Palmesøndag

Her på siden finder du en af samlingerne fra Børnefrø bog 3: Først et opslag fra bogen som pdf, derefter de tilhørende hjælpemidler.

Rigtig god fornøjelse med at formidle påsken for børnene.

KIRKEÅRETS HØJTIDER

11 · Palmesøndag

Palmesøndag

Baggrund & Leksikon

 

Efter helbredelsen af de to blinde i Jeriko kommer Jesus til Betfage, som ligger i udkanten af Jerusalem, ved Oliebjerget. Ifølge GT er Oliebjerget det sted, hvor Herren selv skal komme til frelse og blive konge over hele jorden (Zak 14,4-9). Jesu indtog i Jerusalem er en handling, der forudgriber dette. En dag skal han vende tilbage i herlighed og magt; men først kommer Messias i afmagt for at give os muligheden for at tage imod hans frelse.
Matthæus er den eneste i evangelierne, der fortæller, at der er to æsler.
At ride på et æsel var fredens symbol, idet det var kendt og profeteret, at fredskongen skulle komme ridende på et æsel (Zak 9,9). Jesus ønskede netop at komme med fred.
Til påskehøjtiden kom pilgrimme i hundredtusindtal til Jerusalem. Så måske har kernen i folkemængden palmesøndag været en anden end kernen i folkemængden langfredag. Vi ved altså ikke, om det var de samme mennesker, der råbte ”Hosianna!” og ”Korsfæst!”.
Til trods for jubelråbene vidste Jesus, hvad der ventede ham. Han vidste, at Jerusalem og dets indbyggere ikke kendte deres besøgelsestid. ”Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham” (Joh 1,11).
Davids søn! De råbte: ”Davids søn, velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!”. Jesus blev kaldt Davids søn af flere grunde:

  • David var en konge, som havde regeret, ca. 1000 år før Jesus blev født. Han havde været en ideel konge, og hans navn stod for noget godt. Derfor kaldte man den Messias, som man ventede, for Davids søn (Matt 9,27). Når man råbte ”Davids søn” efter Jesus, var det i håb om, at han skulle være konge på samme måde, som David var det. Jesus skulle være den nye David.
  • I Bibelen siges der også, at Jesus var af Davids slægt. Det betyder, at de var i familie med hinanden (Luk 1,27).
  • Flere steder i Bibelen kalder folk Jesus for Davids søn. Det viser, at de har set ham som noget særligt, og at han havde magt til at frelse (Matt 9,27;15,22)

---

Leksikon

Sagtmodig: Ydmyg.

Davids søn: Der har, med baggrund i GT-profetier, været en forventning om, at der i fremtiden ville komme en ny David el. en Davids søn (Jer 30,9. Hos 3,5. Ez 37,24). David stod for genoprettelse og fornyelse af folkets religiøse og politiske liv. Dette at Jesus også rent kødeligt var af Davids slægt, har uden tvivl været af stor betydning for de første kristne.

LUK VINDUET Udskriv
Flonellograf

Palmesøndag

Flonellograf

 

Tekst: Matt 21,1-9

Baggrund: Eng.

Figurer: Menneskemængde (31, 63, 93, 93A, 95, 106, 108, 119) sættes op i klynge til venstre. Jesus (4) på æsel (154) placeres lidt højt, til højre for midten. I forgrunden til højre flere mennesker (15, 18, 20, 29, 106B, 107). Palmegrene (186) og klæder (287, 288, 326) lægges foran Jesus.

(Se hæftet ”Betty Lukens. Through the Bible in Felt. Teacher’s manual” s. 215).LUK VINDUET Udskriv

Palmesøndag

Undringsdelen

Til samtale: Matt 21,1-9

Hvad undrer du dig over, når du hører om Jesus, der ridder ind i Jerusalem?

Hvorfor mon Jesus vælger at ride på et æsel?

Hvad fortæller det om Jesus, at han kommer ridende på et æsel i stedet for en stor flot hest?


