Palmesøndag

Her på siden finder du en af samlingerne fra Juniorfrø bog 2: Først et opslag fra bogen som pdf, derefter de tilhørende hjælpemidler.

Rigtig god fornøjelse med at formidle påsken for juniorerne.

12 · Palmesøndag

Palmesøndag

Baggrund & Leksikon

Efter helbredelsen af de to blinde i Jeriko kommer Jesus til Betfage, som ligger i udkanten af Jerusalem, ved Oliebjerget. Fra Jeriko til Jerusalem er der 16 km. Ifølge GT er Oliebjerget det sted, hvor Herren selv skal komme til frelse og blive konge over hele jorden (Zak 14,4-9). Jesu indtog i Jerusalem er en handling, der forudgriber dette. En dag skal han vende tilbage i herlighed og magt; men først kommer Messias i afmagt for at give os muligheden for at tage imod hans frelse.Æslet var et almindeligt trækdyr og ridedyr. Hesten derimod var et krigsdyr og blev brugt af de mægtige.På grund af den stor folkemængde ved vi ikke, om det var de samme mennesker, der råbte ”Hosianna!” og ”Korsfæst!”. Så måske har kernen i folkemængden palmesøndag været en anden end kernen i folkemængden langfredag.Til trods for jubelråbene vidste Jesus, hvad der ventede ham. Han vidste, at Jerusalem og dets indbyggere ikke kendte deres besøgelsestid. ”Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham” (Joh 1,11).

---

Leksikon

Davids søn: Der har, med baggrund i GT-profetier, været en forventning om, at der i fremtiden ville komme en ny David eller en Davids søn (Jer 30,9. Hos 3,5. Ez 37,24). David stod for genoprettelse og fornyelse af folkets religiøse og politiske liv. Dette, at Jesus også rent kødeligt var af Davids slægt, har uden tvivl været af stor betydning for de første kristne.
Hvem andre havde kaldt Jesus Davids søn? (Matt 9,27; 12,23; 20,30; 21,9; 22,42).

LUK VINDUET Udskriv
Sange

Palmesøndag

Sange

Syng Med
Nr. 96: Hvem er han, der kommer?
Nr. 97: Vi vil lovsynge, ære
Nr. 98: Påske i Jerusalem
Nr. 113: Halle – halle

---

Fællessang
Nr. 63: Hellig er Gud
Nr. 97: Ja, vi tror på påskemorgen
Nr. 146: Se det Guds lam
Nr. 147: Se, han træder frem

---

Lovsange
Brug evt. tid på at synge lovsange til Jesus – en måde, vi kan hylde ham på i dag. Lad juniorerne finde deres favoritsange fra jeres sangbog.

 


LUK VINDUET Udskriv

Palmesøndag

Undringsspørgsmål

Til samtale: Matt 21,1-9

Hvad undrer du dig over, når du hører om æslet, kongen og indtoget i Jerusalem?

Hvad fortæller beretningen om Jesu kongemagt?

Hvad ville du have tænkt, hvis du stod midt på gaden i Jerusalem, og Jesus kom forbi på et æsel?

Hvorfor er Jesus en konge?

 


LUK VINDUET Udskriv

Palmesøndag

Kreativ bøn

Se kreativ bøn under bønnens år på DFS' hjemmeside

---

Kreative bedeformer til juniorer
(Download bilag her til højre)

Palmesøndag

PowerPoint

Bibelord
(Download bilag her til højre)

---

Højtider
I denne PowerPoint-præsentation er der samlet en række billeder, som alle har at gøre med emnet. Find billederne til højtiden palmesøndag, og lad dig inspirere af billederne og brug evt. et eller flere, når du gennemgår emnet.
(Download bilag her til højre)

---

Billeder til palmesøndag
(Download bilag her til højre)

 

Palmesøndag

Symboler

Æsel kontra hest
Tal om, hvad et æsel og en hest symboliserer. Hvorfor kom Jesus ridende på et æsel frem for en hest?

---

Højtidens farve – violet
Den violette farve symboliserer ånd, alvor og anger og bliver brugt palmesøndag. Umiddelbart kunne man tro, at palmesøndag er en festdag, men dagen er også en alvorens dag, hvor Jesus ved, hvad han har i vente – lidelsen og døden.

 

LUK VINDUET Udskriv

Palmesøndag

Illustrationer

At lægge sin ”kappe”
Hvem har de hurtigste hænder? Medbring to klude eller to aviser til hvert hold, og lav et punkt, som holdet skal rundt om. Juniorerne deles i hold a to personer. Nu gælder det om at få nr. 1 til at komme rundt på banen uden at betræde gulvet. Den anden skal lægge aviser eller klude ud og derved få vedkommende hurtigt frem.
Hvordan føles det at lægge aviser/klude? Hvordan føles det at være den, der skal betræde det.

