2. Påskedag

Her på siden finder du en af samlingerne fra Børnefrø bog 3: Først et opslag fra bogen som pdf, derefter de tilhørende hjælpemidler.

Rigtig god fornøjelse med at formidle påsken for børnene.

KIRKEÅRETS HØJTIDER

14 · 2. Påskedag

2. Påskedag

Baggrund & Leksikon

Teksten er hentet fra tiden mellem Jesu opstandelse og himmelfart. Jesus viste sig mange gange for sine disciple. Mellem sin opstandelse og himmelfarten kom og gik Jesus, hvor han ville, uden at være hæmmet af fysiske begrænsninger.
De to disciple er i udgangspunktet skeptiske og vantro over for kvindernes budskab om opstandelsen. Det er sorg og skuffelse, der har overtaget deres tanker. Gud holder deres øjne lukkede, da Jesus slår følge med dem. Det overrasker dem, at den fremmede ikke er indviet i de begivenheder, der er sket. De giver udtryk for deres skuffelse og bedrøvelse. De havde troet, at Jesus var Messias. Jesus vender deres opmærksomhed mod Skrifternes forudsigelse af hans død og opstandelse.
Vi mindes skærtorsdag hver gang, der fejres altergang i kirken. I beretningen hører vi om, at Jesus også fejrer nadver med de to. Nadver er et sakramente ligesom dåben. De to sakramenter hænger sammen. Dåben er indgangen til livet med Gud, og nadveren er næring til livet sammen med Gud. Dåben renser os fra synd, men vi vil blive ved med at synde, så derfor har vi brug for nadveren, hvor vi også får syndernes forladelse. Det er ordene, som præsten siger, der gør brød og vin til Jesu krop og Jesu blod. Når vi indtager det, så bliver Jesus en del af os. Jesus giver sig selv til os, vi skal bare tage imod. Tænk, vi bliver forenet med et legeme, som aldrig vil dø. Jesus befalede os (skærtorsdag Luk 22,17-20) at holde nadver, når kristne mødes, så derfor gør vi hans vilje, når vi fejrer det om søndagen i kirken.
Perspektiveringen af påskens begivenheder får deres hjerter til at brænde og modne dem til mødet, hvor den fremmede afslører sig for dem som Jesus selv. Jesus bryder brødet, som han gjorde skærtorsdag, og de genkender ham. Det bekræftes endnu en gang af andre vidner, da de når tilbage til Jerusalem.
Opfyldelsen af løfterne om Riget og herligheden havde Jesu lidelse, død og opstandelse som forudsætning. Gud vil opfylde alle sine løfter ned til mindste detalje.

---

Leksikon

Stadier: 1 stadie = ca. 192 m.

Ypperstepræster: En præst, der holdt opsyn med templet og frembar synd- og brændofre på forsoningsdagen.

Rådsherrer: Jødernes højeste styrende og dømmende myndighed på Jesu tid. Bestod af ypperstepræster, de skriftlærde og de ældste.

Forløse: At noget bliver ”frikøbt ved en løsesum”. At nogen går ind og betaler den pris, det koster, fx at få en fange befriet.

Brødsbrydelse: Under indledningen til et almindeligt måltid siger husfaderen en velsignelse (bordbøn), bryder brødet i stykker og deler det ud til alle ved bordet. Men i den kristne menighed får ordet betydning af nadveren. Dette måltid blev efter hans egen bestemmelse gentaget på ny og på ny i hans kirke.

Sandelig: Virkelig.

Profetere: Forudsige.

Discipel: Både på gammel- og nytestamentlig tid var det normalt, at lærde mænd samlede disciple eller elever omkring sig, så læren kunne blive bevaret for eftertiden.

Fornægte: At frasige sig forbindelsen med en person, ikke ville kendes ved vedkommende.

LUK VINDUET Udskriv
Flonellograf

2. Påskedag

Flonellograf

 

Tekst: Luk 24,13-35

Scene 1: På vej til Emmaus.

Baggrund: Eng med by (204) i det fjerne.

Figurer: Jesus (1) og disciplene (21, 90) sættes op til højre på baggrunden.

Scene 2: Til bords i Emmaus.

Baggrund: Indendørs med vindue (230).

Figurer: Midt på baggrunden sættes Jesus (4) ved bordet (226). Disciple (22, 33) sidder på stole (231, 232) ved bordet. Mad på bordet (250A, 251, 253).

(Se hæftet ”Betty Lukens. Through the Bible in Felt. Teacher’s manual” 230).

 


LUK VINDUET Udskriv

2. Påskedag

Undringsdelen

Til samtale: Luk 24,13-35

Hvad undrer du dig over, når du hører om Emmausvandringen?

