1. og 2. påskedag

Her på siden finder du en af samlingerne fra Juniorfrø bog 3: Først et opslag fra bogen som pdf, derefter de tilhørende hjælpemidler.

Rigtig god fornøjelse med at formidle påsken for juniorerne.

12 · 1. og 2. Påskedag

1. og 2. påskedag

Baggrund & Leksikon

Luk 24,1-12 (Jesu opstandelse)
Historien om Jesus slutter ikke med hans død. Hvis ikke Jesus var stået op igen, ville kristendommen have været en jødisk sekt, som snart ville gå til grunde, og NT ville aldrig være blevet skrevet. Men nu stod Jesus op fra de døde på den tredje dag, sådan som han havde sagt. Hans opstandelse er helt afgørende for den kristne tro (l Kor 15,13-20).
Jesus var blevet lagt i et gravkammer. Stenen foran gravåbningen hvilede i en v-formet fordybning. En mand kunne godt rulle stenen på plads alene, men der måtte flere til at rulle den fra.
Kvinderne er blandt de centrale vidner til historiens vigtigste hændelse. Men de er i vildrede. Hvad skal de tro? Stenen er borte - graven er tom. Der er ingen jublende glæde. Derimod forfærdelse over mødet med englen, som alle andre -”de sagde ikke noget til nogen”, ifølge Mark.
At Jesu grav var tom påskemorgen, er en klart bevidnet kendsgerning, et faktum, som både troende og vantro var enige om. Men var liget bare blevet væk, eller var Jesus blevet levende? Både romerne og jøderne forsøgte at sætte falske rygter i gang, men det kristne svar er klart: Jesus blev oprejst fra de døde. Han stod op igen. Historisk argumentering kan være vigtig for at få et menneske til at tage NT alvorligt. Men det er kun Gud, der ved sin Helligånd kan skabe vished om, at Jesus lever i dag, og at Bibelen fortæller en historie, som er ganske opsigtsvækkende. En historie, der også i dag må få mennesker til at undre sig.

Luk 24,13-35 (Emmausvandringen)
Teksten er fra tiden mellem Jesu opstandelse og himmelfart. Jesus viste sig mange gange for sine disciple. Mellem sin opstandelse og himmelfarten kom og gik Jesus, hvor han ville uden at være hæmmet af fysiske begrænsninger.
Det er søndag, opstandelsesdagen (Luk 24,1). Det er ud på eftermiddagen "samme dag" - altså første dag i ugen.
De to disciple, vi hører om, hørte ikke med blandt de elleve, for de var stadig i Jerusalem (v.33). De er i udgangspunktet skeptiske og vantro over for kvindernes budskab om opstandelsen. Det er sorg og skuffelse, der har overtaget deres tanker.
Gennemgang af påskens begivenheder i lyset af GT får deres hjerter til at brænde og modne dem til mødet, hvor den fremmede afslører sig for dem som Jesus selv. Trætheden kunne ikke forhindre dem i straks at gå tilbage til Jerusalem og fortælle, de havde mødt Jesus. (Emmaus ligger 60 stadier fra Jerusalem; 60 x 192 m.= ca. 12 km). Det bekræftes endnu en gang af andre vidner, da de når tilbage til Jerusalem.
Jesus udlagde Skrifterne (v.27). Han vidste, at de fremover ville få brug for at holde sig til det, der står skrevet. Også i dag lærer vi ham at kende i ordet (Rom 10,17).
”Men deres øjne holdtes til” (v.16). Dvs. Gud gjorde det sådan, at de ikke kunne genkende Jesus. Vi ved ikke hvorfor. Ligeledes står der: ”Da åbnedes deres øjne” (v.31a.). Dvs. Gud gjorde det sådan, at de pludselig kunne genkende ham.
Opfyldelsen af løfterne om Riget og herligheden havde Jesu lidelse, død og opstandelse som forudsætning. Gud vil opfylde alle sine løfter ned til mindste detalje.