LUK VINDUET Udskriv

Palmesøndag

Tale-male-bræt

Brug stykket: ”Hurra for kongen”
Stykker handler om, at der palmesøndag stod en masse mennesker og råbte hurra for Jesus, da han kom ridende ind i Jerusalem på et æsel. I dag råber vi også hurra for de kongelige og hilsner med danske flag. Dengang brugte de palmegrene i stedet for.
(Download bilag her til højre)

 

Palmesøndag

Drama

 

Indtoget i Jerusalem
Gå til dramakartoteket

---

Palmesøndag med sang
Fortæller: En dag sagde Jesus til sine disciple, at de skulle gå hen i en hus og hente et æsel.
Hvis nogen spurgte dem, hvad de skulle med æslet, skulle de sige, at Herren havde brug for det.
Disciplene henter et æsel.

En voksen er et æsel, og man lægger en kappe på æslet.

Fortæller: De lagde nu nogle kapper på æslet, og derefter satte Jesus sig op på det, og red op mod Jerusalem.

Sang: Mel. Skorstensfejeren gik en tur……
Jesus kommer ridende… (en voksne kravler med et barn på ryggen)
Folk de kaster kapper ud…. (Børnene og de voksne kaster en kappe ud – brug trøjer eller viskestykker)
Hosianna råber de…
Du skal være konge nu……

Fortæller: Ja, Folk de sang Hosianna og sagde at Jesus skulle være deres konge i Jerusalem. Jesus ville gerne være konge, bare ikke på et kongeslot i Jerusalem, Nej, Jesus ville være konge i Himlen. Han vil være konge over alle mennesker, og det er han faktisk i dag, Jesus er konge over alle mennesker, altså også over dig og mig.

Evt. sang: På Golgata stod der et kors (Syng med, nr. 101)

---

Æslet
Forestil dig, at vi nu skal opleve palmesøndag, som æslet gjorde det. Klæd dig gerne ud som et æsel (et gråt hundetæppe + en maske), eller brug en æsel-dukke.
”Det var en ganske almindelig søndag. Faktisk stod mig og mit lille føl og slappede af i den varme sol. Vi regnede ikke med, at der ville komme flere opgaver til os den dag. Dejligt med en mulighed for at hvile ryggen lidt, for et æsel som mig er nemlig et trækdyr, og det betyder, at jeg skal transportere ting og mennesker. Ofte er jeg med på markedet, og så smider de alle de underlige ting, de køber, op på min ryg. Mit lille æsel følger med, selvom han er for ung til at bære noget endnu, men han har brug for at være ved sin mor. Så lærer han også, hvordan det er at være et æsel.
Nå, mens vi stod og slappede af, kom der lige pludselig nogle fremmede mænd og bandt rebet op, som vi var bundet med til en stolpe (så vi ikke løb væk). Det var nu, som om min ejer vidste, hvem de var, for han gav dem simpelthen lov til at tage os med!! Jeg forstod så meget, som at vi ville komme tilbage igen. Det var jeg da glad for at vide, så mig og mit lille føl gik med.
Nu vil jeg bare sige jer, at aldrig har jeg oplevet så spændende en dag. Da vi havde gået et lille stykke, kom vi hen til en meget venlig mand, som havde de rareste øjne. Han klappede mig og mit lille føl så kærligt og hviskede noget ind i mit øre. Så lagde de nogle kapper (tøj) på min ryg, så ham manden kunne sidde godt. Jeg fandt efterhånden ud af, at han hed Jesus. Da vi kom til Jerusalem, som er hovedstaden i Israel, stod der en masse mennesker på hver side af vejen. De råbte og så glade ud. Ord, som lød igen og igen, var ”Hosianna!” og ”Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!”. Hosianna betyder ”red os”. Jeg havde godt hørt, at Israel blev styret af en mand, som boede i et andet land og ikke var så glad for menneskerne i Israel, så de havde det ofte svært. Nu håbede de så, at denne Jesus, som sad på min ryg, skulle være den nye konge og frelse dem/redde dem. GISP, fik jeg lov at bære en konge!!?? Menneskemængden blev større og større, jo nærmere vi kom Jerusalem, og folk knækkede grene af palmetræerne og viftede med dem. De lagde også deres kapper på vejen, for det gør man, når en konge kommer, så mine hove blev slet ikke beskidte af støvet på vejen. Det må jeg nok sige var noget af en oplevelse.
Da vi var fremme ved byporten, stod Jesus af, klappede mig og mit lille føl, og vi blev ført tilbage til vores ejer.
Jeg vil ikke fortælle dig, hvad der videre skete, men du skal nok få det at vide senere. Det er en fantastisk historie, som er sket i virkeligheden. Jeg vil blot sige, at jeg er glad for at have mødt Jesus, for han er noget ganske særligt.

