Påskemåltid for juniorerne

Her på siden finder du en af samlingerne fra Juniorfrø bog 2: Først et opslag fra bogen som pdf, derefter de tilhørende hjælpemidler.

Rigtig god fornøjelse med at formidle påsken for juniorerne.

12 · Påskemåltid for juniorerne

Påskemåltid for juniorer

Baggrund & Leksikon

I Bibelen fortælles om mennesker, der holdt påskemåltid sammen (fx 2 Mos 12 og 3 Mos 23,4ff.).
Jesus brugte dette påskemåltid til at fortælle, hvad der skulle ske med ham. Gud førte sit folk til frihed fra Egypten, og Jesus førte Guds folk til frihed – hjemme i Himlen.
Der er ingen tvivl om, at da Jesus fejrede dette måltid sammen med sine disciple, spiste de lam, usyret brød og bitre urter, for sådan havde Gud befalet det (3 Mos 23,4ff., Matt 26,17-19). Sådan gør jøder ikke mere, fordi et påskelam skal slagtes i templet i Jerusalem, og der er ikke længere noget tempel. Det har der ikke været i snart 2000 år. Nu spises der fisk, oksesteg eller kalkun i stedet.
For os som kristne er det ikke afgørende, hvad selve måltidet består af, men mere ordene, der hæfter sig derved. (I klubben kan vi måske lade saftevand og kage være på den plads, som måltidet har).
Til ritualet hørte/hører desuden, at der drikkes 4 glas vin i løbet af aftenen, og at aftenen sluttes med at synge ”lovsangen”, dvs. Sl 115-118. De bitre urter, der spises til, er til minde om slaveriet i Egypten. Der fremsiges en velsignelse ved måltidets start og afslutning samt før og efter skænkningen af de 4 glas vin.
Påskemåltidet var en familiebegivenhed (på samme måde som vores familiejul), men det var ikke ualmindeligt, at en rabbiner spiste det sammen med sine disciple. På mange måder var denne gruppe jo også lige så nær som den kødelige familie. Når Jesus spiser det med sine disciple, bekræfter han endnu en gang sine ord om forholdet mellem de troende (se også Matt 12,48-50).

Yderlige information:
Glæden ved at holde påskemåltid
Læs et interview med Anne Katrine Thunbo-Pedersen
Gå til indremission.dk

Liturgi af påskemåltid i familien
Gå til indremission.dk

Det jødiske påskemåltid og evangeliet af Ole Andersen
Gå til ordetogisrael.dk

---

Leksikon

Påske: Pesach betyder ”forbigang” og peger tilbage til udvandringen fra Egypten, hvor dødsenglen gik forbi alle huse med blod på dørstolper og overliggere (2 Mos 12,13). Det er denne udgang/udfrielse fra slavearbejde, der er det centrale i jødernes påske, og Gud havde befalet, at det skulle huskes. Det var ved denne begivenhed, at Gud for alvor samlede Israel og gjorde dem til ét folk (2 Mos 12).

LUK VINDUET Udskriv
Sange

Påskemåltid for juniorer

Sange

Nr. 97: Vi vil lovsynge ære
Nr. 103: Jesus lever, Jesus lever
Nr. 104: Han er opstanden

---

Fællessang
Nr. 97: Ja, vi tror på påskemorgen
Nr. 146: Se det Guds lam
Nr. 148: Se, hvilken morgen

 


LUK VINDUET Udskriv

Påskemåltid for juniorer

Undringsspørgsmål

Til samtale over påskemåltidet:

Hvad undrer du dig over, når du er med til påskemåltidet?

Hvilke dele af påskemåltidet syntes du er med til at minde om vores påske?

Hvorfor er det godt at have nogle traditioner, hvor vi mindes noget, der skete for mange år siden? Hvad kan vi bruge det til i dag?

---

Til samtale over Jesu lidelses historie:

Hvad undrer du dig over, når du hører om Jesu, der måtte lide og dø på et kors?

Hvad kan vi bruge den historie til i dag?

Hvorfor er Jesu lidelses historie så vigtig for os?

