Langfredag

Her på siden finder du en af samlingerne fra Juniorfrø bog 1: Først et opslag fra bogen som pdf, derefter de tilhørende hjælpemidler.

Rigtig god fornøjelse med at formidle påsken for juniorerne.

15 · Langfredag

Langfredag

Baggrund & Leksikon

 

Golgata lå uden for bymuren. Efter jødisk lov skulle en gudsbespotter henrettes uden for bymuren som et tegn på, at vedkommende var udstødt af gudsfolket (Hebr 13,12-13). Selve korsfæstelsen som straf var en romersk måde at henrette på, og det var meget grusomt og nedværdigende.

Det var almindeligt, at en dødsdømt selv måtte bære tværbjælken til sit kors. At soldaterne tvinger Simon fra Kyrene til at bære Jesu kors, tyder på, at mishandlingen havde været så hård, at Jesu ikke selv magtede det.

Anklagen mod Jesus var, at han kaldte sig jødernes konge. For jøderne var det gudsbespottelse, og for romerne var det oprør mod kejseren

Anklagen blev skrevet på en tavle og sat fast på korset over forbryderens hoved. Anklagen mod Jesus var, at han kaldte sig ”jødernes konge”. Han påstod at være Messias. For jøderne var det gudsbespottelse. For romerne var det oprør mod kejseren.

Det Hellige og det Allerhelligste betegner 2 forskellige rum i templet adskilt med et stykke stof. Rummet, der kaldtes det Hellige, var kun for præster, og i det Allerhelligste blev der hvert år til den store forsoningsdag udvalgt en præst til at gå derind og stænke blod på klædet over pagtens ark, som stod der med de 10 bud. Dette rum var et symbol på det sted, hvor Gud mødte sit folk.

Da de døde opstår, bliver det en forudsigelse af det, der sker igen ved Jesu genkomst.

Det, der skete med Jesus, var ikke en beklagelig hændelse, men det var nødvendigt for vor frelse. Gud havde planlagt dette af kærlighed til os. Derfor er langfredag ikke bare lidelsens dag, men også en befrielsens dag. Befrielse fra vore synder.

Korset er ikke bare et symbol på lidelse og død, men et frihedsmærke for alle, der tror på Jesus. Fx tegner præsten korset for pande og bryst på det lille barn under dåben for at vise, at det tilhører Jesus Kristus og har del i det, Jesus gjorde for os på korset.

I Trosbekendelsen siger vi, hvad der skete langfredag: At Jesus blev ”... pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet”. (Se Katekismus Updated, Lohse, eller ”Luthers lille Katekismus” bag i Salmebogen).

---

Leksikon

Golgata/Hovedskalsted: Kranium.

Kyrene: En by ved Middelhavet vest for Egypten, hvor der boede mange jøder.

Elias: En profet fra GT.

Forhænget i templet: Det adskilte det Hellige fra det Allerhelligste rum, stedet for Guds nærvær. At det revnede fra øverst til nederst, var et tegn fra Gud på, at adgangen til ham nu var fri i kraft af Jesu offerdød.

Jordskælv: Det er et udtryk for Guds dom, ligesom mørket var det. Dommen og frelsen hører sammen.

Enbårne: Eneste fødte.

 

LUK VINDUET Udskriv
Sange

Langfredag

Sange

 

Syng Med
Nr. 57: Intet kan rive mig ud af hans kærlighed
Nr. 97: Vi vil lovsynge, ære
Nr. 103: Jesus lever, Jesus lever
Nr. 104: Han er opstanden
Nr. 127: Alt blev med ét så stille
Nr. 203: Det er så herligt at se på

---

Fællessang
Nr. 15: Den kærlighed, som Gud har vist
Nr. 55: Gud, din nåde er større
Nr. 56: Gud, hvorfor gjorde du dog det?

 


LUK VINDUET Udskriv

Langfredag

Undringsspørgsmål

 

Til samtale over Matt 27,31b-51 + 54:

- Hvad undrer dig, når du hører om Jesu død på korset?

- Hvad fortæller det om Gud, at han lod sin søn dø på korset?

- Er langfredag en sørgelig eller glædelig dag?

