Barabbas - Den dødsdømte røver

DRAMASTYKKE

1. Scene: Røvere tages til fange

Fortæller 1:
For omkring 2000 år siden, havde romerne besat Israel. Der var mange soldater i landet. Romerne havde sat den romerske statholder Pilatus til at holde ro og orden i Israel.

Fortæller 2:
Men der var mange, der var sure på romerne og ville lave oprør. En af dem var Barabbas, som var en kendt og frygtet røver.

Fortæller 1:
Se den dame der med den fine taske. (Barabbas gentager).

Fortæller 2:
Der er sikkert mange penge i tasken, Barabbas. (Røver 1 gentager).

Fortæller 1:
Lad os slå hende ned og tage hendes penge. (Røver 2 gentager).

Fortæller 2:
Tag mine penge, men skån mit liv. (Kvinde gentager).

(Barabbas stikker hende ned en med kniv og tager tasken, og hun falder om).

Fortæller 1:
Skulle vi ikke lave et oprør mod romerne? De har taget alle vores penge i told og skat. (Barabbas gentager).

Fortæller 2:
God idé med et oprør, Barabbas. Se alle de folk dernede. Lad os få dem til at hade romerne. (Røver 1 gentager).

Fortæller 1:
Det er romerne, der er skyld i alle jeres trængsler. (Røver 2 gentager).

Fortæller 2:
Lad os lave oprør! Sig efter mig: ”Ned med romerne… Ned med romerne!” (Barabbas gentager, og folk i kirken råber).

Fortæller 1:
Det skal være meget højere: ” Ned med romerne… Ned med romerne!” (Barabbas gentager).

Fortæller 2:
Hvad sker der her? (Soldat 1 gentager).

Fortæller 1:
Vil I straks følge med! (Soldat 2 gentager).

Fortæller 2:
Tæt på Jerusalem lå en stille have. Jesus gik derind om aftenen sammen med sine venner. De skulle bede til Gud.

Fortæller 1:
Jeg skal snart dø. Bed om, at I ikke må falde i fristelse. (Jesus gentager).

Fortæller 2:
Så gik Jesus et stykke længere ind i haven og bad til sin far i Himlen.

Fortæller 1:
Jeg er bare så træt, Peter. (Johannes gentager).

Fortæller 2:
Også jeg. Lad os lægge os ned og bede. (Peter gentager).

Fortæller 1:
Far, hvis det er muligt, så lad mig gå fri. Dog ske ikke min, men din vilje. (Jesus gentager).

Fortæller 2:
Gud sendte en engel til Jesus. Vær stærk, Jesus. Hvis du dør, vil døren til Himlen være åben for alle mennesker. (Engel gentager.)

Fortæller 1:
Jesus går ud af haven og ser, at disciplene sover. Rejs jer op og bed. Snart kommer soldaterne. (Jesus gentager).

Fortæller 2:
Vi troede, det var bedre at bede liggende. (Peter gentager).

Fortæller 1:
Ja, men nu prøver vi stående. (Johannes gentager).

Fortæller 2:
Så kom soldaterne. De førte Jesus væk som en forbryder.

Fortæller 1:
Følg med, din forbryder. Du skal i fængsel sammen med de andre røvere. (Soldat 2 gentager).

Fortæller 2:
Slip ham. Det er dig, der er en forbryder. (Peter gentager og hugger øret af).

Fortæller 1:
Peter huggede det ene øre af en af soldaterne. Men Jesus sagde: ”Stop, Peter. Jeg har jo fortalt dig, at det er meningen, at jeg skal dø.” (Jesus gentager og sætter øret på igen).

Fortæller 2:
Kom, Peter. Lad os komme væk! (Johannes gentager).

Fortæller 1:
Disciplene flygtede, de var bange for selv at blive fanget.

2. Scene: Jesu død – Barabbas´ frifindelse

Fortæller 1:
Barabbas og de to røvere sidder i fængselet og venter på deres dom.

Fortæller 2:
Det er noget møg, det her. De vil korsfæste os for vores forbrydelse. (Barabbas gentager).

Fortæller 1:
Vi kunne prøve at komme ud. Så bliver der hævn. (Røver 1 gentager).

Fortæller 2:
Nej. Vi må tage vores straf. Vi har gjort ondt mod mange. (Røver 2 gentager)

Fortæller 1:
Så kommer der er ny fange. (Soldat 3 gentager). Velkommen. Hvem er så du? (Røver 2 gentager).

Fortæller 2:
Jesus sagde ingenting, men Barabbas svarer.

