Påskedag

Her på siden finder du en af samlingerne fra Børnefrø bog 3: Først et opslag fra bogen som pdf, derefter de tilhørende hjælpemidler.

Rigtig god fornøjelse med at formidle påsken for børnene.

KIRKEÅRETS HØJTIDER

13 · Påskedag

Påskedag

Baggrund & Leksikon

 

Det var nu tre dage efter korsfæstelsen og gravlæggelsen af Jesus. Fredag 1. dag, lørdag 2. dag og søndag 3. dag. Det var den første dag i ugen, dagen efter sabbatten – søndag.
Ypperstepræsterne og farisæerne vidste, at Jesus havde sagt, han ville opstå efter tre dage. De var nu bange for, at disciplene ville snyde dem ved at stjæle Jesu lig og dermed få det til at se ud som en opstandelse. Graven blev derfor bevogtet på Pilatus’ ordre. På trods af det kunne Jesus ikke holdes i graven.
Maria Magdalene (navnet betyder ’elsket af Gud’, Maria fik tilnavnet Magdalene efter den by, hvor hun var født og opvokset: Magdala) og Maria havde fulgt Jesus tæt de sidste dage, bl.a. under korsfæstelsen. De ville nu hen og se til graven og salve Jesu lig, som det var skik og brug (Luk 23,56).
Den dødes krop blev salvet med olie og svøbt i linned, efter det var blevet vasket. Myrra og andre velduftende salver blev brugt for at give en bedre og friskere lugt. Kvinderne blev ikke færdige med denne begravelseshandling, da Jesus døde få timer før sabbatten. I respekt for sabbatsbuddene, som gjaldt fra fredag kl. 18.00, måtte de vente med at gøre det færdig til søndag morgen.
Kvinderne var de første, der så den tomme grav. Jordskælvet skete, fordi Herrens engel viste sig. Kvinderne skulle over for disciplene bevidne, at Jesus var opstået. De genkendte tilsyneladende Jesus, da de mødte ham, og faldt på knæ for ham. De var de første, der så Jesus efter hans opstandelse.
Jesus kaldte efter opstandelsen disciplene for brødre og tilkendegav dermed, at de fik en ny begyndelse efter deres svigt og fornægtelse.
Vagterne besvimede af frygt. Da de vågnede op, løb de ind til ypperstepræsterne og fortalte om det, som var sket. Soldaterne indvilgede i at lade rygtet om gravrøveri blive sat i omløb, selvom det ikke var sandt. De vantro påstod, at graven var tom, fordi liget blev stjålet. De troende bekendte, at graven var tom, fordi Jesus var opstået.

 

---

Leksikon

Sabbatten: Hviledag/en dag uden arbejde. Den 7. ugedag, som skulle helliges Herren.

Jordskælv: Rystelser i jorden, som her understreger Guds indgriben ved englens tilstedeværelse.

Tilbede: Bøje sig ned i respekt. Tilbedelse forekommer over for konger og andre i høje stillinger. Et udtryk for en indre holdning af ærbødighed, ydmyghed og respekt. Udtrykker her er en anerkendelse af Jesus som Gud.

Ypperstepræster: De holdt opsyn med templet og frembar synd- og brændofre på forsoningsdagen.

LUK VINDUET Udskriv
Flonellograf

Påskedag

Flonellograf

 

Tekst: Matt 28,1-15

Baggrund: Eng.

Figurer: Graven med sten (220) placeres længst til højre. Sæt en engel (9B) op til venstre for graven og skrækslagne soldater (50A, 50B, 50C, 50D, 50E) ved siden af. Fjern stenen og sæt Jesus op (3A). Fjern alle figurerne undtagen englen. Sæt kvinderne (102, 106) op ved siden af englen.

(Se hæftet ”Betty Lukens. Through the Bible in Felt. Teacher’s manual” s. 225).

III. af Joh 19, 38-42 (Gravlæggelsen), Matt 28, 1-10 (Jesu opstandelse)

Brug flg. figurer til udendørsscener: S4, S7, S8-9, S15, S16, S18, S20, 3A, 9, 9B, 50A, 50B, 50C, 50D, 50E, 93C, 97A, 170, 180B, 220.


LUK VINDUET Udskriv

Påskedag

Undringsdelen

Til samtale: Matt 28,1-15

Hvad undrer du dig over, når du hører om Jesus, der opstår fra graven?

Hvordan mon det kan lade sig gøre, at Jesus blev levende igen?

Hvorfor tror du, at Jesus opstod igen?

Hvad vil du særligt huske fra dagens bibeltekst?