---

Leksikon

Luk 24,1-12 (Jesu opstandelse)
Velduftende olier: Det var almindeligt at smøre de døde med velduftende olier og salver, når de blev begravet. Jesus blev begravet lige før sabbatten. Jøderne var nøjeregnende med, at der ikke skulle udføres nogen form for arbejde på sabbatten. Derfor måtte kvinderne vente til søndag morgen, før de kunne salve Jesu døde krop.

Luk 24,13-35 (Emmausvandringen)
Ypperstepræster: En præst, der holdt opsyn med templet og frembar synd- og brændofre på forsoningsdagen.

Rådsherrer: Jødernes højeste styrende og dømmende myndighed på Jesu tid. Bestod af ypperstepræster, de skriftlærde og de ældste.

Stadie: 192 m – 60 stadier er altså ca. 12 km.

Forløse: At noget bliver ”frikøbt ved en løsesum”. At nogen går ind og betaler den pris, det koster, fx at få en fange befriet.

Brødsbrydelse: Under indledningen til et almindeligt måltid siger husfaderen en velsignelse (bordbøn), bryder brødet i stykker og deler det ud til alle ved bordet. Men i den kristne menighed får ordet betydning af nadveren. Dette måltid blev efter hans egen bestemmelse gentaget på ny og på ny i hans kirke.

Sandelig: Virkelig.

Profetere: Forudsige.

Discipel: Både på gammel- og nytestamentlig tid var det normalt, at lærde mænd samlede disciple eller elever omkring sig, så læren kunne blive bevaret for eftertiden.

Fornægte: At frasige sig forbindelsen med en person, ikke ville kendes ved vedkommende.

LUK VINDUET Udskriv
Sange

1. og 2. påskedag

Sange

Syng Med
Nr. 103: Jesus lever, Jesus lever
Nr. 106: Dig være ære
Nr. 104: Han er opstanden
Nr. 114: Jeg går på livets vej
Nr. 161: Jesus er i går og i dag den samme

---

Fællessang
Nr. 97: Ja, vi tror på påskemorgen
Nr. 111: Jesus, du har gjort mig fri
Nt. 160: Tak for nådens under
Nr. 166: Vi vil proklamere sejren


LUK VINDUET Udskriv

1. og 2. påskedag

Undringsspørgsmål

Til samtale: Luk 24,1-12 (Jesu opstandelse)

Hvad undrer du dig over, når de hører om kvinderne ved graven?

Hvad undrer du dig over, når du hører, at kvinderne går ud til en død mand?

Hvad betyder det for os i dag, at Jesus er opstået?

---

Til samtale: Luk 13-35 (Emmausvandringen)

Hvad undrer du dig over, når du hører om Emmausvandringen?

Hvad kan vi gøre, når vi føler os forladte?

Hvordan underviser Jesus os i dag?

Hvad undrer du dig over, når du tænker på det, som der står om Jesus i Bibelen?

Hvad kan du bedste lide af det?

Hvis en undrede sig og spurgte: ”Hvem er Jesus?”

Hvad ville ud så svare? 

LUK VINDUET Udskriv

1. og 2. påskedag

Kreativ bøn

Se kreativ bøn under bønnens år på DFS´s hjemmeside

---

Kreative bedeformer til juniorer
(Download bilag her til højre)

1. og 2. påskedag

PowerPoint

Bibelord med billeder 
(Download bilag her til højre)

---

Højtidsbilleder
I denne PowerPoint-præsentation er der samlet en række billeder, som alle har at gøre med emnet. Lad dig inspirere af billederne og brug evt. et eller flere, når du gennemgår emnet.
(Download bilag her til højre)

---

Jesus og påskepynt
Brug billederne til at tale om, hvordan påskepynten hænger sammen med det, som Bibelen fortæller, der skete i påsken.
(Download bilag her til højre)

1. og 2. påskedag

Symboler

Kors
Jesus døde på korset – og selvom korsets kan forbindes med død, så er det de kristnes frihedstegn. Det tomme kors er tegn på, at Jesus ikke mere er død. Han lever.
Læs mere om, hvorfor korset er blevet et symbol i kristendommen på flg. link: jesusnet.dk

LUK VINDUET Udskriv

1. og 2. påskedag

Illustrationer

Påskeugen
Skriv de forskellige navne på dagene i påskeugen. Lad juniorerne sætte dem i rigtig rækkefølge og fortælle, hvad der skete de forskellige dage. Hvad mon der skete 1. og 2. påskedag ifølge Bibelen?