 

LUK VINDUET Udskriv

Påskemåltid for juniorer

Kreativ bøn

Se kreativ bøn under bønnens år på DFS' hjemmeside

---

Kreative bedeformer til juniorer
(Download bilag her til højre)

Påskemåltid for juniorer

PowerPoint

Bibelord
(Download bilag her til højre)

---

Højtider
I denne PowerPoint-præsentation er der samlet en række billeder, som alle har at gøre med emnet. Find billederne til højtiden påske, og lad dig inspirere af billederne og brug evt. et eller flere, når du gennemgår emnet.
(Download bilag her til højre)

---

Billeder af påskemåltidet
Billeder til inspiration til dig, som leder, så du har en fornemmelse af, hvad du skal til at gennemgå sammen med juniorerne.
(Download bilag her til højre)

---

Billeder til Jesu lidelseshistorie
(Download bilag her til højre)

 

T489: Påskemåltid for juniorer

Symboler

Kirkens symboler:
Måltidsfællesskab (nadveren)
Kalk (vinbægret) og disk (brød)
Korset – Jesu lidelser for vores skyld.
Det tomme kors – De kristnes sejrssymbol. Jesus opstod igen.

---

Symboler i påskemåltidet
Smag de enkelte måltider og tal om, de forskellige symboler.
Saltvandsskåle (til minde om de salte tårer, israelitterne græd under slaveriet)
Bitre urter (til minde om slaveriet)
Charoset (til minde om det mudder, israelitterne med møje brugte til at lave mursten af)
Osv. Se under ”Øvrig inspiration/Påskemåltidet”.

 

LUK VINDUET Udskriv

Påskemåltid for juniorer

Illustrationer

Illustration til påskemåltidet:
Et dækket bord
Medbring dug, fine kopper, service, lys o. lign. Tal om, hvordan disse ting kan være med til at skabe et festlig bord. Hvad gør det ved os, når vi spiser sammen ved et dækket bord? Mon bordet, hvor Jesus og hans disciple sad, var festligt?

Brød og vin
Lån evt. kirkens kalk og disk (vinbæger og tallerken til brødet) og vis det. Det minder os om det måltid - nadveren, vi har sammen med Jesus i dag. Ved Påskemåltidet blev nadveren indstiftet.

---

Illustration til Jesu lidelses historie:
Korsets vej
(Download bilag her til højre)
Deltagerne (v/punkt A) skal følge hinanden hen til Golgata – hen til Jesu kors. (Et hjemmelavet kors, der står et stykke fra (punkt B)).
Jesu lidelses historie er hans vej til korset. Undervejs kan du bruge forskellige virkemidler til at give et overblik over hændelserne, som Jesus blev udsat for undervejs.

Se forslag her:
1. Med billeder:
Brug nogle af billeder fra PowerPoint præsentationen, printe dem ud og hænge dem op på en snor, som fører hen til Golgata.

2. Med ord:
Skriv nogle stikord på papir og hæng dem op på en snor, som fører hen til Golgata. Fx Jesu bøn, Judas kysset, hanegal, Barnabas osv.

3. Med personer:
Du kan også bruge juniorerne, som undervejs laver en bevægelse eller illustration og bliver siddende/stående der - fx:
I Gethsemane – en juniorer sidder på gulvet med foldede hænder.
Tilfangetagelsen – en juniorer står med et plastiksværd.
Peters fornægtelse – en juniorer står med ryggen til.
Tornekrone – læg torne, et stykke pigtråd eller stiklen fra en rose.
Osv.

 

Påskemåltid for juniorer

Drama

Totalteater
Læg en dug på gulvet eller rul en papirsdug ud. Lad dem trække en seddel med en disciplenes navne. Lederen er Jesus, som fortæller, hvad der skal ske – alt imens deltagerne mimer til.

