Skærtorsdag

Her på siden finder du en af samlingerne fra Juniorfrø bog 1: Først et opslag fra bogen som pdf, derefter de tilhørende hjælpemidler.

Rigtig god fornøjelse med at formidle påsken for juniorerne.

14 · Skærtorsdag

Skærtorsdag

Baggrund & Leksikon

 

Skærtorsdag betyder renselsesdag.
Den nye pagt:
Jesus bruger et ritual fra den gamle pagt og viser dermed, at alt i den gamle pagt peger hen imod ham selv. Den gamle pagt blev indstiftet, da Gud pålagde Abraham at indvie alt til sig ved at omskære drengebørn (1 Mos 17,1-13. 2 Mos 24,8). Det er værd at lægge mærke til, at Guds pagt er en ensidig aftale fra Guds side.
Måske vil nogle undre sig over, at disciplene ikke var sammen med deres familier til denne højtid.
Men på NT ´s tid var det forventet, at alle jødiske mænd mødte op i Jerusalem 3 gange årligt, bl.a. til påskefesten. Det var måske derfor, at familierne ikke var med (jf. Lohses store Bibelleksikon under ”Påske”).

Påskemåltidet
I det jødiske påskemåltid indgår en mængde symbolske retter, som skal minde israelitterne om deres tid i Egypten, fx bitre urter og saltvand (om tårer og bittert slid som slaver) og daddelmos (som det ler, de lavede mursten af). Desuden også usyret brød, dvs. brød, der ikke har hævet, nærmest som fladbrød. Hvis festen blev holdt i Jerusalem, var der også lammesteg. Ved hver ret læses et bestemt stykke af Skriften/Bibelen, så alle kan huske, hvorfor de nu spiser netop dette.
Midt i dette rituelle måltid skifter Jesus spor. Han bruger det usyrede brød og vinen til at indstifte en ny pagt. Han giver sig selv til sine disciple – og til os. Det er netop det, der sker dagen efter, da han bliver korsfæstet.
Jøder måtte normalt ikke spise kød med blod i, fordi blodet indeholder livet. Derfor er det særligt tydeligt for dem, at de får del i Jesu liv, når de drikker og spiser ham.

---

Leksikon

Sakramente: En rituel handling, hvortil der er knyttet et ydre synligt tegn. En handling som er indstiftet af Jesus.

Påskemåltid: Blev på Jesu tid spist sammen med familien, de gjorde det for at mindes, at familierne sad samlet bag dørene, mens dødsenglen gik forbi deres hus.

 

LUK VINDUET Udskriv
Sange

Skærtorsdag

Sange

 

Syng Med
Nr. 134: Jesus han er nær hos mig
Nr. 170: Jesus og hans venner
Nr. 171: Lad os bryde brødet
Nr. 175: Mød mig

---

Fællessang
Nr. 3: Alle, som tørster
Nr. 14: Den bøn, som det er sværest at be’
Nr. 114: Jesus Kristus, navnet over alle navne

 


LUK VINDUET Udskriv

Skærtorsdag

Undringsspørgsmål

 

Til samtale over Luk 22,7-23 + 39-46:

Hvad undrer du dig over, når du hører om skærtorsdag?

Hvad betyder det for dig at gå til nadver?

Hvorfor indstiftede Jesus nadveren?

 

LUK VINDUET Udskriv

Skærtorsdag

Kreativ bøn

Se kreativ bøn under bønnens år på DFS´s hjemmeside

---

Kreative bedeformer til juniorer
(Download bilag her til højre)

Skærtorsdag

PowerPoint

 

Højtider
I denne powerpointpræsentation er der samlet en række billeder af datoer og kalendere. Der er en kalenderoversigt til de måneder og højtider, som bliver gennemgået i højtidsværkstederne. Lad dig inspirere af billederne og brug evt. et eller flere, når du taler om højtiderne.
(Download bilag her til højre)

---

Bibelord
(Download bilag her til højre)

 


Skærtorsdag

Symboler

 

Oblat – er Jesu legeme
Vis et nadverbrød - oblat, hvor på der er et billede af Jesus og smag det.
Jesus på korset er et symbol på, at Jesus gav sit liv for at vi kan leve evigt med Gud i himlen.
Han tog straffen for vores synder.
(Download bilag her til højre)

---

Slå korsets tegn
Tal om, hvorfor korset er så vigtigt for de kristne. Lær at slå korsets tegn.

 

LUK VINDUET Udskriv

Skærtorsdag

Illustrationer

 

Kirkeårets højtider i farver
Farvelæg den aktuelle højtid
(Download bilag her til højre)

---

 

Skærtorsdag
Hvad er det for en dag – og hvorfor har vi fri fra skole?