Fortæller 1:
Det er ham, de kalder Jesus Kristus. Jeg har hørt, at han har gjort syge raske, blinde seende og døve hørende. De tror. han har lavet oprør mod romerne, men han har vist ikke gjort noget. (Barabbas gentager).

Fortæller 2:
En mirakelmager? Kan du ikke lave et mirakel her og få os ud? (Røver 1 gentager). (Pause).

Fortæller 1:
Lad ham nu være. Han ser ikke ud til at have det så godt. (Røver 2 gentager).

Fortæller 2:
Hent Jesus. (Pilatus gentager). (Soldat 3 henter Jesus).

Fortæller 1:
Nogle vidner var blevet bedt om at komme med falske anklager, så de kunne få Jesus slået ihjel.

Fortæller 2:
Hvad har denne mand gjort? (Pilatus gentager).

Fortæller 1:
Han har sagt, vi ikke skal betale skat til kejseren. (Vidne 1 gentager).

Fortæller 2:
Han har sagt, at han vil rive templet ned. (Vidne 2 gentager).

Fortæller 1:
Jeg har hørt ham sige, at han er konge. (Vidne 3 gentager).

Fortæller 2:
Er det sandt, Jesus? (Pilatus gentager).

Fortæller 1:
Det er sandt, at jeg er en konge. Men jeg er konge i et andet rige. Et evigt rige i en anden verden. (Jesus gentager).

Fortæller 2:
Jeg tror ikke, du har gjort noget ondt. Jeg vil give dig fri. (Pilatus gentager).

Fortæller 1:
Pilatus ville gerne, give Jesus fri, men hele folket råbte: ”Korsfæst ham. Korsfæst ham”.

Fortæller 2:
Pilatus spurgte så, hvad han skulle gøre med Barabbas, som havde stjålet og myrdet.

Fortæller 1:
Folket råbte: ”Løslad ham. Løslad ham.”

Fortæller 2:
Derfor sagde han til folket: ”Gør med Jesus, som I vil. Jeg vil ikke straffe ham.” (Pilatus gentager).

Fortæller 1:
De 3 fanger hørte soldaterne komme og vidste, at nu var deres sidste time kommet.

Fortæller 2:
Det er ude med os. Jeg kan se 3 kors. Vores sidste time er kommet. (Fange 1 gentager).

Fortæller 1:
Pilatus har nok sat Jesus fri. Så er det bare os tre, der skal korsfæstes. (Fange 2 gentager).

(Soldaterne fører fangerne frem for Pilatus).

Fortæller 2:
Hør så jeres dom: ”Fange 1. Du er dømt til døden på et kors.” (Pilatus gentager).

Fortæller 1:
”Fange 2. Du er dømt til døden på et kors.” (Pilatus gentager).

Fortæller 2:
Barabbas. Du er dømt til døden på et kors. Men!!! Du er fri og kan gå. Jesus tager det kors, du skulle have haft. (Pilatus gentager).

Fortæller 1:
Er jeg fri? Men hvordan? (Barabbas gentager).

Fortæller 2:
Jesus skal hænge på dit kors. Skynd dig nu væk, før jeg ombestemmer mig. (Pilatus gentager).

Fortæller 1:
De hængte så Jesus på et kors, skønt han intet forkert havde gjort.

Fortæller 2:
På hver side af Jesus hang en røver. (Pause mens de bliver anbragt på korset).

Fortæller 1:
Efter en tid råbte Jesus:

Fortæller 2:
”Far! I dine hænder betror jeg min ånd.” (Jesus gentager).

Fortæller 1:
Så døde han. Soldaterne tog de tre røvere ned fra korsene. For at være sikre på, at de var døde, stak de et spyd i Jesu side, og de knuste røvernes ben. (Soldater stikker spyd i siden på Jesus).

Fortæller 2:
Jesu venner begravede ham i en grav, der var hugget ud i klippen. Det var en trist dag for disciplene, og de gemte sig i et hus med lukkede døre.

3. Scene: Jesu opstandelse

Fortæller 1:
Ypperstepræsten og farisæerne gik til Pilatus.

Fortæller 2:
Vi er kommet i tanke om, at Jesus sagde, han ville blive levende igen efter 3 dage. (Ypperstepræst gentager).

Fortæller 1:
Sæt hellere vagter ved graven, så disciplene ikke kommer og stjæler hans lig. Så vil de bare sige, at han er blevet levende, og så bliver der oprør. (Farisæer gentager).

Fortæller 2:
Vagter! (Pilatus gentager).

Fortæller 1:
Så er vi her. (Soldat 1 gentager).

Fortæller 2:
Stå vagt ved graven, så der ikke kommer nogen og stjæler hans lig. Så vil de bare påstå, at han er stået op fra de døde. (Pilatus gentager).

