Langfredag

Her på siden finder du en af samlingerne fra Børnefrø bog 3: Først et opslag fra bogen som pdf, derefter de tilhørende hjælpemidler.

Rigtig god fornøjelse med at formidle påsken for børnene.

KIRKEÅRETS HØJTIDER

12 · Langfredag

Langfredag

Baggrund & Leksikon

 

 

Golgata lå uden for Jerusalems mure. Efter jødisk lov skulle en gudsbespotter henrettes uden for bymuren som et tegn på, at vedkommende var udstødt af gudsfolket (Hebr 13,12-13).
Det var almindeligt, at en dødsdømt selv måtte bære sin tværbjælke til korset. Jesus var så mishandlet, at Simon tvinges til at bære den for ham.
Korsfæstelsen som dødsstraf stammer fra perserne. Den blev brugt over for slaver og oprørere, men ikke over for romerske borgere. Den dømte blev bundet eller naglet til korset. Det var en langtrukken drabsmåde. De, der bare var bundet, kunne hænge i flere døgn, før de døde. De, som var naglet fast, døde inden for et døgn. Eftersom det var lige før sabbatten, blev den hurtigste metode brugt. Benene blev oftest knust, for at døden skulle indtræde endnu hurtigere, men Jesus var allerede død, da de kom for at gøre dette.
Anklagen blev skrevet på en tavle og sat fast på korset over forbryderens hoved. Anklagen mod Jesus var, at han kaldte sig ”jødernes konge”. Han påstod at være Messias. For jøderne var det gudsbespottelse. For romerne var det oprør mod kejseren.
Det, der skete med Jesus, var ikke en beklagelig ulykke, men det var nødvendigt for vor frelse. Gud havde planlagt dette af kærlighed til os. Derfor er langfredag ikke bare lidelsens dag, men også en befrielsens dag. Befrielse fra vore synder.
Korset er ikke bare et symbol på lidelse og død, men et frihedssymbol for alle, der tror på Jesus. Fx tegner præsten korset for pande og bryst på det lille barn under dåben for at vise, at det tilhører Jesus Kristus.
Lukas fortæller, at det kun er den ene røver, der håner Jesus (kap. 23,39-43).
Da de døde opstår, bliver det en forudsigelse for, at det sker igen ved Jesu genkomst.

 

---

Leksikon

Golgata/Hovedskalsted: Kranium.

Kyrene: En by ved Middelhavet vest for Egypten, hvor der boede mange jøder.

Statholder: Højtstående embedsmand, der udøvede myndighed over en provins på kongens eller kejserens vegne.

Sjette time: Kl. 12 - altså midt på dagen.

Niende time: Kl. 15.

Elias: En profet fra GT.

Forhænget i templet: Det adskilte det Hellige fra det Allerhelligste, stedet for Guds nærvær. At det revnede fra øverst til nederst, var et tegn fra Gud på, at adgangen til ham nu var fri i kraft af Jesu offerdød.

Jordskælv: Det er et udtryk for Guds dom, ligesom mørket var det. Dommen og frelsen hører sammen.

Enbårne: Enestefødte.

 

LUK VINDUET Udskriv
Flonellograf

Langfredag

Flonellograf

 

Tekst: Matt 27,31b-51 + 54

Baggrund: Eng eller ørken.

Figurer: Jesus på korset (69) placeres midt på baggrunden. Røverne (69A, 69B) placeres et stykke fra højre og venstre kant. Mellem røverne og Jesus placeres officerer (48) og tilskuere (87).

(Se hæftet ”Betty Lukens. Through the Bible in Felt. Teacher’s manual” s. 225).

---

Tekst: Matt 27, 32-50, Luk 23, 39-43, Joh 19, 25-30 (Jesu død)

Brug flg. figurer til udendørs- og indendørsscener: T1, T3, T4, 23, 35, 37, 40, 48, 49, 57, 69, 69A, 69B, 70, 70A, 72, 89, 101A, 104, 298.