 

LUK VINDUET Udskriv

Langfredag

Kreativ bøn

Se kreativ bøn under bønnens år på DFS´s hjemmeside

---

Kreative bedeformer til juniorer
(Download bilag her til højre)

Langfredag

PowerPoint

Bibelord med billede
(Download bilag her til højre)

---

Højtider
I denne PowerPointpræsentation er der samlet en række billeder af datoer og kalendere. Der er en kalenderoversigt til de måneder og højtider, som bliver gennemgået i højtidsværkstederne. Lad dig inspirere af billederne og brug evt. et eller flere, når du taler om højtiderne.
(Download bilag her til højre)

 

Langfredag

Symboler

 

Flag på halv stang
Sæt et bordflag på bordet og flag på halv. Hvad er det symbol på?

---

Kors
Tal om, hvorfor korset er de kristnes symbol.

  1. Medbring et kors (halssmykke, krucifiks osv.) og brug det som illustration på langfredag.
  2. Medbring forskellige kors. Hvad tænker man på, når man ser et kors? Korset er blevet de kristnes tegn (tegnes ved dåben, ved velsignelsen, bæres som halssmykke osv.). Hvorfor blev det de kristnes sejrsmærke?

(Download bilag her til højre)

---

Korset som symbol på redningen
Udvælg et eller flere af billederne og brug dem til at tale om, hvordan korset blev vores redning. Jesus er vores redningsmand.
(Download bilag her til højre)

 

Langfredag

Illustrationer

 

Kirkeårets højtider i farver
Farvelæg den aktuelle højtid
(Download bilag her til højre)

---

Et klæde
Et stykke stof til at illustrere, hvordan forhænget i templet revnede.

---

Flag på halv stang
Sæt et bordflag på bordet og flag på halv. Hvad betyder dette symbol?
Lad juniorerne kigge på det 1 min., uden at nogen siger noget. Hvilken stemning kommer frem i stilheden?

---

Tornekronen
Tal om den konge Jesus får på (Matt 17,29). Hvordan ser sådan en ud? Hvorfor får han den på?
(Download bilag her til højre)

---

Synd
Hvad vil det egentlig sige at synde?
Brug nogle illustrationer til at forklare begrebet synd – at ramme ved siden af målet.
Vi vil gerne ramme plet – vil gerne gøre andre mennesker glade, lade være med at lyve, stjæle fra slik-skabet, mobbe osv. Men det er ikke altid, vi rammer plet, fordi synden bor i os. Vi rammer ikke så tit målet!
Vi rammer ved siden af – dvs. vi vil fx gerne gøre noget godt, men andre bliver kede af det osv. Men Jesus ramte plet. Han gjorde, hvad Gud sagde og levede efter Guds vejledning. Der var ikke en ”plet” at sætte på Jesus. Når vi lever sammen med ham, så vil han tilgive os, når vi ikke rammer plet. Fordi han døde på korset så gælder hans perfekte liv mig. Gud ser ikke mine fejl, men ser i stedet Jesu perfekte liv i stedet for mit, når han kigger på mig. Utroligt! Fantastisk!
(Download bilag her til højre)

---

Eddike
Jesus fik eddike. Smag eddike (madeddike, fx lager eddike blot en meget lille smagsprøve).

---

Langfredag - og vi har fri fra skolen
Tal om ordet langfredag. Var der flere timer i løbet af denne dag? Find ”links” tilbage i Bibelen, hvad der skete den dag.

---

Tale-male-bræt
Jesus døde for mig
(Download bilag her til højre)

---

Tale/male-bræt
Brug stykket ”Barabbas”. Stykket handler om langfredag set med Barabbas’ øjne. Det går op for ham, at Jesus døde for ham, selvom han selv havde fortjent at hænge der. Jesus døde også for din skyld.
(Download bilag her til højre)

 

Langfredag

Drama

Stolen må ikke berøres
Et dramastykke som viser, hvordan Jesus gør det muligt for os, at vi kan komme fri fra synden/stolen. Det er Jesus, som hjælper os med at komme fri, så vi kan være sammen med Gud.
(Download bilag her til højre)

 

LUK VINDUET Udskriv

Langfredag

Opgaveark

(Download bilag her til højre)

Opgaveløsning
1. Svarforslag: Langfredag fortæller om Guds hellighed i forhold til menneskers synd. Den fortæller om Guds kærlighed til mennesker og Jesu villighed til at frelse os. Ligeledes fortæller den om menneskers fortabthed, hvis de ikke kender Jesus som deres frelser.
3. 1-X-2-2-1.
4. Som et billede på, at Gud selv banede vejen ned til mennesker, så der blev adgang til Gud.
5. Tilgivelse hos Gud, hvis vi ønsker det.