 

LUK VINDUET Udskriv

Påskemåltid for juniorer

Levende fortælling

Jakobs oplevelse i Getsemane have
(Download bilag her til højre)

---

Tekst: Matt 27,31b-51 + 54

(”Levende fortællinger” – er en opdigtet fortælling, hvor man møder biblens personer ”live” og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes synsvinkel. Klæd dig ud og vær den person, som her er beskrevet.
Læs den afførte bibeltekst som en del af din egen forberedelse.
Der er til sidst beskrevet aktiviteter til løb, aktivitetsdag, træf osv. til forskellige målgrupper.)

Jesu lidelses historie: Simon, der bærer Jesu kors

”Simon” fortæller:
”Hej med jer. Jeg hedder Simon. Nu skal jeg fortælle jer om en meget mærkelig dag. Folk havde råbt om, at Jesus skulle korsfæstes. Det gav Pilatus så lov til, at det kunne ske. Det var nemlig ham, der bestemte i vores land. Han lod Jesus, der kun havde gjort noget godt, piske og plage, så blodet rendte ned af ham. Jeg kunne ikke lide at se det, men alligevel ville jeg ikke gå glip af det. Jeg måtte følge med i, hvad der skete med ham, Jesus. Efter nogen tid, gav de ham en bjælke på ryggen, som var det kors, som han skulle dø på. Han skulle selv bære det ud til Golgata, hvor han skulle korsfæstes. Jeg fulgte med, bekymret og bange, jeg så på Jesus. Jeg så, hvordan han led. Han havde mange smerte, han havde ondt, det så næsten ud som om, han somme tider ikke kunne trække vejret. Han faldt flere gange, og jeg have ofte lyst til at løbe hen og hjælpe ham, men jeg turde ikke. Jeg var bange. Men da han faldt endnu engang, greb en soldat fat i mig, og sagde: ”Du der, tag bjælken fra ham, og bær den for ham, ellers når vi aldrig ud til Golgata” Jeg var mundlam, men jeg kiggede Jesus i øjnene, og det lyder måske utrolig, men han smilede til mig. Jeg tog bjælken, og så gik jeg efter Jesus. Det var en lang tur. Da vi kom ud til Golgata, tog soldaten bjælken fra mig og skubbede mig væk. Jeg havde mest lyst til at blive og tage Jesus i hånden. Men jeg vendte mig om og kunne på en måde mærke, at Jesus så efter mig, jeg følte, han sagde tak til mig på en eller anden måde.
Jeg stod med tårer i øjnene, da Jesus blev hængt op på korset. Jeg så smerten i hans øjne. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg stod der, men pludselig blev det mørkt. Her midt på dagen. Det var vildt mærkeligt. Og jeg hørte, Jesus råbe: ”Det er fuldbragt”. Soldaterne løb hen til ham. Jeg hørte en sige: ” Han er død”. Jeg braste sammen, faldt på knæ og græd. Der kom også et frygtelig jordskæv. Jeg blev bange og løb hjem. Det var underligt, for der var nogle der sagde, at de døde var stået ud af deres grave – lige på det tidspunkt. Det lyder da underligt…
Efter sabbatten hørte jeg det meste fantastiske fra nogle kvinder. De havde været ud ved den grav, som de havde lagt Jesus i, de sagde, han var opstået. Jesus lever. Jeg forstod ingenting. Men alligevel så græd jeg af glæde. Tænk, Jesus lever…”

Pointe: Jesus kunne bruge Simon – og Jesus stod op af graven og lever.

Ideer til udklædning: Et farvet lagen.

Ideer til rekvisit: En træbjælke.

Bøn: Kære Gud. Tak, fordi du kunne bruge Simon - og tak, at han var villige til at lade sig bruge af dig. Vi forstår ikke, hvor meget ondt Jesus måtte igennem, men vi takke dig fordi, at Jesus gik ud af graven og blev levende igen. Amen.

---

Forskellige opgaver

(Brug flg. ideer til børn, juniorer eller til et arrangement for hele familien, når de har været på besøg hos den ovennævnte person)

At bære noget trods forhindringer på vejen
Gå på en vej fyldt at forhindringer med en balje vand på hovedet. Hvem kan gøre det på hurtigst tid? Forestil jer, hvor meget bjælken vejede i forhold til baljen på hovedet.