---

Palmesøndag – et ord på kalender
Tag udgangspunkt i navnet palmesøndag. Hvad skete der ifølge Bibelen?

---

Flag og hyldest
Tag et flag med, og tal om, hvordan det er, når de kongelige besøger en by.
Tal om, hvordan de kongelige kommer frem. (Flotte biler, private fly, guldkaret osv.). Hvorfor kom kong Jesus på et æsel… var der ingen heste?

---

At blive hyldet
Skab en vinderstemning, hvor vinderne bliver hyldet, fx efter en leg, fodboldkamp eller en konkurrence. Hvordan er det at være på podiet, og hvordan er det at hylde? Hvad er det, der gør, om man har lyst at ”hylde med” – eller man helst ville være foruden?

---

Konger og dronninger
Find en billede af konger og dronninger i galla. Sammenlign med vores ”Kong Jesus” på et æsel. Hvori består forskellen?

 

LUK VINDUET Udskriv

Palmesøndag

Drama

Se på Jesus
Et fortælling og dramastykke om påskens begivenheder.
Gå til dramakartoteket

---

TV2 - Israel år 33 (påskespil)
Et dramastykke, som er formet som en nyhedsudsendelse
Gå til dramakartoteket

---

Totalteater
Inddel juniorerne i to hold.
Det ene hold forbereder et skuespil, som spiller indtoget med Jesus. De fordeler rollerne (Jesus, to disciple og manden med æslet) og øver sig med replikker. Bliv evt. inspireret af replikkerne fra dette dramastykke: Indtoget i Jerusalem.
Gå til dramakartoteket
Det andet hold er folkeskaren, som hylder Jesus. De laver palmegrene (se forslag til palmegrene på flg. link: legekasse.dk, finder trøjer/jakker frem og øver sig hyldesten fra Matt 21,9.
Til sidst opfører I totalteateret.

 

LUK VINDUET Udskriv

Palmesøndag

Levende fortælling

Tekst: Luk 19,28-40

(”Levende fortællinger” – er en opdigtet fortælling, hvor man møder biblens personer ”live” og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes synsvinkel. Klæd dig ud og vær den person, som her er beskrevet.
Læs den anførte bibeltekst, som en del af din egen forberedelse.
Der er til sidst beskrevet aktiviteter til løb, aktivitetsdag, træf osv. til forskellige målgrupper.)

Et øjenvidne fra palmesøndag

”Benjamin fortæller”:
”Hej. Jeg hedder Benjamin, og jeg er 10 år gammel. Forleden dag var der et kæmpe optog i min landsby. Folk jublede, bredte deres kapper ud på jorden, plukkede palmegrene, som de viftede med. Og så råbte de højt og af glæde: ”Halleluja!”
Kan I måske gætte, hvorfor der var et kæmpe optog? Det var Jesus, der kom ridende på et æsel.
Dagen startede ellers, som den plejede. Vi havde fri fra skole den dag, og jeg legede foran vores hus, sammen med min lillebror Judas. Min mor, Deborah, gik og ryddede op. Solen skinnede, det var egentlig en ganske dejlig dag. Midt i det hele kom vores far gående med hurtige skridt imod os: ”Skynd jer at komme med”, sagde han. ”Jesus kommer i dag. Han vil lade sig hylde som en konge. Det siger de rundt i byen. Der er en, som har set, hvordan Jesu disciple hentede et æsel, som deres mester skulle bruge. Kom, Judas, Benjamin og Deborah. Vi skal hen og se Jesus!”
Far løftede Judas op til sig, og så gik vi ellers så hurtigt, som vi kunne, så vi kunne nå at se Jesus. Vi fandt et godt sted, hvor vi kunne stå. Der var rigtig mange mennesker. De var glade og stod klar til at hylde Jesus. Nogle begyndte at tage deres kapper af og lægge dem på jorden. Andre stod klar med palmegrene.
I det fjerne kunne vi høre, hvordan jublen blev højere og højere. Nu kom Jesus ridende hen imod vores plads. Folk viftede og vinkede med deres palmegrene og råbte med stor glæde: ”Hosianna, dér kommer vores konge. Hosianna, han er vores konge. Velsignet være vores konge, som kommer i Herrens navn.” Det var så festligt, og jeg blev så glad af at se Jesus, og hvordan de andre jublede og blev ved med at råbe: ”Hosianna, han er vores konge.” Utrolig – det var Jesus. Han var flot, sådan som han sad der på æslet!
Da Jesus var reddet forbi os, tog far fat i min hånd og sagde: ”Benjamin. Det, du har set her, er stort. Du er heldig, du har set Jesus, som blev hyldet som konge. Fordi det betyder at nu, bliver alting meget bedre. Gud har lovet os, at engang vil han sende en konge, som skal redde os. Det er Jesus.”

