viser rekvisitter (små børn)