 


LUK VINDUET Udskriv

Langfredag

Undringsdelen

Til samtale: Matt 27,31b-51 + 54

Hvad undrer du dig over, når du hører om Jesus på korset?

Hvad fortæller det mon om Jesus, at han døde på korset?

Hvad betyder det i vores hverdag, det, der skete langfredag for mange år siden?

Hvad fortæller det om Gud, at han lod sin søn dø på korset?

 

LUK VINDUET Udskriv

Langfredag

Tale-male-bræt

 

Brug stykket ”Barabas”
Stykket handler om tilgivelse og om, at Jesus har fjernet muren af synd mellem Gud og mennesker.
(Download bilag her til højre)

 

Langfredag

Dukketeater

 

Golgata
Gå til dramakartoteket

---

Ballonen
Spil dukketeaterstykket ”Ballonen”, som handler om tilgivelse og om, at Jesus har fjernet muren af synd mellem Gud og mennesker.
Gå til dramakartoteket


LUK VINDUET Udskriv

Langfredag

Levende fortælling

Tekst: Matt 27,31b-51 + 54

(”Levende fortællinger” – er en opdigtet fortælling, hvor man møder biblens personer ”live” og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes synsvinkel. Klæd dig ud og vær den person, som her er beskrevet.
Læs den afførte bibeltekst som en del af din egen forberedelse.)

Simon der bærer Jesu kors

”Simon” fortæller:
”Hej med jer. Jeg hedder Simon. Nu skal jeg fortælle jer om en meget mærkelig dag. Folk havde råbt om, at Jesus skulle korsfæstes. Det gav Pilatus så lov til, at det kunne ske. Det var nemlig ham, der bestemte i vores land. Han lod Jesus, der kun havde gjort noget godt, piske og plage, så blodet rendte ned af ham. Jeg kunne ikke lide at se det, men alligevel ville jeg ikke gå glip af det. Jeg måtte følge med i, hvad der skete med ham, Jesus. Efter nogen tid, gav de ham en bjælke på ryggen, som var det kors, som han skulle dø på. Han skulle selv bære det ud til Golgata, hvor han skulle korsfæstes. Jeg fulgte med, bekymret og bange, jeg så på Jesus. Jeg så, hvordan han led. Han havde mange smerte, han havde ondt, det så næsten ud som om, han somme tider ikke kunne trække vejret. Han faldt flere gange, og jeg have ofte lyst til at løbe hen og hjælpe ham, men jeg turde ikke. Jeg var bange. Men da han faldt endnu engang, greb en soldat fat i mig, og sagde: ”Du der, tag bjælken fra ham, og bær den for ham, ellers når vi aldrig ud til Golgata” Jeg var mundlam, men jeg kiggede Jesus i øjnene, og det lyder måske utrolig, men han smilede til mig. Jeg tog bjælken, og så gik jeg efter Jesus. Det var en lang tur. Da vi kom ud til Golgata, tog soldaten bjælken fra mig og skubbede mig væk. Jeg havde mest lyst til at blive og tage Jesus i hånden. Men jeg vendte mig om og kunne på en måde mærke, at Jesus så efter mig, jeg følte, han sagde tak til mig på en eller anden måde.
Jeg stod med tårer i øjnene, da Jesus blev hængt op på korset. Jeg så smerten i hans øjne. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg stod der, men pludselig blev det mørkt. Her midt på dagen. Det var vildt mærkeligt. Og jeg hørte, Jesus råbe: ”Det er fuldbragt”. Soldaterne løb hen til ham. Jeg hørte en sige: ” Han er død”. Jeg braste sammen, faldt på knæ og græd. Der kom også et frygtelig jordskæv. Jeg blev bange og løb hjem. Det var underligt, for der var nogle der sagde, at de døde var stået ud af deres grave – lige på det tidspunkt. Det lyder da underligt…
Efter sabbatten hørte jeg det meste fantastiske fra nogle kvinder. De havde været ud ved den grav, som de havde lagt Jesus i, de sagde, han var opstået. Jesus lever. Jeg forstod ingenting. Men alligevel så græd jeg af glæde. Tænk, Jesus lever…

Pointe: Jesus kunne bruge Simon – og Jesus stod op af graven og lever

Ideer til udklædning: Et farvet lagen.