Pointe: Jesus er vores konge!

Ideer til udklædning: En dreng med et lagen viklet rundt om livet.

Ideer til rekvisitter: En palmelignende gren.

---

Forskellige opgaver

(Brug flg. ideer til børn, juniorer eller til et arrangement for hele familien, når de har været på besøg hos den ovennævnte person)

Hvem er hurtigst med ”den røde løber”
Del op i hold. Se hvilket hold, der først kan lave ”den røde løber” af deres tøj. Hvem kommer hurtigst fra punkt A til punkt B ved at lave en strimmel af det tøj, bælter, snørebånd osv., som deltagerne kan undvære.

Kong Jesus
Lav en collage, der viser, hvad det betyder at Jesus er vores konge. Pynt den med kroner, troner, æsler og hvad deltagerne kommer til at tænke på, når de hører ordet: Kong Jesus.

”Hurra for Jesus”
På gaden i Jerusalem var der jubel. De råbte ”Hurra” for Jesus – og hyldede ham, som deres konge.
Find takkesange fra ”Syng med”, syng dem, digt nye og lovsyng Jesus.

Kongens efterfølger
Jesus er vores konge. Vi skal følge ham, lære af han og gøre, som han siger. Sæt musik på og lad deltagerne løbe i en stor kæde. Den forreste er ”kongen” og vedkommende bestemmer, hvad resten skal gøre. Nu kan man så vælge at følge kongen eller lade være. Tal om, at det valg har vi også – men at det er klogest af os, at følge kong Jesus i vores liv. Tal om, hvad det betyder, at have ham som konge.

Forslag til sange fra ”Syng med”:
Nr. 9: Hurra for kongen
Nr. 95: Vi vil være med
Nr. 96: Hvem er han, der kommer?
Nr. 97: Vi vil lovsynge, ære
Nr. 98: Påske i Jerusalem

LUK VINDUET Udskriv

Palmesøndag

Opgaveark

 

Opgaveløsning

  1. Svarforslag: I påskeugens begyndelse lader Jesus sig hylde for at minde folk om, at han er konge, og for at det skal gå i opfyldelse, som er talt ved profeterne.
  2. Herren har brug for det.
  3. Svarforslag: Jesus kan både være en konge, vi giver lov til at bestemme i vores liv – og han kan være en, vi helt glemmer.
    Vi kan hylde Jesus ved at lovsynge ham, bede til ham, tro ham, adlyde ham osv.
  4. Se, din konge kommer til dig
    Svarforslag: Jesus kommer til os gennem sit ord, andre mennesker, i bønnen, i tankerne osv.
  5. Svarforslag: Jesus ville være en fredskonge for alle mennesker på hele jorden. En konge, der kunne skabe Guds fred til alle mennesker.

 

Palmesøndag

Særligt for drenge

Bær i kongestol
Lav forskellige konkurrencer, hvor man skal bære hinanden i kongestol.

 

LUK VINDUET Udskriv

Palmesøndag

IT-aktivitet

Lovsange på youtube
Lad juniorerne finde nogle danske og engelske lovsange til Jesus på youtube.
I kan fx finde nogle af de sange, der står i sangbogen Fællessang.

---

Sangen: En kærlighed
Lyt til sangen: ”En kærlighed” med gospel-kids. Gå til youtube.com
Tal om, hvilken kærlighed vores Konge, Jesus, har til os.

---

Sms-løb til palmesøndag
(Download bilag her til højre)
Lav et løb, hvor juniorerne skal svare på opgaver, som har en tilknytning til palmesøndag og Jesus, som vores konge. I kan give opgaverne numre, og juniorerne bestemmer selv, hvilken rækkefølge de tager opgaverne i. Svarene skal de sende på sms til en leder, som så sender en bekræftelsessms, inden de må fortsætte til næste post.

 

Palmesøndag

Lege

Tøjkæde
Del juniorerne i hold. Lav et ”punkt A” et stykke derfra, hvor juniorerne fra startstedet skal lave en tøjkæde af det tøj, som de kan undvære. Hvem får først lagt en tøjkæde til punkt A?