Hvordan tror du, at de to mænd havde det, da de genkendte Jesus?

Hvordan kan vi huske på, at Jesus er med os hver dag?

 

LUK VINDUET Udskriv

2. Påskedag

Tale-male-bræt

 

Brug stykket ”2. påskedag”
Det handler om, at Jesus lever efter at have været død. To disciple ser ham med deres egne øjne. I starten genkender de ham ikke, men da han bryder brødet, ser de, at det er ham, og så pludselig er han væk igen.
(Download bilag her til højre)

 

2. Påskedag

Dukketeater

Dukketeater – Emmausvandring set fra fugleperspektiv
(Download bilag her til højre)
Medbring en ”fugl” som dukke, eller du kan vise et billede af en fugl. Se to forslag i powerpointpræsentationen og udvælg det, som du finder bedst.

Fortæl følgende:
”Hej, jeg hedder Pip-Hans. Ved I, hvem jeg så den anden dag? Jeg så Jesus. Jeg var ude at flyve en tur, og så hørte jeg to mænd gå og snakke sammen om alt det, der var sket i Jerusalem. Om Jesus som var død. De var kede af det, kunne jeg høre. De snakkede om noget vildt: at nogle kvinder havde set Jesus, efter at han var død. Altså var han stået op af graven! Det kunne mændene nu ikke helt tro på, og det kan jeg godt forstå. Sådan noget sker jo altså ikke!
Okay, så blev jeg faktisk ret overrasket, for pludselig var Jesus der sammen med dem. Jeg opdagede slet ikke, at han kom, eller for den sags skyld da han gik igen. Puff, så var han der. Nogle gange siger man, at ”han kom ud af den blå luft”, og det passede virkelig denne dag. Han spurgte de to mænd, hvad de gik og snakkede om. De var vist hans disciple. Ikke nogle af de kendte som fx Peter og Johannes. Nej, den ene hed noget så sjovt som Kleofas, og den anden kender jeg ikke navnet på. De kunne ikke kende ham. Var det ikke mærkeligt? Jeg kunne jo godt se, at det var Jesus. Jeg tror nu godt, Jesus vidste, hvad de snakkede om, for Jesus ved alt! De fortalte, hvad der var sket med Jesus langfredag, og at nogle havde set ham opstå. De var skuffede og kede af det, for de havde troet, at Jesus skulle være deres konge. Jesus lod dem fortælle om alt det triste, som fyldte deres tanker. Det var nok godt, for ellers kunne de måske ikke have hørt efter, hvad han fortalte bagefter.
Jeg tror nu også, at Jesus var lidt skuffet over dem, for han sagde noget groft til dem. Han sagde, at de var tungnemme, ja faktisk for dumme til at forstå, hvad profeterne havde sagt (profeterne er dem, der har skrevet i GT og forudsagt ting om Jesus). De havde nemlig fortalt, at Jesus skulle lide og gå ind til sin herlighed i Himlen. Så fortalte Jesus en masse om, hvad der var skrevet i GT om ham selv. De to mænd kunne faktisk godt forstå det, når han forklarede det for dem. Jeg synes, det var ret spændende at høre Jesus fortælle alt det, så jeg fløj lige i nærheden af dem. De to disciple syntes vist også, det var ret spændende. De ville i hvert fald have ham med ind i deres hus, da de kom til Emmaus. De havde gået 12 km. Det er ret langt. For en fugl som mig er det ikke så slemt, for jeg kan flyve hurtigt. Det mærkelige var bare, at de stadigvæk ikke kunne se, at det var Jesus.
Da de gik ind i huset, kunne jeg ikke flyve med, men jeg satte mig i træet lige uden for vinduet. Ved I, hvad jeg så? Jeg så dem spise derinde, og Jesus brækkede noget brød i stykker og bad en bordbøn. Så skete det: De genkendte ham, og så var Jesus pist væk.
Lidt efter kom de to disciple løbende ud af huset. De ville tilbage til Jerusalem og fortælle de andre disciple, at de havde set Jesus. Jeg var nu lidt træt efter den lange tur, men det var de åbenbart ikke mere. De var så glade for, at Jesus var opstået, kunne jeg se. Det er nu også ret fantastisk. Synes I ikke det?”

Teksten vil lære os, at Jesus virkelig er levende og vil vise sig for os i dag, bl.a. når vi læser i hans ord. Vi kan også tvivle og være triste som de to disciple, og så er det godt at være tæt på Jesus. Efter Jesu himmelfart kom Helligånden, og den hjælper os med at forstå Bibelen og dermed også Gud. I nadveren, når vi hører, hvordan Jesus bryder brødet, kan vi tænke på, at Jesus også er iblandt os i dag.

