T506
Bønneløb

Sange

T506: Bønneløb

Sange

Syng Med
Nr. 179: Fred være med dig
Nr. 175: Mød mig
Nr. 176: Vor Fader
Nr. 178: Om du smiler
Nr. 183: Kære Gud, vi be’r om nåde
Nr. 184: Thank you Lord

---

Fællessang 3
Nr. 45: Fader vor
Nr. 59: Gud, vær nådig mod os (Lær melodien ved at lytte til omkvædet af Graham Kendrick’s udgave: Lord have mercy on us på youtube)
Nr. 84: Hvor går jeg hen
Nr. 104: Jeg løfte mine øjne til bjerget
Nr. 120: Kære Gud, i min bøn
Nr. 150: Se, vi kommer til dig

---

Fællessang 4
Nr. 43: Fader vor
Nr. 45: Far, jeg kommer nu igen
Nr. 80: Jeg løfter mine øjne til bjerget


LUK VINDUET Udskriv

T506: Bønneløb

Undringsspørgsmål

Til samtale: bøn

Hvad undrer dig, når du hører om emnet bøn?

Hvad undrer dig, når du ser, at der er mange forskellige former for bøn og bedeformer?

Hvad undrer dig, når du beder… og du ikke synes, at du får et svar?

LUK VINDUET Udskriv

T506: Bønneløb

Kreativ bøn

Se kreativ bøn under bønnens år på DFS´s hjemmeside

---

Kreative bedeformer til juniorer
(Download bilag her til højre)

T506: Bønneløb

PowerPoint

Bibelord med billeder
(Download bilag her til højre)

---

Billeder til på løb og mission
I denne PowerPoint-præsentation er der samlet en række billeder, som alle har at gøre med emnet. Lad dig inspirere af billederne og brug evt. et eller flere, når du gennemgår emnet.
(Download bilag her til højre)

T506: Bønneløb

Symboler

Foldede hænder
Vi folder hænderne, når vi beder – ikke for Guds skyld, men for vores egen skyld. Bemærk, at Gud altid hører os, uanset om vi har foldede hænder eller ej.
Se et svar på spørgsmålet: ”Skal man folde hænderne og sige amen?”
Gå til jesusnet.dk

LUK VINDUET Udskriv

T506: Bønneløb

Illustrationer

Forældre/barn-relation
Sammenlign Guds kommunikation med os, som kommunikationen i forældre-barn-relationen (vær dog opmærksom på, om der sidder nogen blandt juniorerne, som har en negativ oplevelse af denne relation.) Forældre vil utrolig gerne have, at deres børn fortæller dem om alt, det de har oplevet i løbet af dagen – både det gode og det dårlige. De vil gerne lægge øre til, trøste og hjælpe, hvor de har mulighed for det. De vil gerne kunne give deres bøn, det, de beder om, hvis det da ikke er til skade for barnet. Gud bliver også glad, som forældre gør det, hvis de får en tak til gengæld.

---

Mobil, hvor Gud er online
Tag en mobiltelefon med, og tal med juniorerne om, hvordan de kan opleve, at der ikke altid er nogen i den anden ende, der vil tage telefonen, når vi har brug for én at snakke med. Bønnen er vores telefonlinje til Gud, og han er altid online og til at få fat i, hvor som helst, og når som helst vi har brug for det.

---

Kroppens kredsløb/bønnens kredsløb
Tag en lærebog med billeder af kroppens kredsløb med. Tal om, hvor vigtigt det er, at blodet kan kom ud til selv de mindste steder på vores krop. Det fører ilt ud til cellerne og transporterer affaldsstoffet CO2 med tilbage, så vi kan udånde det. Vores trosliv er også afhængigt af bønnens kredsløb. Gennem bønnen får vi mulighed for at komme af med alt vores ”affald”, og Gud kan give os fornyet kraft og energi.

---

2 løfter bedre end 1
Tag en sodavandskasse eller andet tungt med. Lad juniorerne prøve at løfte den alene og bagefter sammen med en anden. Det er betydeligt nemmere at løfte kassen, når man er to om det. Sådan er det også, når vi har nogle tunge tanker at bære på. Da hjælper det at fortælle det til en anden, så man ikke er ene om at bære på det.

LUK VINDUET Udskriv

T506: Bønneløb

Drama

Gud taler til os
Se et dramastykke, hvor en stemme (Gud) svarer tilbage, mens der bliver bedt Fadervor.
Gå til dramakartoteket

LUK VINDUET Udskriv

T506: Bønneløb

Opgaveark

Skriv en bøn
Lav juniorerne skrive en bøn til Gud.
(Download bilag her til højre)

T506: Bønneløb

Særligt for drenge

Kaste-bold-bøn
Man har en bold, der bliver kastet frem og tilbage mellem juniorerne. Når bolden gribes, takkes der for en ting eller bedes for noget – og bolden kastes videre (enten højt eller inde i sig selv). Man kan også vælge bare at kaste bolden videre uden at sige noget... Afhængig af deltagerne kan man også vælge, at bolden skal tilbage til lederen hver gang, og han eller hun kaster den igen. Måske er det derved nemmere at styre.