Fortæller 1:
Vi sørger for, at ingen kommer ind og ingen går ud. Du kan regne med os. (Soldat 2 gentager).

Fortæller 2:
Efter at have stået vagt et stykke tid ser de pludselig noget, der lyser.

Fortæller 1:
Se! Det - det - det er en mand med lys på. (Soldat 1 gentager).

Fortæller 2:
Det er en engel fra Gud. (Soldat 2 gentager). (Besvimer begge to).

Fortæller 1:
To kvinder går ud til graven for at salve Jesus med vellugtende salve. De ser også englen og falder på knæ. Englen siger:

Fortæller 2:
”Jesus er ikke her. Han er blevet levende igen. Se stedet, hvor han lå. Skynd jer hen og fortæl disciplene, at han er opstået fra de døde.” (Engel gentager).

Fortæller 1:
Så skyndte Maria og Maria sig hen til disciplene, som havde låst sig inde. De var bange for at de også skulle fanges og slås ihjel.

Fortæller 2:
Det er helt vildt. Jesus er blevet levende igen. (Maria 1 gentager).

Fortæller 1:
Vi har set graven. Den er tom. (Maria 2 gentager).

Fortæller 2:
Peter og Johannes skyndte sig ud til graven. Peter kom først.

Fortæller 1:
Det er rigtigt. Graven er helt tom. (Peter gentager).

Fortæller 2:
Så var det rigtigt, hvad han sagde. Han skulle opstå igen. (Johannes gentager).

Fortæller 1:
Peter og Johannes løber tilbage til de andre disciple.

Fortæller 2:
Det er sandt, hvad kvinderne sagde. Han er ikke i graven. (Peter gentager).

Fortæller 1:
Han må være blevet levende igen, som han sagde til os, før han døde. (Johannes gentager).

Fortæller 2:
Det tror jeg ikke på. Hvis jeg ikke ser ham og rører ham, tror jeg ikke på det. (Thomas gentager).

Fortæller 1:
Pludselig står Jesus der sammen med dem.

Fortæller 2:
Fred være med jer. Det er mig. Se mine sår og rør ved mine hænder. Jeg var død, men er blevet levende igen. (Jesus gentager).

Fortæller 1:
Disciplene rørte ved ham, og kunne mærke hans sårmærker. Det var virkelig ham.

Fortæller 2:
Jesus, min Herre og min Gud. (Thomas gentager).

Fortæller 1:
Nu sender jeg jer ud i hele verden. I skal fortælle om mig. Fortælle, at enhver, der tror på mig, skal have evigt liv. Fortæl det til alle mennesker i alle lande. (Jesus gentager).

Fortæller 2:
Så tog disciplene af sted for at fortælle det gode budskab. De fortalte det til alle, de mødte.

Fortæller 1:
Det gode budskab - evangeliet - er, at vi er fri for den straf, Guds lov forkynder. Loven siger, at vi alle har mistet det evige liv på grund af de ting, vi gør forkert. Men ligesom Jesus tog den straf, Barabbas skulle have haft, sådan tog han også straffen for alt det, vi har gjort forkert. Det eneste, Jesus siger, vi skal gøre er:

Fortæller 2:
”Tro på Gud og tro på mig. Jeg er vejen. Ingen kommer til Faderen uden ved mig”. (Jesus gentager).

Fortæller 1:
Det er grunden til, at vi holder påske. Alt det svære er gjort. Det er bare at tage imod i tro og med tak.

Fortæller 2:
Derfor ønsker vi jer alle: Glædelig påske! (Alle minikonfirmander i kor og deler påskeliljer ud).

 

Adgang til hele kartoteket

DFS har et helt kartotek med dukketeater og drama. Her ser du et eksempel fra kartoteket. Du skal købe adgang for at se det hele.

Læs mere

Information

Rekvisitter:
- Udklædningstøj

Deltagere:
Scene 1:
- Fortæller 1
- Fortæller 2
- Soldat 1
- Soldat 2
- Barabbas
- Jesus
- Røver 1
- Røver 2
- Engel
- Peter
- Johannes
- Kvinde

Scene 2:
- Fortæller 1
- Fortæller 2
- Jesus
- Barabbas
- Pilatus
- Røver 1
- Røver 2
- Soldat 3
- Vidne 1
- Vidne 2
- Vidne 3
- Soldat 4
- Soldat 5

Scene 3:
- Fortæller 1
- Fortæller 2
- Jesus
- Soldat 1
- Soldat 2
- Pilatus
- Ypperstepræst
- Farisæer
- Engel
- Maria 1
- Maria 2
- Peter
- Johannes
- Thomas