 

LUK VINDUET Udskriv

Påskedag

Tale-male-bræt

 

Brug stykket ”4 ting på 3 dage”
Det handler om de fire vigtigste ting, der er sket på jorden, og som er det centrale i Bibelen. Han døde, blev lagt i en grav, opstod og blev set igen. Vi kan også se Jesus med troen.
(Download bilag her til højre)

 

LUK VINDUET Udskriv

Påskedag

Dukketeater

 

Jesus lever
Gå til dramakartoteket

---

Spil dukketeaterstykket ”Han er opstanden”
Følg Emma og Stine i deres søgen efter Jesus ved graven, og hør bedstefars historie.
(Download bilag her til højre)


Påskedag

Levende fortælling

(”Levende fortællinger” – er en opdigtet fortælling, hvor man møder biblens personer ”live” og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes synsvinkel. Klæd dig ud og vær den person, som her er beskrevet.
Læs den noterede bibeltekst, som en del af din egen forberedelse.)

Tekst: Matt 28,1-15

”Maria Magdalene” fortæller:

”Hej med jer. Jeg hedder Maria Magdalene og er bare så glad, at jeg næsten ikke ved, hvad jeg skal sige. Den her søndag vil jeg aldrig glemme. Ved I hvorfor? Jeg har fået min bedste ven tilbage. Det hele begyndte så trist her til morgen. Nu skal I høre: Min bedste ven Jesus, som jeg har fulgtes med i lang tid, mens han gik rundt her i Israel, blev i denne uge taget til fange, pisket, hængt op på et kors, hvor han til sidst døde. Det har været så forfærdeligt. Præsterne og de romerske soldater har været så onde ved Jesus, og han havde slet ikke gjort noget forkert. Jeg har grædt og grædt. Hvorfor skulle Jesus dø? Jesus har været så god og kærlig mod alle de mennesker, han mødte, og han har hjulpet de syge. Og han har også været så god imod mig, som har gjort så mange forkerte ting. Jeg har aldrig haft en ven som Jesus. Han har tilgivet mig alt det forkerte og givet mig en ny chance. Men da Jesus døde derude på korset, tænkte jeg, at alt er slut. Vi tog hans døde krop ned og begravede ham i en klippehule og rullede en stor sten for. Og så skete det: Her til morgen var vi nogle kvinder, der ville gå ud med urter og lægge dem på Jesu krop som en sidste hilsen. Vi anede ikke, hvordan vi skulle få stenen væk, men da vi kom derud, ved I hvad så? Så var stenen rullet væk! Vi blev helt forskrækkede, og jeg løb tilbage til disciplene og fortalte dem det.

Nu blev jeg endnu mere ked af det, for hvor var Jesus henne? Jeg løb tilbage til graven og stod der og græd. Men så skete der noget helt fantastisk, som I sikkert synes lyder helt vildt. Inde i graven sad der to engle, og da jeg vendte mig om, stod der en mand i hvidt tøj. Hvorfor græder du?, spurgte han. Først troede jeg, det var en gartner, så jeg spurgte ham, hvor han havde lagt Jesus. Pludselig sagde han: Maria! Stemmen og øjnene kendte jeg. Det VAR Jesus. Men det kunne ikke være sandt. Alle mulige tanker fór igennem mit hoved, og så blev jeg bare så jublende glad. Jeg måtte bare omfavne Jesus og give ham et knus. Men Jesus sagde, han ikke skulle blive i haven. Han skulle rejse hjem til sin far i himmelen. Men jeg skulle fortælle alle Jesu venner, at Jesus lever. Fantastisk! Bliver I ikke bare glade?”

Pointe: Jesus opstod og lever i dag.

Ideer til udklædning: Kjortel, tørklæde, sandaler.

Ideer til rekvisitter: Krukke med parfume, urter, der dufter, fx lavendler eller blomster.

LUK VINDUET Udskriv

Påskedag

Levende fortælling

Disciplen Johannes 

(”Levende fortællinger” – er en opdigtet fortælling, hvor man møder biblens personer ”live” og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes synsvinkel. Klæd dig ud og vær den person, som her er beskrevet.
Læs den anførte bibeltekst som en del af din egen forberedelse.)

Tekst: Matt 18,1-15

”Johannes” fortæller:
”Hej, jeg hedder Johannes, Nu skal jeg fortælle jer om noget, jeg har oplevet. Det er så utroligt, at det på en måde er svært at tro. Det handler om Jesus, min bedste ven.

Jeg havde fulgtes med ham i en lang periode. Det var altid så spændende, når man var sammen med ham. I kan tro, han er god til at fortælle historier – lignelser kalder han dem – og rigtig god til at snakke med mennesker. Jeg har simpelthen lært så meget af ham.