---

Legoklodser og bøn
Medbring små legoklodser, og lad drengene bygge ting, som er udgangspunkt i en bøn.
Lad dem fx bygge en kirke, et kors eller et hjem/hus.
Derefter skal de finde et par ting, som de kan bede for eller takke for ud fra disse ting.
Fx
Kirken: Takke for, at vi kan deltage i gudstjeneste uden at blive forfulgt. Bede for præsten osv.
Kors: Takke for at vi kan få tilgivelse, fordi Jesus døde på korset osv.
Hjem/hus: Bede og takke for ens forældre og søskende, for at vi har et hus at bo i osv.

LUK VINDUET Udskriv

T506: Bønneløb

IT-aktivitet

Gud svarer mig
Find eksempler på, hvordan mennesker møder Gud og Jesus i dag – og taler med dem.
Se fx på Jesusnet:

Smaltalk med Gud
Gå til jesusnet.dk

Et Fadervor ændrede livet
Gå til jesusnet.dk

Svar på bøn har ændret Louises liv
Gå til jesusnet.dk

Bøn er som at puste ud
Gå til jesusnet.dk

---

Gud svarer mennesker i Bibelen
Lad juniorerne finde bibeltekster på nettet, hvor juniorerne slå op i Bibelen.
Fx
Moses ved tornebusken (2 Mos 3,1-14)
Hanna i templet (1 Sam 1,11 og 20)
Maria får besøg af englen (Luk 1,26-38)
Marias lovsang – hendes bøn til Gud (Luk 1,46-55)
Paulus og Ananias (ApG 9,9-19)

---

Interview
Aftal med en lokal kristen fx fra kirken, at I inden for et bestemt tidsrum har et online-interview med vedkommende om, hvordan Gud taler til hende/ham og omvendt. Lad juniorerne skrive spørgsmål via sms eller mail, og personen svarer tilbage. (I kan evt. skrive spørgsmålene før der nydes forfriskning, da denne pause kan give personen tid til at svare).

LUK VINDUET Udskriv

T506: Bønneløb

Lege

Stopdans
Afspil musik, mens juniorerne danser. Når musikken slukkes skal alle stå helt stille. Den person, der røre sig først, skal gå ud af legen. Hvem vinder?
Tal om, hvor svært det er at stå helt stille midt i en ”larmende verden” af fx musik. Det er nemmest at koncentrere sig om bøn og samtale med Gud, når der er stille omkring en.

---

Anderledes stilleleg
Juniorerne sidder i en rundkreds. Der udvælges en til at stå i midten. De, der sidder i kredsen, skal sidde med åbne øjne, men som forstenet dvs. – uden at bevæge sig, tale eller grine. Det gælder om for personen i kredsen, at få de andre til at grine eller røre sig. Vedkommende må gøre alt – bare ikke røre ”de forstenede”. Hvem kan sidde længst, som forstenet?
Tal om, hvordan man tit kan blive forstyrret, når man vil forsøge at finde stilheden og vil bede.

LUK VINDUET Udskriv

T506: Bønneløb

Kreative ideer & aktiviteter

Dagen i dag
Lad juniorerne skrive det, de hver især har oplevet i løbet af dagen på et stykke papir – både det gode og det dårlige. Bagefter skal der sættes tid af til stille bøn, hvor juniorerne får lov til at fortælle Gud alt det, de har oplevet den dag. Takke for det gode og bede om hjælp eller trøst til det, der har været dårligt. Det er vigtigt, at juniorerne får en fornemmelse af, at de kan sige, hvad som helst til Gud, og at han rigtig gerne vil høre på alt det, vi har brug for at få læsset af eller bare har brug for at få fortalt til en anden.

---

Bønnebog
Lad juniorerne lave deres egen bønnebog. Det kan fx være en kinabog pyntet med selvklæbende bogbind og klistermærker.
Tal med juniorerne om, at det selvfølgelig altid er muligt at bede spontant til Gud, men at det også nogle gange kan være godt at bede mere målrettet. På den måde kan vi blive mindet om noget, som vi gerne vil huske at bede for. Man kan fx en gang om ugen bestemme sig for, hvad man i den kommende uge vil huske at bede for/om. Indimellem kan det også være godt at blade tilbage i sin lille bog for at se, hvad man tidligere har bedt om, og hvordan det er gået med det. Det er også en mulighed for at blive bevidstgjort om bønnesvar.

---

Bønnearmbånd
(Mest for pigerne)
Følg linket og se forskellige ideer til, hvordan man kan lave forskellige armbånd, der hjælper en til at huske at bede – lad os kalde dem bønnearmbånd.
(Download bilag her til højre)

---

Sange
Tal med juniorerne om bøn ud fra fx sangene ”Somme tider siger Gud ja” fra sangbogen ”Syng med” nr. 174 og ”Den bøn, som det er sværest at be’” fra ”Fællessang” nr. 11. Begge sangbøger er udgivet på Lohses Forlag.