Ideer til rekvisit: En træbjælke.

Bøn: Kære Gud. Tak, fordi du kunne bruge Simon - og tak, at han var villige til at lade sig bruge af dig. Vi forstår ikke, hvor meget ondt Jesus måtte igennem, men vi takke dig fordi, at Jesus gik ud af graven og blev levende igen. Amen.

---

Forskellige opgaver

(Brug flg. ideer til børn, juniorer eller til et arrangement for hele familien, når de har været på besøg hos den ovennævnte person)

At bære noget trods forhindringer på vejen
Gå på en vej fyldt at forhindringer med en balje vand på hovedet. Hvem kan gøre det på hurtigst tid?

Der blev mørke
Leg forskellig mørkelege. Kan I finde vej i mørket?

Kors
Lav forskellige kors af træ, papir, som collage m.m.

Collage
Lav Golgata og den tomme grav af forskellige materialer.

Forslag til sange fra ”Syng med”:
Nr. 94: Hil dig frelser og forsoner
Nr. 101: På Golgata stod der et kors.

LUK VINDUET Udskriv

Langfredag

Kreative ideer & aktiviteter

Korsdekoration
Lav dekoration med kors

---

Lave kors ud af forskellige materialer:
1. Kæde med kors

Lad børnene forme et lille kors af fimoler, og sæt en lille øsken i foroven. Bag det i ovnen efter forskrifterne på fimolerpakken. Når korset er bagt, sættes det på en lædersnøre.
2. Kors ud af grene

Find grene i naturen, og bind dem sammen med snor, så det bliver til et kors. Benyt fx drivtømmer fundet på stranden.
3. Kors med tråd – særligt for pigerne:
Elefanttråd: Gå til legekasse.dk
Ståltråd: Gå til legekasse.dk
4. Dekoration med kors
Gå til legekasse.dk

---

Golgata med papirkors
Lav en miniudgave Golgata, som I kan have stående eller hængende.
Se mere på flg. link: legekasse.dk

---

Golgata ud af karton
Lav tre kors i sort karton, og lim dem på et grønt karton, som er formet, som et høj.
Sæt blomster på bakken. Se et eksempel på bilaget.
Den grønne bakke og blomsten skal symbolisere livet – så det ikke sluttede med Jesu død på korset.
I kan også sætte et skilt med et bibelvers – fx huskeverset fra tekstvejledningen.
(Download bilag her til højre)

---

Påskelam, som påskepynt
I Bibelen fortælles der om mennesker, der skulle ofre et lam til Gud, for at han ville tilgive det forkerte, de havde gjort. Jesus sammenlignes med sådan et offerlam. Da han døde på korset blev han vores offerlam, da han blev ”ofret” for al verdens synd. Derfor kaldes Jesus vores ”påskelam”, og derfor laves der lam til påske.

---

Påskelam med uld
Klip lammet ud efter skabelon. Lav hul til øjne med en hultang. Hiv uld ud i lange strimler, og begynd at vikle det rundt om kroppen på lammet i et jævnt lag. Begynd ved hovedet. Opstår der tynde steder, vikles mere uld omkring. Klip ikke i ulden, men ryk den fra hinanden. Enderne vikles nemt omkring. Fortsæt hele vejen rundt om lammet, og lim til sidst en lille pandelok på. Sæt snor i lammet, og det er klar til at hænge op.
(Download bilag her til højre)