En dag skete der noget sørgeligt. Nogle var sure på ham, så de slog ham ihjel. De hang ham op på et kors. Da han var død, var der nogle, der lagde ham i en grav. Jeg var så ulykkelig, men også bange, så jeg gemte mig sammen med de andre disciple, der også var venner med Jesus. Pludselig kom Maria. Hun var hvid i hovedet, men hun lyste også op – på en eller anden mærkelig måde. Hun råbte, at Jesus var blevet levende. Det var umuligt! Han var jo død. Han lå i graven. Men hun blev ved. Hun råbte: Jeg har set ham i live, han lever, gå selv ud og se, at graven er tom. Jeg måtte se det, så jeg løb, alt hvad jeg kunne. Graven var tom. Hvor var Jesus? Jeg forstod det ikke.

Jesus var blevet levende igen. Tænk, ikke engang døden kunne holde på ham. Jesus er Guds søn. Det er fantastisk. Han gør, hvad han vil. Jeg besluttede mig for, at jeg ville skrive om noget af det, som jeg har oplevet sammen med ham, måske kan I læse om det en dag.”

Pointe: Jesus blev levende igen. Han var stærkere end døden.

Ideer til rekvisitter: En bogrulle, en bibel.

Ideer til udklædning: Et tørklæde over hovedet, et lagen som kappe, sandaler eller bare tæer.

 

LUK VINDUET Udskriv

Påskedag

Kreative ideer & aktiviteter

 

Den tomme grav
Klip en grav, påskelilje og dagens huskevers ud af karton. Hæng den op i hjemmet, eller giv den som en påskehilsen.
(Download bilag her til højre)

---

Engle
Lav engle i hvidt karton, som de måske så ud ude ved graven.
Se tre forskellige skabeloner på engle på: legekasse.dk
(Skriv engle i søgefeltet på legekasse.dk, og find mange flere modeller og forslag til kreative engle).

---

Påskehilsen – med påskeliljer
Se eksempler på påskehilsner under download.

Lav påskebuketter eller enkle påskeliljer, hvor der står ”Glædelig påske – Jesus lever” på. Lav jeres egne små sedler, eller brug sedlerne ”Glædelig påske – Jesus lever”.
(Download bilag her til højre)

---

Klip påskeliljer i karton
Se skabeloner på flg. link: legekasse.dk

---

Buketter med påskeliljer
Lav påskeliljer og sæt dem ned i en grøn serviet, så du får en grøn buket. Se skabeloner til påskeliljer på flg. link: legekasse.dk
Klip flere påskeliljer ud og lim dem sammen. Fold grønne servietter som en vifte, og put dem i et glas. Stik herefter påskeliljerne ned i servietterne – mindst 2-3 stykker i hvert glas, så det ligner en buket.

---

Påskehave
Lav en påskehave.
Brug en foliebakke:30x20 cm (1,81). Læg et stift stykke karton i bunden. Pak ”indmaden” til graven ind i gråt karton, så får du en klippegrav. Lim klippegraven fast på kartonpladen.
Fyld sand i foliebakken.
Så er du klar til at lave palmer, kvinder, engel, bænk til graven, skilt med tekst fra Bibelen og karsebuske. Og husk at finde en stor, flad sten til at rulle for graven – som englen kan sidde på påskemorgen.
Se illustration på flg. link: legekasse.dk

---

Påskespil
Find terninger og brikker… så er påskespillet klar til brug.
(Download bilag her til højre)

---

Påskeløb
(Download bilag her til højre)
Tag på påskeløb, og lad dig inspirere af udvalgte poster.
Til post 23.C kan du finde en illustration af en bogrulle på flg. link: legekasse.dk

---

Påskepynt – påskekyllinger og påskeæg
Vi laver påskekyllinger og påskeæg for at minde os selv om liv i graven.
En æggeskal og et ødelagt æg symboliserer et nyt liv, der begynder. Skallen er tom - kyllingen er ude. Selvom ægget så dødt ud var der noget levende indeni. Påskemorgen begyndte der også noget nyt. En tom grav - en levende Jesus.

---

Påskekyllinger med syltetøjsglas
Lav forskellige påskekyllinger ud af fx syltetøjsglas eller maling på fingerspidsen.
Se mere på flg. link: legekasse.dk

---

Påskekyllinger
Lav påskekyllinger med garn.
Gå til legekasse.dk

---

Påskekyllinger af vandbakkelser
Bag vandbakkelser på forhånd, og lad børnene pynte dem som kyllingehoveder ved hjælp af gul glasur og øjne og næb af slik eller karton.