T506: Bønneløb

Brug kroppen

Bøn er livsnødvendigt
Lad juniorerne prøve at holde vejret i et par sekunder.
Ligesom kroppen får liv ved at trække vejret, får vores tro liv, når vi er i dialog med Gud.
Derfor er det vigtigt at bede – lige så vigtigt som at trække vejret. Vi kunne ikke drømme om at holde op med at trække vejret, det sker helt automatisk – sådan skal det også være med bøn, det skal være en naturlig del af vores hverdag og noget, som vi slet ikke kan lade være med at gøre.

---

Fadervor med tegn til tale
Brug illustrerer, mens I beder Fadervor.
(Download bilag her til højre)

---

Kropsbøn
Lær juniorer at bøn er mange ting og har mange former.
Brug fx denne kropsbøn til juniorerne.
Lad dem rejse sig, tænd et lys og lad dem lave flg. bevægelser med armene, mens de ser ind i lyset og langsomt beder:

Herre Jesus Kristus.
Du står foran mig, (Hænderne rækkes foran)
og du står bag ved mig. (Hænderne rækkes bagud)
Du står ved min venstre side, (Hænderne rækkes til venstre side)
og du står ved min højre side. (Hænderne rækkes til højre side)
Du er over mig, (Hænderne rækkes opad)
og omgiver mig på alle sider. (Hænderne svinges rundt om kroppen)
Du bor i mit hjerte, (Hænderne holdes foran hjertet)
og gennemtrænger mig helt. (Klap på hele kroppen)
Og du elsker mig. (Giv dig selv et knus)
Herre Jesus Kristus.
Amen.

Ukendt

T506: Bønneløb

Global Mission

Bøn for andre lande
Tal om, hvordan man kan bede for andre, andre folkeslag og nationer. Medbring et verdenskort og tal om, hvilke land og folkeslag I vil bede for. (Måske er det oplagt at sætte det sammen med dagspressen. Hvor er der krig, tørke, hungersnød, storm, orkan, jordskælv osv.)

---

Bøn for missionen
Tal om, hvor danskere er sendt ud for at fortælle om Jesus. Måske kender juniorerne nogle, der er rejst ud. Vær med til at bede for dem. Delagtige gøre dem i nogle missionsprojekter fx DFS´ indsamling til Indien. Vi kan gøre en forskel ved at bede – også en forskel uden for landets grænser.

LUK VINDUET Udskriv

T506: Bønneløb

Aktuelle hjemmesider

Grav dybere – artikler om bøn
Læs artikler om bøn, vidnesbyrd og svarpanel på flg. link: soendagsskoler.dk

---

Bønner og …
Find bønner i 'Syng med', Bibelen, Den Danske Salmebog og Trosbekendelsen på flg. link: soendagsskoler.dk

LUK VINDUET Udskriv

T506: Bønneløb

Øvrig inspiration

Fra aktivitetsoversigten
Aktivitet 1. Løb
Lav forskellige former for løb, fx stjerneløb, natløb, skattejagt osv. Juniorerne sendes afsted i hold, får en udfordring, løser den og så videre til næste post.
Se forslag til Fadervorløb på bilaget. Et sms-løb, hvor juniorerne skal svare på spørgsmål og sender det rigtige svar via sms.
(Download bilag "SMS-løb" her til højre)

Aktivitet 2. Stilletid
Lav forskellige ”poster”/”stationer” i et lokale, hvor juniorerne cirkulerer rundt i eget tempo. Udfordringerne løses i stilhed og med eftertanke.
Se de nedenstående 4 forslag til stationer: 
(Forslag 1-3 downloades til højre)

Forslag 1: Bønneløb – indendørs
Forslag 2: Bønneløb i kirken
Forslag 3: Bønnestationer til fadervor
Forslag 4: Bønnestationer for juniorerne på flg. link: legekasse.dk

Aktivitet 3. Mød Gud i stilheden og naturen
Lav forskellige ”poster”/”stationer” i naturen, hvor juniorerne udfordres i tanker/eftertanke og handling til at overveje og sætte ord på deres tro. Se forslag til stationer på bilaget.
(Download bilag "Bønneløb - udendørs" her til højre)

---

Interview
Er der en person i sognet, der har et vidnesbyrd om, Guds konkrete indgriben og svar, så inviter vedkommende, og lad juniorerne interviewe vedkommende.

Se også...

  • Juniorfrø online

Hjælpemidler til juniorfrø

En vældig masse hjælpemidler
– gjort nemt for dig!

Får du alligevel problemer med nogle af hjælpemidlerne, er du velkommen til at kontakte vores materialekonsulent herunder for hjælp.

Rigtig god fornøjelse sammen med juniorerne!

Kontaktperson

Lissen Margård Bendix JensenKonsulent i DFS (materialer)
Direkte:5056 8304Email:lissen@soendagsskoler.dk