---

Kirkebesøg
Besøg en kirke og tal om nadver.

---

Nadver
Vis et nadverbrød - oblat, hvor på der er et billede af Jesus.
Eller vis billederne af brødet og vinen.
(Download bilag her til højre)

---

At smage
Bag og /eller spis knækbrød, usyret brød eller bag knækbrød

---

Kalk og disk fra kirken
Medbring en kalk og disk fra kirken eller brug bilagsarkene
(Download bilag her til højre)

---

Billeder til at forstå nadveren
Se ned i vinbægeret. Der får man øje på sit spejlbillede. Når vinen hældes i, dækkes dette spejlbillede. Sådan skjuler Jesus vores synder ved, at han døde og dermed gav os tilgivelse.

---

Nadverbordets halvcirkel
Et andet billede, som kan bruges, er, at vi ved nadverbordet sidder i en halvcirkel. Vi samles med hinanden til et fælles måltid, som fortsætter og fuldendes i evigheden (Matt 26,29). Halvcirklen bliver til en cirkel. I nadveren spiser vi sammen med Jesus og alle andre kristne. Her kan vi mærke at vi er sammen med Jesus, og han kommer ind i os ved, at vi spiser brødet og drikker vinen, som er Jesu legeme og blod. Bring dit eget vidnesbyrd om, hvad du får ud af nadveren om søndagen.

---

Lyt til cd’en Dyrebare dråber
”Du inviterer til dit nadverbord”

---

Lyt til cd: Altid
Forsoning, nr. 7

 

 

Skærtorsdag

Levende fortælling

Tekst: Luk 22,7-23; 39-46

(”Levende fortællinger” – er en opdigtet fortælling, hvor man møder Biblens personer ”live” og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes synsvinkel. Klæd dig ud, lad dig inspirere af nedenstående og find evt. dine egne ord.
Læs den angivne bibeltekst som en del af din egen forberedelse.)

Johannes og nadveren

”Hej med jer. Jeg hedder Johannes. Jeg er en af Jesu disciple. Det er bare så spændende at være discipel af ham, for der sker altid så meget sammen med ham; syge bliver raske, blinde kommer til at se, lamme går, døve hører, og Jesus fortæller og fortæller så mange dejlige historier… Og så var der den gang, hvor han sendte Peter og mig af sted på en opgave.

Vi skulle finde et sted, hvor vi kunne holde påskemåltid sammen. Men Jesus vidste allerede, hvor det var. Han bad os nemlig om at gå ind i en by og finde en mand med en vandkrukke, så skulle vi følge efter ham hen til et hus, og så skulle vi spørge hans ejer om, hvor det rum var, som Jesus skulle bruge til påskemåltid.

Vi syntes, det lød meget mærkelig, for der er jo mange, der går med vandkrukker, og hvordan ville vi lige finde den rigtige, og hvorfra vidste Jesus, at der var en, der havde plads til os. Men vi turde ikke spørge mere, så vi gjorde bare, som Jesus sagde, selvom vi undrede os. Vi gik ind i byen, og straks så vi en mand, som vi fulgte efter. Da vi kom hen til huset, spurgte vi efter ejeren af huset, og så kom han og viste os det rum, hvor vi skulle være.

Altså, Jesus er bare stor, det er utroligt, hvad der sker, når man gør det, han siger.

Nu gik vi i gang med at forberede måltidet, og senere så kom Jesus og de andre disciple. Da vi sad ved bordet, skete der noget mærkeligt. Jesus tog vinen og løftede den op og sagde: ”Dette er mit blod, som jeg giver til jer, derefter tog han brødet og løftede det op og sagde. Dette er mit legeme, spis det og tænk på mig.”

Vi kiggede alle på hinanden, og vi vidste, at nu skete der noget helt særligt, selvom vi ikke helt forstod det. Vi var bare stille og iagttog Jesus.

Senere gik vi ud i en have, hvor vi for første gang så Jesus rigtig bange - det havde vi ikke set før. Vi andre havde ofte været bange, men Jesus havde altid været rolig - selv dengang, hvor vi alle troede, vi skulle drukne i stormvejr. Men nu var Jesus bange, og det blev vi også, for vi vidste, at der skulle ske noget helt særligt snart, men det vil jeg fortælle jer om en anden gang.”

Pointe: Jesus ved, hvad der skal ske.

Ideer til udklædning: Et farvet lagen

LUK VINDUET Udskriv

Skærtorsdag

Opgaveark

(Download bilag her til højre)

Opgaveløsning

 

1. En måtte dø, for at sætte andre i frihed.
Himlen.
2. At han måtte dø på korset for vores synder.
3. Svarforslag: Jesus har indstiftet nadveren, for at vi skulle huske, hvad han har gjort for os. Nadveren er et sakramente og hører til i kirken, og her får vi mad til vores ”rejse”.
4. Svarforslag: Ikke at ville kendes ved Jesus. Ikke at regne med, at han findes. Ved at være flov over at kende ham.
6. Dog ske ikke min vilje, men din.
Svarforslag: Det kunne Jesus sige, fordi han var Guds søn og havde kærlighed til os.