 

Langfredag

Særligt for drenge

Kors og gips
Tegn et kors i sandet og lave en gipsafstøbning af det.

---

Kors i sten
Find muresten, gasbeton, lecablokke m.m., hvor det er muligt at rise i. Afbild forskellige kors i stenen.

---

Kors ud af gasbeton
Gå til legekasse.dk

LUK VINDUET Udskriv

Langfredag

IT-aktivitet

 

Golgata i dag
Find billeder af, hvordan Golgata ser ud i dag.

---

Tegn til tale
Find tegnet for ”Jesus” i tegn til tale-sproget. (Det er navlegabene i hænderne)

 

LUK VINDUET Udskriv

Langfredag

Lege

Påskens billeder
Gå til legekasse.dk

---

Leg mørkeleg
Der var mørke i tre timer… leg mørkeleg. Er lokalet ikke mørkt nok, så sæt bind for øjnene af de, der skal fange.

 

 

LUK VINDUET Udskriv

Langfredag

Kreative ideer & aktiviteter

Aktivitet 8 fra aktivitetsoversigten
Her er der forslag til, hvordan I kan lave kors ud af forskellige materialer.

Kors ud af voliertråd
Gå til legekasse.dk

---

Kors ud af gasbeton
Gå til legekasse.dk

---

Dekoration med kors
Gå til legekasse.dk

---

Kors i elefanttråd
Gå til legekasse.dk

---

Billede af kors med spejle
Gå til legekasse.dk

---

Billede af kors med muslingeskaller
Gå til legekasse.dk

---

Billede af kors med skuresvampe
Gå til legekasse.dk

---

Kors af papir
Lav kors af papir
Gå til legekasse.dk

---

Besøg en kirkegård
Gå rundt og kig på gravstene. Tal om de hilsner der står ved gravene
Er det ikke muligt at komme på kirkegården, så hør om juniorerne kender nogen, der er blevet begravet, og om de ved, om der står noget på gravstenene foruden navn, fødsel- og dødsdato.

---

Påskepynt
Klip forskellige påskepynt, der viser, hvad der skete i påsken
(Download bilag her til højre)

---

Kæde med kors
Lad juniorerne forme et kors af fimo-ler, og sæt en lille øsken i foroven. Bag det i ovnen efter forskrifterne på fimo-ler-pakken. Når korset er bagt, sættes det på en lædersnøre.

---

Lav påskepynt med mening
Påskebog og påskevase
(Download bilag her til højre)

LUK VINDUET Udskriv

Langfredag

Brug kroppen

 

”Slå korset for dig”
Lav et kors med fingrene el. hænderne (armene).
Lad juniorerne slå korstegnet for sig.

---

Jesu naglemærker
”Vis” håndfladen ”med” naglemærker. (I tegn til tale er det tegnet for Jesus)

 

LUK VINDUET Udskriv

Langfredag

Øvrig inspiration

 

Lyt til cd
Altid nr. 7, Forsoning

---

Den varme stole – soldaterne
(Download bilag her til højre)

---

Samtale blandt juniorer
Bliv inspireret til, hvordan juniorerne kan snakke og samtale om dagens emne. I bilaget ”Forslag til samtalemetoder” er der en præsentation af samtalemetoderne ”Tænk-par-del”, ”Vælg et spørgsmål”, ”Dobbeltcirkler” og ”Fælles brainstorm”.
(Download bilag her til højre)

 

Se også...

Hjælpemidler til juniorfrø

Disse online hjælpemidler er fra Juniorfrø 1
– én samling ud af de 47 i bogen

Er du interesseret i at høre mere om Juniorfrø eller hjælpemidlerne, så kontakt os.

Rigtig god fornøjelse sammen med juniorerne!

Kontaktperson

Lissen Margård Bendix JensenKonsulent i DFS (materialer)
Direkte:5056 8304Email:lissen@soendagsskoler.dk