LUK VINDUET Udskriv

2. Påskedag

Levende fortælling

Tekst: Luk 24, 13 - 35

(”Levende fortællinger” – er en opdigtet fortælling, hvor man møder biblens personer ”live” og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes synsvinkel. Klæd dig ud og vær den person, som her er beskrevet.
Læs den noterede bibeltekst som en del af din egen forberedelse.)

Vandringen til Emmaus

”Kleofas” fortæller:
”Hej med jer, jeg hedder Kleofas. Nu skal jeg fortælle, hvad jeg lige har oplevet. Mig og min ven var på vej til Emmaus. Vi gik og snakkede om alt det, der var sket i Jerusalem. Jesus, profeten der kunne en masse undere, han var fantastisk. Desværre ville nogen af med ham, så pludselig blev han korsfæstet, og han døde. Han blev lagt i en grav, men så skete der noget mærkeligt. Nogle kvinder kom og fortalte, at de havde været ude ved graven. og nu var den tom. Jesus var der ikke mere. Vi kunne ikke forstå, hvordan det kunne gå til. Vi var bedrøvet og forstod ikke det, der var sket. Mens vi gik og talte sammen, kom der pludselig en mand og fulgtes med os. Han spurgte også til os. Det var rart at kunne fortælle, hvordan vi havde det, og hvor frustreret vi var. Han lyttede længe til os og spurgte om alt muligt. Men pludselig så begyndte han at undervise os om alt det, der stod i skrifterne om Messias, og vi kunne mærke, at vi blev helt varme indvendig. Det var så godt at høre. Han fortalte så dejligt og spændende. Inden vi fik set os om, så var vi allerede i Emmaus. Vi inviterede den fremmede mand ind, og så skete der noget ganske særlig. Pludselig tog han brødet og vinen og velsignede det. Det havde vi set før. Vi opdagede på samme tid, at det var Jesus, vi havde besøg af. Han havde gået ved siden af os og undervist os. Det var vildt. Vi blev så glade, så vi ville give ham et knus, men pludselig var han væk. Vi besluttede at gå den lange vej tilbage til Jerusalem for at fortælle de andre om det. Vi løb, tror jeg. Da vi nåede frem, hørte vi, at Peter også havde haft besøg af Jesus. Jeg blev så glad. Jesus er Messias, han lever, og det vil jeg fortælle alle, jeg møder. For Jesus har mødt mig.”

Pointe: Jesus stod op af graven og vil møde os.

Ideer til udklædning: Et farvet lagen.

Ideer til rekvisit: Brød og en tom flaske vin.

Bøn: Kære Jesus. Tak, at du er stået op af graven, og tak, at du vil møde os.

---

Forskellige opgaver

(Brug flg. ideer til børn, juniorer eller til et arrangement for hele familien, når de har været på besøg hos den ovennævnte person)

Påsketing
Lav forskellige påskepynt, der fortæller, at graven var tom.

Spis sammen
Lav mad og spis et lækkert måltid sammen.

At genkende
Send to deltager (x og y) udenfor. Nu skal to andre deltagere bytte noget tøj. Kan x og y gætte, hvem der har byttet, og hvad der er byttet? Kan deres øjne se det – genkende det?

Forslag til sange fra ”Syng med”
Nr. 103: Jesus lever, Jesus lever
Nr. 104: Han er opstanden
Nr. 105: Krist stod op af døde

LUK VINDUET Udskriv

2. Påskedag

Kreative ideer & aktiviteter

 

Æggejagt
Påskeæg skal minde os selv om liv i graven. En æggeskal og et ødelagt æg symboliserer et nyt liv, der begynder. Skallen er tom - kyllingen er ude. Selvom ægget så dødt ud var der noget levende indeni. Påskemorgen begyndte der også noget nyt. En tom grav - en levende Jesus.
Gem på forhånd små chokoladeæg rundtomkring i huset eller udenfor. Lad børnene hjælpe hinanden med at finde dem. Tag evt. en lille kurv med, som de kan samle dem i. Til sidst deler de dem mellem sig og spiser dem.
Klister små sedler på påskeæggene, hvor dagens huskevers stå: ”Herren er virkelig opstået” (Luk 24,35a).
(Download bilag her til højre)

---

Kæde med kors
Lad børnene forme et lille kors af fimoler, og sæt en lille øske i foroven. Bag det i ovnen efter forskrifterne på fimolerpakken. Når korset er bagt, sættes det på en lædersnøre.
(Download bilag her til højre)