Der blev mørke
Leg forskellig mørkelege. Kan I finde vej i mørket?

Kors
Lav forskellige kors af træ, papir, som collage m.m.

Collage
Lav Golgata og den tomme grav af forskellige naturmaterialer.

Forslag til sange fra ”Syng med”:
Nr. 94: Hil dig frelser og forsoner
Nr. 100: Jesus lever, graven brast
Nr. 101: På Golgata stod der et kors.

 

Påskemåltid for juniorer

Særligt for drenge

Rollespil med soldaterne
Lad drengen været klædt ud som soldater med krigsmaling osv. Lad dem få hver en rolle og vær selv interviewer fra avisen, der kommer og spørger soldaterne, hvad de oplevede:
Soldaterne i Getsemane have, dem, der piskede Jesus, de, der satte tornekronen på ham, de, der harmrede navlerne i, spillede terninger om hans tøj, gav ham noget at drikke, stak et spyd i siden, holdt vagt ved graven osv. Soldaterne gjorde bare, hvad de havde fået besked på… eller havde de mon også et had til Jesus?

---

Kors
Lav kors sammen drengene. Se 3 forslag her:

1. Kors ud af gasbeton: legekasse.dk

2. Kors ud af patentbånd: legekasse.dk

3. Kors ud af træ: legekasse.dk

LUK VINDUET Udskriv

Påskemåltid for juniorer

IT-aktivitet

YouTube-klip
Se og hør sangen ”En kærlighed” med Gospel-kids på YouTube: youtube.com
Tal om, hvem Jesus var, og hvorfor han var så specielt.

---

Billeder
Find billeder fra påskemåltidet, som stadig er en jødisk tradition.

 

LUK VINDUET Udskriv

Påskemåltid for juniorer

Lege

Moses-quiz
(Download bilag her til højre)
I begyndelsen af påskemåltidet bliver der forklaret, hvad det er, vi mindes – en minde om dengang, Moses skulle føre israelitterne ud af Egypten.
Ved dette punkt kan I give juniorerne en ”Tip en 10’er” om Moses med spørgsmål, som omhandler forskellige situationer for Moses´ liv. Kan juniorerne huske noget fra Moses´ liv?

Påskemåltid for juniorer

Kreative ideer & aktiviteter

 

Påskens forløb
(Download bilag Begivenheder her til højre)
Inddel juniorerne i hold og giv dem x antal billeder fra bilaget, så alle billeder er delt ud. Juniorerne læser bibelteksten til billedet og finder ét bibelvers, som fortæller om billedet. Skriv bibelverset ved billedet. Sæt en snor op i lokalet med tøjklemmer på. Lad holdene skiftes til at sætte et billede og dan billederne i påskebegivenhedernes rækkefølge.
Tal med juniorerne om, hvorfor Jesu lidelseshistorie er vigtig for os.

---

Vendespil med påskens begivenheder
(Download bilag Vendespil her til højre)
Lad juniorerne lave vendespil med billeder og bibelvers eller med billeder og påskedagene.
Det er en måde, hvorpå juniorerne bliver bevidst om påskedagenes begivenheder.
Se bilaget, hvor du kan udvælge enten et vendespil med billeder og påskedage eller billeder og bibelvers alt efter din målgruppes viden.

Variation:
I kan lave vendespillet som ”et levende vendespil”. Brug antal brikker, som antal juniorer. To juniorer kommer ud for døren. Brikkerne fordeles til de resterende juniorer, som holder billedet foran sig. De stiller sig på en række eller rundkreds med ryggen indad. De to juniorer kommer ind igen og skal gå i midten. De skiftes til at prikke to juniorer på skulderen (dvs. vende en brik), som vender sig om og viser deres billedet. Passer de sammen har de et stik.

---

Fra aktivitetsoversigten

Aktivitet 6: Genbrugskunst
Påskedage af naturmateriale

(Download bilag Naturkors her til højre)

Inddel juniorerne i hold med hver sin påskedag. De skal nu finde materialer i naturen og danne et billede af dagens begivenhed. Tag billeder af dagene.