---

At blive vejledt på vejen
To personer går med bind for øjnene. På et tidspunkt får de følgeskab af en person mere, kan de gætte, når vedkomne går bag ved dem? Kan de gætte, hvem det er?

---

En Bibel og et visitkort
Bibelen er Jesu visitkort. Her fortæller Jesus os, hvem han er.

---

Visitkort
Hvordan kan man forklare, hvem man er? (Medbring et visitkort). Man kan nævne sit navn, hvor man bor, hvor mange år man er, hvad ens forældre hedder osv. Når Jesus skal fortælle, hvem han er, fortæller han, hvad der står om ham i GT.

---

At kunne genkende mennesker på lang afstand
Tal om at genkende personer. Måske kender vi deres tøj, deres gang, deres dialekt, udseende, gang, skikkelse, profil, stemme osv. Vi billeder, og lad juniorerne se, om de kan kende personerne.
Hvordan kan vi genkende Jesus?

LUK VINDUET Udskriv

1. og 2. påskedag

Drama

Fra aktivitetsoversigten
Aktivitet. 10. ”Fluen på væggen”
Forestil jer, at I er ”fluen på væggen” i højtidens bibeltekst. Hvad oplevede I, hvad undrer I jer over, og hvordan var stemningen? Lev jer ind i bibelfortællingen, og lav evt. et dramastykke ud fra dette.
Se et forslag på ”Fluen på væggen” på bilaget - download her til højre)

---

En beretning fra vores dagligdag
Dramatiser denne beretning. Del juniorerne op i forskellige grupper, og lad dem lave en nutidig version af beretningen, og vis dem for hinanden.

1. og 2. påskedag

Levende fortælling

Tekst: Luk 24, 13 - 35

(”Levende fortællinger” – er en opdigtet fortælling, hvor man møder biblens personer ”live” og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes synsvinkel. Klæd dig ud og vær den person, som her er beskrevet.
Læs den noterede bibeltekst som en del af din egen forberedelse.)

Vandringen til Emmaus

”Kleofas” fortæller:
”Hej med jer, jeg hedder Kleofas. Nu skal jeg fortælle, hvad jeg lige har oplevet. Mig og min ven var på vej til Emmaus. Vi gik og snakkede om alt det, der var sket i Jerusalem. Jesus, profeten der kunne en masse undere, han var fantastisk. Desværre ville nogen af med ham, så pludselig blev han korsfæstet, og han døde. Han blev lagt i en grav, men så skete der noget mærkeligt. Nogle kvinder kom og fortalte, at de havde været ude ved graven. og nu var den tom. Jesus var der ikke mere. Vi kunne ikke forstå, hvordan det kunne gå til. Vi var bedrøvet og forstod ikke det, der var sket. Mens vi gik og talte sammen, kom der pludselig en mand og fulgtes med os. Han spurgte også til os. Det var rart at kunne fortælle, hvordan vi havde det, og hvor frustreret vi var. Han lyttede længe til os og spurgte om alt muligt. Men pludselig så begyndte han at undervise os om alt det, der stod i skrifterne om Messias, og vi kunne mærke, at vi blev helt varme indvendig. Det var så godt at høre. Han fortalte så dejligt og spændende. Inden vi fik set os om, så var vi allerede i Emmaus. Vi inviterede den fremmede mand ind, og så skete der noget ganske særlig. Pludselig tog han brødet og vinen og velsignede det. Det havde vi set før. Vi opdagede på samme tid, at det var Jesus, vi havde besøg af. Han havde gået ved siden af os og undervist os. Det var vildt. Vi blev så glade, så vi ville give ham et knus, men pludselig var han væk. Vi besluttede at gå den lange vej tilbage til Jerusalem for at fortælle de andre om det. Vi løb, tror jeg. Da vi nåede frem, hørte vi, at Peter også havde haft besøg af Jesus. Jeg blev så glad. Jesus er Messias, han lever, og det vil jeg fortælle alle, jeg møder. For Jesus har mødt mig.”