---

Påskespil
Find terninger og brikker… så er påskespillet klar til brug.
(Download bilag her til højre)

---

Påskeløb
(Download bilag her til højre)
Tag på påskeløb, og lad dig inspirere af udvalgte poster.
Til post 23.C kan du finde en illustration af en bogrulle på flg. link: legekasse.dk

---

Knækbrød
Den fremmede (Jesus) blev budt inden for. De fandt hurtigt noget brød, derfor vil vi også bage brød.
Lav knækbrød eller fladbrød, så du har noget at dele med dine venner. Se mere på flg. link:legekasse.dk

2. Påskedag

Lege

 

Forslag til gemmelege:
Øjet ser

Jesus fortalte selv, at han var at finde i Skrifterne/Bibelen. Hvem finder først Bibelen, hvor vi kan høre om Jesus?
Se reglerne for gemmelegen på flg. link:legekasse.dk

Gemmeleg
En almindelig gemmeleg, hvor I skiftes til at gemme jer. Jesus blev væk for disciplene. De kunne ikke finde ham, men han fandt dem.
Gå til legekasse.dk

En er blevet væk
Alle skal finde Jesus/Bibelen. En omvendt gemmeleg, hvor en gemmer sig, og de resterende deltagere skal finde personen. Personen er et symbol på Jesus - Guds ord.
Gå til legekasse.dk

---

Genkendeleg
Disciplene kunne ikke genkende Jesus. Men hvor gode er vi til at genkende andre?
Find ting eller ord og lad børnene øve sig i at genkende.

  1. Medbring en kagerulle. (Genkender vi bageren)
  2. Medbring et halstørklæde og en gulerod. (Genkender vi snemanden)
  3. ”Ved i hvad det bedste er...” (Genkender vi sloganet for Fætter BR)
  4. Medbring et billede af noget af den lokale kirke. (Genkende den lokale kirke)
  5. Medbring et bibelvers (Jesus)
  6. Osv.

---

Påskens billeder – et vendespil
Klip billeder og tekst ud. Se bilaget. Gem dem i lokalet, og inddel deltagerne i hold, og se, hvem der først danner de 16 par.
(Download bilag her til højre)

2. Påskedag

Særligt for drenge

 

Gåtur
Tag på en lang, lang gåtur og snak om Jesus på vejen.

---

Regnestykke for de kloge
Der var ca. 11 km fra Jerusalem til Emmasus. Hvor lang var turen frem og tilbage? (Sammenlign med barnets skolevej).
Vi ved ikke, hvor hurtigt disciplene gik, men vi kan alligevel forsøge at gætte, hvor lang tid de brugte fra Jerusalem til Emmanus:
Hvor lang tid brugte de på turen:
A. Hvis de gik 1 km på 10 min? (110 minutter – 1 time og 50 minutter)
B. Hvis de gik 1 km på 15 min? (165 minutter – 2 timer og 45 minutter)
Udvid evt. med, at drengene selv tager tid på, hvor lang tid det tager for dem, at gå ½ km? Hvorefter de ganger op.

 

LUK VINDUET Udskriv

2. Påskedag

Øvrige illustrationer

 

At finde ud af hvem Jesus er
Vi skal bruge tid på, at finde ud af, hvem Jesus er, og hvad Bibelen fortæller om ham.
(Download bilag her til højre)

---

Illustration med Emmausvandringen
(Download bilag her til højre)

 

2. Påskedag

Global mission

 

Vi kan også fortælle andre om Jesus
I kan fx hjælpe indiske børn, så de hører mere om Jesus. Se mere på DFS’ projekt på flg. link: soendagsskoler.dk
Her kan I bl.a. helt konkret støtte op om leder i Indien, som vil fortælle om Jesus. Eller være med til at sende børn på sommerlejre. Se under Støt konkrete projekter.


LUK VINDUET Udskriv

2. Påskedag

Øvrig inspiration

 

Glædelig verdens skønneste morgen
DFS har udgivet en folder, som fortæller om påsken. Se mere på hjemmesiden: soendagsskoler.dk


LUK VINDUET Udskriv

Se også...

Hjælpemidler til børnefrø

Disse online hjælpemidler er fra Børnefrø 3
– én samling ud af de 43 i bogen

Er du interesseret i at høre mere om Børnefrø eller hjælpemidlerne, så kontakt os.

Rigtig god fornøjelse sammen med børnene!

Kontaktperson

Lissen Margård Bendix JensenKonsulent i DFS (materialer)
Direkte:5056 8304Email:lissen@soendagsskoler.dk