Opskrift:
4 dl vand
100 g margarine
200 g mel
½ tsk. salt
6 æg

Vand og margarine koges sammen. Mel og salt røres i og røres sammen, til dejen er glat og blank. Æggene piskes i et ad gangen. Dejen sættes på bageplader og bages ved 200º i ca. 25 min.

(Tal om, hvordan kyllingerne er et symbol på livet (som Jesus) og den tomme skal symbolet på døden (som graven). Hverken æggeskallen eller graven kunne holde livet tilbage.)

---

Æggelys
Påskeæggenes skal er et symbol på graven. Kyllingerne bryder ud af æggens skal. Sådan brød Jesus også ud af graven, da han opstod.
Lav jeres egne æggelys. Se mere på flg. link: legekasse.dk

---

Citronæg
Påskeæggenes skal er et symbol på graven. Kyllingerne bryder ud af æggens skal. Sådan brød Jesus også ud af graven, da han opstod.
Klip et stykke hønsetråd, der måler ca. 25x15 cm (brug en skævbider). Læg en citron på, og rul nettet sammen om citronen på den lange led. Luk nettet forneden, og klem det sammen lige over citronen. Bind et bredt silkebånd omkring, og klip nettet pænt til foroven. Fyld en urtepotte med mos, og sæt citronægget i potten. Urtepotten må godt se gammel ud, og det gør heller ikke noget, at der er slået skår af.

 

Påskedag

Lege

Fangeleg – Jesus er opstået
Leg almindelig fangeleg, hvor én er fangeren. Når fangeren har tikket en anden, skal denne person stå stille. Man bliver befriet ved at én anden kommer hen, rører ved skulderen og siger: ”Jesus er opstået”. Nu er man ”levende” og kan tikkes igen.

---

Den jublede fangeleg
En fangeleg, hvor de andre skal juble, og man bliver fri igen. Man kan evt. juble: ”Jesus er opstået”.
Gå til legekasse.dk

---

Jesus lever
En stafet, hvor børnene skal finde kodeordet: ”Jesus lever”. Se mere på flg. link: legekasse.dk

---

Løbe til graven
En løbeleg, hvor de skal hen og finde påsketing.
Gå til: legekasse.dk

---

Påskens billeder – et vendespil
Klip billeder og tekst ud. Se bilaget. Gem dem i lokalet, og inddel deltagerne i hold, og se, hvem der først danner de 16 par.
(Download bilag her til højre)

---

”Trille æg”
Alle maler et hårdkogt æg, der er nemt at genkende fra de andres. Gå udenfor og find en lille forhøjning eller bakke. Nu gælder det om at trille sit æg længst ned ad bakken. Hvilket kommer længst?

 

Påskedag

Særligt for drenge

 

Leg soldater
Der var soldater uden for Jesu grav. De blev som døde. (Leg evt. stilleleg). Leg soldater og brug fantasien.
Tag en sort plasticpose på, klip hul til arme og hoved, tag en pind i hånden som sværd. Lav evt. jeres egne sværd – se på flg. link: legekasse.dk


LUK VINDUET Udskriv

Påskedag

Øvrige illustrationer

 

Flag
Sæt et bordflag på bordet, hvor flaget sættes på halv, og hejs det.
Vi opfordrer til, at I siger trosbekendelsen sammen med børnene. Henvis evt. til citatet fra Trosbekendelsen, som passer til dagens tekst:

Nedfaret til dødsriget,
På tredje dag opstanden fra de døde.

---

Tegninger til brug af tekstgennemgangen
Brug de 3 illustrationer, når teksten gennemgås.
(Download bilag her til højre)


Påskedag

Øvrig inspiration

 

Glædelig verdens skønneste morgen
DFS har udgivet en folder, som fortæller om påsken. Se mere på hjemmesiden.
Gå til soendagsskoler.dk

---

Syng og dans
Syng og dans for Jesus er opstået. Det gør os glade. Lav evt. fagter til fx Joh 3,16, Syng med nr. 159 (Se evt. cdén: Livsglæde nr. 11, Refleks musik).

 

LUK VINDUET Udskriv

Se også...

Hjælpemidler til børnefrø

Disse online hjælpemidler er fra Børnefrø 3
– én samling ud af de 43 i bogen

Er du interesseret i at høre mere om Børnefrø eller hjælpemidlerne, så kontakt os.

Rigtig god fornøjelse sammen med børnene!

Kontaktperson

Lissen Margård Bendix JensenKonsulent i DFS (materialer)
Direkte:5056 8304Email:lissen@soendagsskoler.dk