LUK VINDUET Udskriv

Palmesøndag

Levende fortælling

Tekst: Luk 19,28-40

(”Levende fortællinger” – er en opdigtet fortælling, hvor man møder biblens personer ”live” og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes synsvinkel. Klæd dig ud og vær den person, som her er beskrevet.
Læs den noterede bibeltekst, som en del af din egen forberedelse.
Der er til sidst beskrevet aktiviteter til løb, aktivitetsdag, træf osv. til forskellige målgrupper.)

Et øjenvidne fra palmesøndag

”Benjamin fortæller”:
”Hej. Jeg hedder Benjamin, og jeg er 10 år gammel. Forleden dag var der et kæmpe optog i min landsby. Folk jublede, bredte deres kapper ud på jorden, plukkede palmegrene, som de viftede med. Og så råbte de højt og af glæde: ”Halleluja!”
Kan I måske gætte, hvorfor der var et kæmpe optog? Det var Jesus, der kom ridende på et æsel.
Dagen startede ellers, som den plejede. Vi havde fri fra skole den dag, og jeg legede foran vores hus, sammen med min lillebror Judas. Min mor, Deborah, gik og ryddede op. Solen skinnede, det var egentlig en ganske dejlig dag. Midt i det hele kom vores far gående med hurtige skridt imod os: ”Skynd jer at komme med”, sagde han. ”Jesus kommer i dag. Han vil lade sig hylde som en konge. Det siger de rundt i byen. Der er en, som har set, hvordan Jesu disciple hentede et æsel, som deres mester skulle bruge. Kom, Judas, Benjamin og Deborah. Vi skal hen og se Jesus!”
Far løftede Judas op til sig, og så gik vi ellers så hurtigt, som vi kunne, så vi kunne nå at se Jesus. Vi fandt et godt sted, hvor vi kunne stå. Der var rigtig mange mennesker. De var glade og stod klar til at hylde Jesus. Nogle begyndte at tage deres kapper af og lagde dem på jorden. Andre stod klar med palmegrene.
I det fjerne kunne vi høre, hvordan jublen blev højere og højere. Nu kom Jesus ridende hen imod vores plads. Folk viftede og vinkede med deres palmegrene og råbte med stor glæde: ”Hosianna, dér kommer vores konge. Hosianna, han er vores konge. Velsignet være vores konge, som kommer i Herrens navn.” Det var så festligt, og jeg blev så glad af at se Jesus, og hvordan de andre jublede og blev ved med at råbe: ”Hosianna, han er vores konge.” Jeg kunne ikke få øjenkontakt med Jesus, men han var flot, sådan som han sad der på æslet!
Da Jesus var redet forbi os, tog far fat i min hånd og sagde: ”Benjamin. Det, du har set her, er stort. Du er heldig, du har set Jesus, som blev hyldet som konge. Fordi det betyder at nu, bliver alting meget bedre. Gud har lovet os, at engang vil han sende en konge, som skal redde os. Det er Jesus.”

Pointe: Jesus er vores konge!

Ideer til udklædning: En dreng med et lagen viklet rundt om livet.

Ideer til rekvisitter: En palmelignende gren.