Mosaikkors
(Download bilag her til højre)
Lad juniorerne smadre gammelt porcelæn, som de sætter på et trækors med fliselim. Se et eksemplet på bilaget.

Tornekrone: legekasse.dk

---

Aktivitet 8: Pynt til bord og vindue
Lav kors, der skal minde om Jesu død på korset.

Se forskellige forslag her:

Forslag 1: Golgata
Lav en illustration fra Golgata. Se tre forskellige forslag med papirskors, karton eller saltdej på flg. link: legekasse.dk

Forslag 2: Kors i elefanttråd: legekasse.dk

Forslag 3: Kors med ståltråd: legekasse.dk

Forslag 4: Kors med mønster: legekasse.dk

---

Aktivitet 10: Højtidsmad
Bag usyret brød

Se opskrift på dette link: legekasse.dk

Påskemåltid for juniorer

Brug kroppen

Kom hurtig afsted…
Israelitterne skulle spise deres mad, samtidig med de skulle være klar til at tage af sted. (2 Mos 12, 11: Sådan skal I spise det: I skal have kjortlen bundet op om lænderne og have sandaler på fødderne og stav i hånden; i al hast skal I spise det.)
Lav en konkurrence, hvor juniorerne sidder på gulvet og er inddelt i hold. Hvem får først fat i flg.? En teske, en sten, en sko, en mobiltelefon osv. (Denne konkurrence kan bruges under påskemåltidet.)

LUK VINDUET Udskriv

Påskemåltid for juniorer

Aktuelle hjemmesider

Ordet og Israel
Få inspiration fra Ordet og Israels hjemmeside:
Vejledning til påskemåltidet med lederoversigt, bibeltekster m.m. på flg. link:ordetogisrael.dk
Få evt. besøg af en, der kan lede og afholde påskemåltidet sammen med jer fra Joffi kids.
Jylland: Kontakt Kirsten Østerby (Skjern). Tlf. 2678 3445, kirstenoesterby@skjern-net.dk
Sjælland: Kontakt Krista Andersen (Frederikssund). Tlf. 47 38 58 58, krista.andersen@tdcadsl.dk

---

Israelsmissionen
Læs om påskemåltidet på Israelsmissionens hjemmeside: israel.dk

LUK VINDUET Udskriv

Påskemåltid for juniorer

Øvrig inspiration

Fra aktivitetsoversigt

Aktivitet 9: Højtidskalender
(Download bilag her til højre)
Se, hvordan højtiderne ligger i forhold til hinanden.

---

Spis og drik på gulvet
Medbring en papirsdug og læg den på gulvet. Lad juniorerne tegne tallerken, kniv og gaffel og andet, der er på bordet. Brug det til klubbens forfriskning.

---

Samtale blandt juniorer
(Download bilag her til højre)
Bliv inspireret til, hvordan juniorerne kan snakke og samtale om dagens emne. I bilaget ”Forslag til samtalemetoder” er der en præsentation af samtalemetoderne:

Tjek-ind-spørgsmål:
Små spørgsmål, som handler om dagens emne eller bibeltekst. Juniorerne får en seddel med et spørgsmål, som de skal stille en anden juniorer.

Mix og Match:
Juniorerne har hver deres seddel med en halv sætning på, hvor de skal finde den anden halvdel af sætningen hos en anden juniorer.

”Kryds og Bolle” med spørgsmål og aktivitet:
En omgang ”kryds og bolle”, hvor juniorerne i hold skal svare på spørgsmål eller lave en konkurrence ud fra dagens emne eller bibeltekst.

 

Se også...

Hjælpemidler til juniorfrø

Disse online hjælpemidler er fra Juniorfrø 2
– én samling ud af de 47 i bogen

Er du interesseret i at høre mere om Juniorfrø eller hjælpemidlerne, så kontakt os.

Rigtig god fornøjelse sammen med juniorerne!

Kontaktperson

Lissen Margård Bendix JensenKonsulent i DFS (materialer)
Direkte:5056 8304Email:lissen@soendagsskoler.dk