Pointe: Jesus stod op af graven og vil møde os.

Ideer til udklædning: Et farvet lagen.

Ideer til rekvisit: Brød og en tom flaske vin.

Bøn: Kære Jesus. Tak, at du er stået op af graven, og tak, at du vil møde os.

Forslag til sange fra ”Syng med”
Nr. 103: Jesus lever, Jesus lever
Nr. 104: Han er opstanden
Nr. 105: Krist stod op af døde

---

Forskellige opgaver

(Brug flg. ideer til børn, juniorer eller til et arrangement for hele familien, når de har været på besøg hos den ovennævnte person)

Påsketing
Lav forskellige påskepynt, der fortæller, at graven var tom.

Spis sammen
Lav mad og spis et lækkert måltid sammen.

At genkende
Send to deltager (x og y) udenfor. Nu skal to andre deltagere bytte noget tøj. Kan x og y gætte, hvem der har byttet, og hvad der er byttet? Kan deres øjne se det – genkende det?

LUK VINDUET Udskriv

1. og 2. påskedag

Opgaveark

Opgaveark - Jesu opstandelse 
Opgaveløsning til Luk 24,1-12 (Jesu opstandelse)
(Download bilag her til højre)

1. Svarforslag: Vi kan ikke overbevise nogen om at Jesus lever, men Helligånden kan overbevise os om det. At Jesus blev levende igen, kunne kun ske, fordi Gud gjorde ham levende.

2. Svarforslag: At han hører os, vi kan tale til ham, at han hjælper os, at han taler til os i sit ord, at vi aldrig er alene osv.

3. Svarforslag: Korset: at der blev mørkt, forhænget flængedes, grave sprang op, døde blev levende, og der var jordskælv.
Opstandelsen: Stenen var væk, englen blev synlig, og Jesus blev levende.

4. Jeg er opstandelsen og livet, den, der tror på mig, skal leve om han end dør (Joh 11,25).
Svarforslag: Som Jesus opstod, skal vi også opstå.

5. Svarforslag: ”På gensyn”, ”Vi ses igen”, forskellige bibelvers, fx Joh 3,16; 11,25; 11,26.

---

Opgaveark – Emmausvandringen
Opgaveløsning til Luk 24,13-35 (Emmausvandringen)
(Download bilag her til højre)

1. Svarforslag: Det var skjult for dem, at det var Jesus, de mødte.
De var modløse, fordi ham, de havde satset på, været sammen med, troet på, nu var død.

2. Jesus lever

3. Svarforslag: I kirken, i Bibelen, i bønnen, gennem andre mennesker, i juniorklubben, i skolen, i dåben, i nadveren.

4. At fortælle om Jesus.

5. Vi kan fortælle vores venner og den, vi møder, om ham.

1. og 2. påskedag

Særligt for drenge

Hvem kan løfte den tungeste sten?
Bær tunge sten eller mursten. Den tunge sten fra graven skulle de ikke flytte eller vælte, det gjorde Gud selv.

LUK VINDUET Udskriv

1. og 2. påskedag

IT-aktivitet

Jesu død og opstandelse som film
Lad juniorerne se påskens begivenheder fra skærtorsdag til påskemorgen fortalt med kridt. I kan lade dem se den gruppevis, hvor de skal fortælle, hvilke begivenheder de ser. vidnesbyrd.dk

---

Påskesang Jesus lever, Jesus lever
Hør sangen ”Jesus lever, lever nu” med Gospel kids fra cd’en Altid. Er det en sang, som I kan lære jeres familie derhjemme? I kan også lytte til den Spotify eller Itunes.