LUK VINDUET Udskriv

Palmesøndag

Kreative ideer & aktiviteter

 

Rid på æslet
Lad et barn kravle og bære et andet barn på ryggen fra A – B. Lav evt. en konkurrence. Hvem kommer først?

---

Sang/sangkonkurrence
Find sange, der passer til emnet. Lav ”Gæt og grimasser” eller ”Gæt en sang”.
Fx: Hurra for kongen, Syng med, nr. 9.

---

Palmegrene
Lav palmegrene, som I kan bruge til at lege indtoget i Jerusalem. Her er der tre forslag til forskellige palmegrene.
Gå til legekasse.dk

---

Palmegren som bordpynt
Lav palmegrene som bordpynt, der kan hjælpe os at huske dagens bibeltekst.
(Download bilag her til højre)

---

Fingeræsel
Kopier fingeræslet. Mal det, og klip det ud. Måske skal børnene have hjælp til at klippe fingerhullerne ud (kan evt. gøres på forhånd). Børnene kan nu tage æslet på fingrene og bruge fingrene som æslets ben. Lad æslet fortælle, hvad det oplevede palmesøndag.
(Download bilag her til højre)

---

Påskekalender
Børnene kan åbne lågerne på hver helligdag i påsken og evt. få forældrene til at læse stykket fra Bibelen. Se skabelonen på flg. link: legekasse.dk

---

Påskebog
Bog med påskens begivenheder
(Download bilag her til højre)

---

Kongekrone
Jesus er vores konge. Lav kongekroner.
Gå til legekasse.dk

Palmesøndag

Lege

 

Kongens efterfølger
Jesus er vores konge, som vi skal følge efter. Leg en leg, hvor I skiftes til at følges efter hinanden.
Gå til: legekasse.dk

---

Konkurrence – hvem er først klar til at hylde kongen?
Lav en konkurrence, hvor I skal konkurrere om, hvem der først er klar til hylde kongen. Udfordringen er at lave et bestemt antal palmegrene ud af karton, stille sig op på en række og råbe: ”Hosianna”.
Se skabeloner til palmegrene på flg. link: legekasse.dk


LUK VINDUET Udskriv

Palmesøndag

Særligt for drenge

 

Kæphest
Lav en kæphest i træværkstedet … En kæphest, som måske er et æsel! Lad æslet fortælle, hvad der skete, da Jesus red på det.

 

LUK VINDUET Udskriv

Palmesøndag

Øvrige illustrationer

 

Illustrationer
Brug illustrationer, mens du fortæller bibelteksten
(Download bilag her til højre)

---

Palmegrene
Pynt lokalet med palmegrene… eller lignende grene fra en stor potteplante.

---

”Den røde løber”
Lav ”den røde løber” af jakker, trøjer osv. som I kan finde ved fælles hjælp, så I kan lave en vej for kongen.

---

Konger og dronninger
Find en billede af konger og dronninger i galla. Sammenlign med vores Kong Jesus på et æsel. Hvori består forskellen?

 

Palmesøndag

Øvrig inspiration

 

Optrin med sang – Vi vil være med
Lav et optrin med børnene til en gudstjeneste eller familiearrangement. Brug sangen Nr. 95: Vi vil ære med fra Syng med. Lav palmegrene ud af karton, find udklædningstøj og lad en person være Jesus. Lav et optog med palmegrene, mens sangen bliver sunget.

---

Glædelig verdens skønneste morgen
DFS har udgivet en folder, som fortæller om påsken. Se mere på hjemmesiden.
Gå til soendagsskoler.dk


LUK VINDUET Udskriv

Se også...

Hjælpemidler til børnefrø

Disse online hjælpemidler er fra Børnefrø 3
– én samling ud af de 43 i bogen

Er du interesseret i at høre mere om Børnefrø eller hjælpemidlerne, så kontakt os.

Rigtig god fornøjelse sammen med børnene!

Kontaktperson

Lissen Margård Bendix JensenKonsulent i DFS (materialer)
Direkte:5056 8304Email:lissen@soendagsskoler.dk