 

Skærtorsdag

Særligt for drenge

 

Når kræfterne slipper op
Lav nogle konkurrencer, hvor drengene mister kræfter fx løbe hurtigt, lægge arm, hoppe i sjippetorv osv. Når vi intet kan, har vi brug for hjælp – fra andre eller fra nogle voksne. Jesu fik hjælp af sin far i himlen.

 

LUK VINDUET Udskriv

Skærtorsdag

IT-aktivitet

 

Find informationer om alterbrødet
Hvem bager det? Søg alterbrødsbageriets historie, Diakonissestiftelsen.

 

LUK VINDUET Udskriv

T441: Skærtorsdag

Lege

Påskens billeder
Gå til legekasse.dk

LUK VINDUET Udskriv

Skærtorsdag

Kreative ideer & aktiviteter

 

Usyret brød
Gå til legekasse.dk

---

Præstebesøg
Aftal et besøg i kirken, og få præsten til at fortælle om nadveren, eller lad præsten aflægge klubben et besøg.

---

Spis sammen
Spis en lækker middag eller et måltid sammen. Rul en engangsdug ud i lokalet og lad juniorerne tegn hver deres plads.

---

Bag brød
Bag brød eller boller.
Evt. usyret brød
(Download bilag her til højre)

---

Påskemåltid
Hold påskemåltid i klubben
(Download bilag her til højre)

---

Lav påskepynt med mening
Påskebog og påskevase
(Download bilag her til højre)

Skærtorsdag

Brug kroppen

 

Nadveren – med hele kroppen
Tag udgangspunkt i oplevelser ved at deltage i nadveren. (Jeg knæler, spiser, smager, får noget i maven osv.).Tag juniorerne med til nadver, hvis det er muligt, men forklar først, hvad der sker – og gør det valgfrit.

---

Vaske fødder
Vask hinandens fødder. I en suppleringstekst, der fortæller om sidste måltid, vasker Jesu disciplenes fødder (Joh 13,17). Hvordan er det at få vasket fødder, og hvordan er det at vaske andres fødder?

---

Brug dine hænder
Brug hænderne i tekstgennemgangen og vis:

  • hvordan disciplene forberedte måltidet (fx lagde dug på, dækkede bord, ordnede blomster osv.)
  • Jesus tager bægret (løft et bæger).
  • Jesus takker (løft den anden hånd i vejret).
  • Jesus tager brødet (løft brødet).
  • Jesus takker (løft den anden hånd i vejret).
  • Judas’ hånd (v. 21).
  • Jesus, der beder i Getsemane have.
  • disciplene, der beder i Getsemane have.
  • hvordan naglemærkerne senere skulle sidde i Jesu hænder.
  • korset. Tegn et kors i hænderne på juniorerne, som et billede på det, Jesus nu skulle til at gennemgå, der skulle gælde for dem.

---

Slå korsets tegn
Korsets tegn: For at betegne sig med korsets tegn fører man den højre hånd fra panden til brystet, derfra til venstre og så til højre skulder. Mens man laver korsets tegn, siger man:
I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.
Amen.


LUK VINDUET Udskriv

Skærtorsdag

Øvrig inspiration

Kreativ Tegn og Gæt fra aktivitetsoversigten
Se forslag til ord/illustrationer, som juniorerne kan tegne.
(Download bilag her til højre)

---

Gæt og grimasser fra aktivitetsoversigten
Leg gæt og grimasser ud fra bibelteksten. Se forslag til sætninger.
(Download bilag her til højre)

---

Samtale blandt juniorer
Bliv inspireret til, hvordan juniorerne kan snakke og samtale om dagens emne. I bilaget ”Forslag til samtalemetoder” er der en præsentation af samtalemetoderne ”Tænk-par-del”, ”Vælg et spørgsmål", ”Dobbeltcirkler” og ”Fælles brainstorm”.
(Download bilag her til højre)

 

Se også...

Hjælpemidler til juniorfrø

Disse online hjælpemidler er fra Juniorfrø 1
– én samling ud af de 47 i bogen

Er du interesseret i at høre mere om Juniorfrø eller hjælpemidlerne, så kontakt os.

Rigtig god fornøjelse sammen med juniorerne!

Kontaktperson

Lissen Margård Bendix JensenKonsulent i DFS (materialer)
Direkte:5056 8304Email:lissen@soendagsskoler.dk