Indtoget i Jerusalem

DRAMASTYKKE

Kirkespil

Sangkor el. fællessang:
Sangforslag fra Syng med, Forlagsgruppen Lohse

  • Nr. 95: Vi vil være med
  • Nr. 96: Hvem er han, der kommer?
  • Nr. 97: Vi vil lovsynge, ære
  • Nr. 98: Påske i Jerusalem

Eller fra DDS

  • Nr. 172: Se, vi går op...

1. scene

(Huse, - et rækværk og et æselføl. Ejeren kommer frem bag huset med et æselføl og binder det til rækværket, hvorefter han går ind. To disciple kommer gående ind).

1. Discipel:
Se, der står et æselføl bundet til rækværket, og det er så ungt, at ingen kan have redet på det endnu. Akkurat som Mesteren sagde det til os!

2. Discipel:
Tror du, vi bare lige kan snuppe det?

1. Discipel:
Jamen, Mesteren sagde jo, at vi kunne tage det. (2. Discipel går hen til rækværket og begynder at løse æselføllets tøjr. Ejeren kommer farende ud af huset).

Ejeren:
Hvad er det, I gør? Vil I stjæle mit føl?

2. Discipel:
Herren har brug for det. Vi skal nok bringe det tilbage igen.

Ejeren:
Hvis Herren har brug for det, så tag det bare. Ja, det skal ligefrem være mig både en glæde og en ære, hvis Herren vil bruge mit dejlige æselføl. (Klapper glad sit æsel).

(Disciplene fører æslet bort. Ejeren vinker farvel og går ind).

Fællessang:
Sangforslag fra Syng med, Forlagsgruppen Lohse

  • Nr. 97: Vi vil lovsynge, ære...

2. Scene

(De to disciple kommer ind fra højre med æslet. 2. discipel binder det til rækværket).

2. Discipel:
Ja, vi kommer bare for at sige tak for lån. Det er sandelig et dejligt æselføl, du har.

Ejeren:
Ja, Herren kunne forhåbentlig bruge det?

2. Discipel:
Ja, det kan du tro.

1. Discipel:
Har du ikke hørt, hvordan Jesus red ind i Jerusalem?

Ejeren:
Jo, nu du siger det, så hørte jeg godt nok noget larm i det fjerne.

2. Discipel:
Godt nok var der et mylder af mennesker og noget larm. Men det bedste ved det hele var den herlige lovsang, der lød til Mesteren. Du har vel hørt, at han er den lovede Messias? Derfor sang alle: ”Hosianna! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.”

Fællessang:
Sangforslag fra Syng med, Forlagsgruppen Lohse

  • Nr. 98: Påske i Jerusalem

Eller fra DDS

  • Nr..176: Se, hvor nu Jesus træder...

Adgang til hele kartoteket

DFS har et helt kartotek med dukketeater og drama. Her ser du et eksempel fra kartoteket. Du skal købe adgang for at se det hele.

Læs mere

Information

Deltagere:
- 1. Discipel
- 2. discipel
- Æselføllets ejer
- Æsel (for og bag)
- 1. vindue
- 2. vindue
- 3. vindue