---

Find kongekroner
Tegn forskellige kongekroner på hvert sit stykke papir. Èn af kongekronerne tilhører vores konge, Jesus. Marker denne krone.
Juniorerne skal i hold udføre forskellige konkurrencer for at få en kongekrone. Når de har udført en konkurrence, får de en kongekrone. Er det Jesu kongekrone, har de vundet.

Forslag til forskellige opgaver:
Bære i kongestol.
Løfte hinanden på ryggen.
Gå på aviser fra pkt. A-B.
Synge en lovsang
Osv.

 

LUK VINDUET Udskriv

Palmesøndag

Kreative ideer & aktiviteter

Collage over vores ”Kong Jesus”
Lav en collage med billeder og ord fra diverse blade, aviser og reklamer, som viser, hvordan vi kan hylde vores ”Kong Jesus” i dag.

---

Malerier med palmesøndag
Lav små malerier eller billeder, hvor I i midten skriver ord fra folkets hyldest (Matt 21,1-11). Rundt om maler I eller tegner palmegrene og kongekroner.
I kan male palmegrene på ved at bruge et frisk blad. Kom et tyndt lag maling på bladets bagside, og tryk det ned på lærredet.

---

Palmegrene
Lav palmegrene, som I kan tage med hjem og pynte med. I kan evt. skrive bibelordet ”Se din konge kommer” på grenene.
Se forslag til palmegrene på flg. link: legekasse.dk

---

Påskebog
Lav en påskebog, så juniorerne kan holde styr på, hvad der sker i Bibelen i påskedagene.
(Download bilag her til højre)

---

Påskevase
Tag en mælkekarton. Skær toppen af, så det bliver til en vase. På hver af vasens sider skrives navnet på en dag i påskeugen (palmesøndag, skærtorsdag, langfredag og påskedag). Find og skriv bibelsteder, hvor der beskrives, hvad der sker de enkelte dage. Tegn evt. forskellige symboler til de enkelte dage (fx en palmegren/kongekrone. Vin og brød. Et kors og påskedag en tom grav).

Palmesøndag

Brug kroppen

At lægge sin ”kappe”
Hvem har de hurtigste hænder? Medbring 2 klude eller 2 aviser til hvert hold, og lav et punkt, som holdet skal rundt om. Juniorerne deles i hold a 2 personer. Nu gælder det om at få nr. 1 til at komme rundt på banen uden at betræde gulvet. Nr. 2 skal lægge aviser eller klude ud og derved få vedkommende hurtigt frem.
Hvordan føles det at lægge aviser/klude? Hvordan føles det at være den, der skal betræde det.

---

Konkurrence – hvem er først klar til at hylde kongen?
Lav en konkurrence, hvor I skal konkurrere om, hvem der først er klar til hylde kongen.
Udfordringen er, at hvert hold finder et x antal grene i en skovbund, stiller sig op på en række og råber: ”Hosianna, Davids søn, Hosianna”. (Bemærk, at juniorerne ikke tager grene fra træerne)

---

Bære i kongestol
Lav en konkurrence, hvor juniorerne skal bære hinanden i en ”kongestol”.

 

LUK VINDUET Udskriv

Palmesøndag

Øvrig inspiration

Fra aktivitetsoversigten

Aktivitet 9: Højtidskalender
Se, hvordan højtiderne ligger i forhold til hinanden.
(Download bilag her til højre)

---

Palmegrene
Pynt lokalet med palmegrene… eller lignende grene fra en stor potteplante.

---

Samtale blandt juniorer
(Download bilag her til højre)
Bliv inspireret til, hvordan juniorerne kan snakke og samtale om dagens emne. I bilaget ”Forslag til samtalemetoder” er der en præsentation af samtalemetoderne:

Tjek-ind-spørgsmål:
Små spørgsmål, som handler om dagens emne eller bibeltekst. Juniorerne får en seddel med et spørgsmål, som de skal stille en anden juniorer.

Mix og Match:
Juniorerne har hver deres seddel med en halv sætning på, hvor de skal finde den anden halvdel af sætningen hos en anden juniorer.

”Kryds og Bolle” med spørgsmål og aktivitet:
En omgang ”kryds og bolle”, hvor juniorerne i hold skal svare på spørgsmål eller lave en konkurrence ud fra dagens emne eller bibeltekst.

 

Se også...

Hjælpemidler til juniorfrø

Disse online hjælpemidler er fra Juniorfrø 2
– én samling ud af de 47 i bogen

Er du interesseret i at høre mere om Juniorfrø eller hjælpemidlerne, så kontakt os.

Rigtig god fornøjelse sammen med juniorerne!

Kontaktperson

Lissen Margård Bendix JensenKonsulent i DFS (materialer)
Direkte:5056 8304Email:lissen@soendagsskoler.dk