---

Påskelam på pind
Lim skumvaskeklude fast på hvidt eller sort karton. Tegn lammets krop x 2 (spejlvendt) på bagsiden af kartonet efter skabelon. Klip kroppene ud, og klip også hoved, ører og ben ud i beige karton efter skabelon. Lim delene sammen mellem kroppene, og lim også en tynd træpind imellem. Tegn mund og øjne med en tus. Lammet kan nu bruges som dekoration i en blomst el.lign.
(Download bilag her til højre)

 

Langfredag

Lege

 

På jagt efter korset
Fordel et antal kors ud i lokalet, og det gælder om at finde så mange kors, som muligt, og tegne dem af at flytte op korsene. Se mere på flg. link: legekasse.dk

---

Påskens billeder – et vendespil
Klip billeder og tekst ud. Se bilaget. Gem dem i lokalet, og inddel deltagerne i hold, og se, hvem der først danner de 16 par.
(Download bilag her til højre)

---

Kors-vendespil
Læg et vendespil, hvor I skal finde de matchende kors.
Gå til legekasse.dk

Langfredag

Særligt for drenge

 

Kors fra værkstedet
Tag drengene med i et værksted. Lad dem lave et kors, der kan pynte i lokalet. Brug fantasien og brug de materialer, som I har liggende.

---

Sværd og kors
Lav et sværd af et underlag og gaffer-tape. Håndtaget vil danne et kors. Se skabeloner på flg. link: legekasse.dk
Tal om, at folk mødte Jesus med sværd, mens Jesus mødte sine medmennesker med et kors.

---

Kors ud af gasbeton
Gå til legekasse.dk

---

Kors ud af tøjklemmer
Lav kors ud af tøjklemmer. Se mere på flg. link: legekasse.dk

LUK VINDUET Udskriv

Langfredag

Øvrige illustrationer

 

Flag
Et bordflag på bordet, hvor man kan sætte flaget på halv.

---

Eddike… hvordan smager det?
Smag på madeddike, fx lagereddike.

---

Papirkors
Lav et papirkors sammen med børnene. Se illustrationen her: legekasse.dk
Fortæl flg. fortælling, mens du laver korset:
Nogle tror, at lykken er at have en båd.

  1. Andre tror, lykken er at eje et hus.
  2. Andre igen tror, at lykken er at flyve afsted…
  3. Mens andre kun tror, at lykken er at komme op i en raket og så afsted til Mars.
  4. Men både båd, husk, flyver og raket er ting, der kan gå itu (klip).
  5. Her er noget, der ikke går itu. Noget, der gør mennesker glade, fordi korset er et tegn på, at mennesker er elsket højt af Gud. Endda så højt, at han gav sin egen søn som verdens frelser.

---

Påskens dage
Skriv påskedagenes navne op og brug det som en repetition og en gennemgang af, hvordan handlingsforløbet i påsken er. Deltagerne skal vide, hvad der skete på de bestemte dage.
Brug evt. billederne fra Påskens billeder – vendespil. Se under ”LEGE”.

---

Illustrationer til bibeltekst
Se to forskellige illustrationer, der kan bruges, når du gennemgår teksten.
(Download bilag her til højre)

---

Et link til trosbekendelsen
Vi opfordrer til, at vi lærer børnene trosbekendelsen. Henvis evt. til citatet fra Trosbekendelsen, som passer til dagens tekst:
Pint under Pontius Pilatus,

Korsfæstet, død og begravet,

Langfredag

Øvrig inspiration

 

Glædelig verdens skønneste morgen
DFS har udgivet en folder, som fortæller om påsken. Se mere på hjemmesiden.
Gå til soendagsskoler.dkLUK VINDUET Udskriv

Se også...

Hjælpemidler til børnefrø

Disse online hjælpemidler er fra Børnefrø 3
– én samling ud af de 43 i bogen

Er du interesseret i at høre mere om Børnefrø eller hjælpemidlerne, så kontakt os.

Rigtig god fornøjelse sammen med børnene!

Kontaktperson

Lissen Margård Bendix JensenKonsulent i DFS (materialer)
Direkte:5056 8304Email:lissen@soendagsskoler.dk