---

Billeder af gravhaven
Find billeder af, hvordan gravhaven kunne have set ud. I Jerusalem kan man besøge gravhaven, som et forsøg på at genskabe en gravhave, og hvordan det kunne have set ud.
Se billeder fra gravhaven (siden er på engelsk): gardentomb.com

---

Genkend personerne
Find billeder på nettet, og lav en konkurrence til modstanderholdet, hvor man kan genkende kendte personer. Der siges et stikord, og der gættes. Jo flere stikord – des mindre point.
Fx ved Dronning Margrethe

 1. Der er en dame.
 2. Hun bor i København.
 3. Hun har to sønner.
 4. osv.

Emmausvandrerne kunne ikke genkende Jesus, først da de så deres ”stikord”, at han brød brødet, kunne de genkende Jesus.
Tal om, hvilke stikord vi kan sætte på Jesus, så vi kan genkende ham.

---

Fortæl det videre
Lad juniorerne parvis tale om, hvordan de kan sende budskabet videre om, at Jesus er opstået. Hvordan kan fx gøre det over sms, mms og lignende?

LUK VINDUET Udskriv

1. og 2. påskedag

Lege

Det levende vendespil – fortæl det videre
Juniorerne står i en rundkreds to og to. Et par bliver udvalgt til at gå uden for døren.
Resten danner sætninger, der fortæller om 1. eller 2. påskedags beretninger, eller hvad det betyder, at Jesus er opstået. Parrene deler sætningen i to, så de har hver en del af sætningen.
Fx om påskens beretning:
1. del: Kvinderne kom ud til en graven…, 2. del: … mødte en engel, der fortalte, at Jesus var opstået.
Fx om påskens betydning:
1. del: Vi kan snakke med Jesus… 2. del … selvom vi ikke kan se ham.
Parret finder en ny plads i rundkredsen (må ikke stå ved siden af hinanden). Parret uden for døren, kommer ind i midten af kredsen og skal finde de par, der finder sammen.
Legen leges som almindelig vendespil, hvor brikkerne er juniorerne, der vendes.

---

Genkend hinandens tøj
Deltagerne sidder i en rundkreds. To vælges til at gå uden for lokalet, mens to andre i salen bytter noget tøj. Nu skal de to gætte, hvem der har byttet. Kan deres øjne se det, eller er de tillukket (Luk 24,31).

---

Genkend, hvem I møder på vejen
Lav en rute, hvor deltagerne to og to skal gå igennem med bind for øjnene. Midt på ruten kommer forskellige personer frem, og deltagerne skal nu gætte, hvem det er ved at røre ved deres hænder eller deres hoved. Kan de gætte det?

---

Leg: At blive genkendt
1. Forslag
En af juniorerne får bind for øjnene. Peg på en af de andre, der siger (med forvrænget stemme): ”Kan du genkende min stemme – hvem er jeg?”
Der må gættes tre gange, så er det den næstes tur.
2. Forslag
Lad et af juniorerne få bind for øjnene. Ved hjælp af et par grydeskeer i hænderne mærkes og genkendes personerne i lokalet.

LUK VINDUET Udskriv

1. og 2. påskedag

Kreative ideer & aktiviteter

Fra aktivitetsoversigten
Aktivitet 8. Højtidsgave med billeder
Lav en højtidsgave med billeder og giv den til en, du kender.
Find et motiv, som illustrerer påsken, som du kan tage et billede af (fx et billede af en påskelilje, en tegning af en grav, et billede af et kors osv.)
Send billedet via din mobil (mms) som en påskehilsen og gave til en anden. Skriv en kort hilsen til. Fx ”Han er ikke her – Jesus er opstået!”

---

Den tomme grav
Lav den tomme grav ud af naturmaterialer, hvor I har skrevet ordrene fra Luk 24,6.: ”Han er opstået.”
Se forslag på flg. links:
Påskedekoration: legekasse.dk
Den tomme grav: legekasse.dk

---

Perlepåskeæg
Lav små påskeæg ud af perler på en snor. Se mere her: legekasse.dk
Hæng en hilsen eller et billede på perlepåskeægget, som beskriver, hvordan Jesus er opstået fra graven.

---

Påskeæg med hilsen
Skriv en hilsen med budskabet om, at Jesus er opstået. Han lever og har besejret døden!
Læg det ind i et almindelig hønseæg, som er pustet ud. Se mere her: legekasse.dk

---

 

---

Påskebog
Lav en bog med påskedagens beretninger og forløb. Giv juniorerne billeder og bibelhenvisninger til billederne (download bilag her til højre). Lad dem udvælge de billeder, som de vil beskrive påskens dage med. Lim billederne på karton og skriv en beskrivelse ved siden af.

---

Påskespil
Oplev påskens begivenheder gennem påskespillet. Kopiér spillepladen, find en terning og brug fx ludobrikker til at spille med.
(Download bilag her til højre)

---

Påskeløb
Her følger nogle idéer til indholdet af et løb, som kan afvikles, som det passer bedst for den enkelte klub. Det kan gøres kort eller langt ved at vælge blandt de mulige spørgsmål og opgaver - have såvel ”døde” som ”levende” poster – det kan arrangeres udendørs som indendørs – og endelig: Påskeløbet kan fint afvikles som et familiearrangement.
Målet er at skabe fortrolighed med påskens begivenheder og deres indhold. Løbet følger dispositionen i Salmebogens ”Vor Herres Jesu Kristi lidelseshistorie”.
(Download bilag her til højre)

---

Påskeæg med mosaik
Æg symboliserer nyt liv eller en ny begyndelse. Vi pynter med æg til påske, fordi Jesu død og opstandelse giver os nyt liv – en mulighed for at begynde forfra.
Pust almindelige hønseæg ud, og skyl dem. Slå vagtelæg ud, skyl skallerne, og bræk dem herefter i stykker. Lim stykkerne på hønseægget, så der bliver et mosaikmønster på ægget. Sæt snor i ægget, og det er klar til at hænge op.

---

Æggelys
Lyset påskemorgen er med til at fortælle os, at noget nyt er sket. Det sluttede ikke ved dødens mørket.
Lav lys, som kan tændes påskemorgen.
Materialer: 1 æg, 1 søm. 1 stump gennemfarvet gult stearinlys (ca. 6 cm), 1 hvidt stearinlys, 1 gryde med vand, en tom konservesdåse og grillvanter - så du ikke brænder fingrene!

 1. Prik et hul i den spidse ende af ægget, og hæld blomme og hvide ud i en kop.
 2. Knæk forsigtigt skallen af i den spidse ende, og sæt ægget i et æggebæger.
 3. Sæt konservesdåsen i gryden, og hæld vand i gryden til op midt på dåsen. Læg det hvide lys i dåsen, og bring vandet i kog, så lyset smelter. Pas på, at dåsen ikke vælter. Der må ikke komme vand i stearinen!
 4. Hæld lidt hvid stearin i bunden af ægget, og brug det som ”lim”, så du kan sætte det gule stearinlys fast midt i ægget. Hold ved lyset, til det sidder godt fast.
 5. Fyld æggeskallen op med hvid stearin, og lad det stå og størkne til næste dag.
 6. Pil skallen af, og du har et flot æggelys.

1. og 2. påskedag

Brug kroppen

Min påske i stilhed
Lad hver deltager klippe deres eget fod ud af papir i ca. 4 eksemplar.
Nu læggers alle papirfødder i en rute enden udenfor eller indenfor. De skal nu gå efter fodsporene i ro og alene.
På ruten ligger der ting, der har noget med påsken at gøre. Ting til eftertanke, der skal få dem til at tænke på påskens begivenheder.

 1. Palmer eller kapper (palmesøndag)
 2. Brød og vin (nadveren)
 3. Et brød er er spist af og et krus lidt mønter (Judas)
 4. Sten (Getsemane have)
 5. En pude (sovende disciple)
 6. Sværd (Jesus tages til fange)
 7. Pind med torne (tornekrone)
 8. Hammer og søm (korsfæstelsen)
 9. Blod, ketchup på papir (blod dråber)
 10. Blomster og hvidt lagen (påskemorgen).

---

Puslespil
Lad juniorerne samle puslespil. Jo flere brikker, jo mere af billedet, kan man se, men uddel ikke alle brikker og oplev, hvordan juniorerne vil begynde at lede, når de opdager, at alle brikker ikke er der.
Kun alle brikker kan danne et helt billede. Sådan er det også med billedet af Jesus. Hver gang vi hører noget om Jesus, får vi en ”ny brik” til vores billede af, hvem han er. Bemærk, ”Jesus-billedet” bliver aldrig færdigt her på jorden.

LUK VINDUET Udskriv

1. og 2. påskedag

Global Mission

Påskedag i andre lande
Undersøg, hvordan påskedag bliver fejret ud over hele verden. Minder det om, den markering af påsken, som vi kender i Danmark.
Fortæl budskabet videre til andre lande
Tal med juniorerne om, hvordan vi kan være med fortælle om Jesu opstandelse til andre lande – ligesom kvinderne (Luk 24,9) og de to disciple i Emmaus (Luk 24,33-35).
Fx ved at bede for dem, der er rejst ud for at fortælle om Jesus. Eller ved at hjælpe økonomisk med at give Bibler på andre sprog. Lav evt. en indsamling; hvor I er med til at give Bibler til andre.
Se mere på DFS’ indsamlingsprojekt: soendagsskoler.dk

LUK VINDUET Udskriv

1. og 2. påskedag

Aktuelle hjemmesider

Påskens fortællinger fra folkekirken.dk
Hør påskens beretning med korsfæstelsen og opstandelsen læst højt.
folkekirken.dk

LUK VINDUET Udskriv

1. og 2. påskedag

Øvrig inspiration

Fra aktivitetsoversigten
Aktivitet 7. Fotoløb 
Lav et løb for juniorerne, hvor de på de forskellige poster skal tage billeder af det svaret eller det nævnte på posten.
Se et forslag til et påskeløb med udgangspunkt i påskedagene palmesøndag, skærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag på bilaget.
(Download bilag her til højre)

---

Den opstandne Jesus i dag
Hvor møder vi den opstandne Jesus i dag?
Lav forskellige sedler, hvor der er eksempler på, hvor vi kan møde den opstandne Jesus i dag? Lad juniorerne udvælge de sedler, hvor de mener at møde Jesus. Fx når jeg er på ferie, er i juniorklub, til gudstjeneste, når jeg sover, når jeg beder, når jeg har frikvarter.
Pointen vil være, at vi kan møde ham overalt, netop fordi han er opstået og kan være alle steder.
Kan juniorerne gennemskue, at de kan vælge alle sedler? 

---

Mit møde med Jesus
De to disciple skyndte sig tilbage til de andre for at fortælle om deres møde med Jesus (Luk 24,33-35). Fortæl om dit eget møde med Jesus for juniorerne. Hvilken betydning fik det for dig?

---

Påskemorgen – skaber glæde og dans
Hør sangen ”Jesus lever, lever nu” med Gospel kids fra cd’en Altid. Er det en sang, som I kan lære jeres familie derhjemme? I kan også lytte til den Spotify eller Itunes.

Se også...

Hjælpemidler til juniorfrø

Disse online hjælpemidler er fra Juniorfrø 3
– én samling ud af de 47 i bogen

Er du interesseret i at høre mere om Juniorfrø eller hjælpemidlerne, så kontakt os.

Rigtig god fornøjelse sammen med juniorerne!

Kontaktperson

Lissen Margård Bendix JensenKonsulent i DFS (materialer)
Direkte:5056 8304Email:lissen@soendagsskoler.dk